Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

ČP 1. kolo Brno 2005

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 01.06.2005
e-mail: kubalikova@shooting.cz
Následující dokument si můžete stáhnout a prohlédnout ve Vašem počítači.Kliknutím stáhnete (příp. otevřete) dokument:

050601-cp1kolobrno2005.xls
Spolupracujeme