Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Odešel Jindřich Svoboda

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 05.06.2014
e-mail: sanak@shooting.cz
Následující dokument si můžete stáhnout a prohlédnout ve Vašem počítači.Kliknutím stáhnete (příp. otevřete) dokument:

140605-svobodajindrich.doc
Spolupracujeme