Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Výsledky ČPTM 2.kolo česká větev

Zdroj: Ing. Pavel Skopový
Datum: 03.07.2017
e-mail: skopovy@scopi.cz
Následující dokument si můžete stáhnout a prohlédnout ve Vašem počítači.Kliknutím stáhnete (příp. otevřete) dokument:

170703-cptm_2017_2_kolo_cv.xls
Spolupracujeme