Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Grand Prix of Liberation 2006

Zdroj: Jan Fidler
Datum: 04.05.2006
e-mail: sskmp@telecom.cz
Informace najdete na adrese
zde
Spolupracujeme