LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Velikonoční Velká cena SSK 50

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 26.04.2001
e-mail: dolezal@shooting.cz

Týden před ČP dospělých, dne 21. dubna 2001, SSK 50 Brno uspořádal na střelnici ČSS Automotodromu-Kývalka v Brně Velikonoční VC SSK 50 v puškových disciplínách. Pořadatelé nabídli závodníkům prověřit svou výkonnost bezprostředně před vstupem do hlavní kulové sezony právě na střelnici, kde bude ČP probíhat. Kromě 60 domácích účastníků přijala naše pozvání též representace Slovenska. VC se zúčastnilo celkem 70 závodníků z toho polovinu v disciplínách SM60 a SM3x20 representovaly ženy, juniorky a dorost. Druhou polovinu startovního pole zastupovali muži a junioři v disciplínách LM60 a LM3x40.

Závodníky přivítala perfektně připravená střelnice s již tradičně dobrou organizací. Všichni závodníci potvrdili přihlášku již týden před soutěží, takže byli dopředu rozlosováni na jednotlivá stanoviště. Díky sponzorům TSB Brno, a.s. a JME Brno, a.s., kteří zapůjčili potřebnou techniku, se pořadatelé opět pochlubili obrovským promítacím plátnem na němž se v on-line režimu promítaly výsledky právě probíhajících soutěží. Výpočetní středisko s videotechnikou bylo umístěno přímo v prostoru finálového střeliště uprostřed střelnice a bylo v neustálém obležení závodníků a hostů.

Pořadatelé poprvé vyzkoušeli hodnocení přímo v okopu bez stříhání terčů a jejich zbytečné přepravy do buněk k hodnocení. Dva rozhodčí zvládli hodnocení 60 střelců tak bleskově, že vyhlášení vítězů se uskutečnilo 15 minut po ukončení závodu. Výsledkové listiny všech čtyř disciplín byly rozdávány před vyhlášením.

Vítězům v disciplínách SM60, SM3x20, LM60 a LM3x40 byly věnovány kvalitní náramkové hodinky SEIKO. První tři závodníci v každé disciplíně obdrželi medaile. Novinkou bylo losování dalších volných cen. Cenou útěchy bylo kilové balení včelího medu, kterou obdrželi střelci uzavírající startovní pole.

Dosažené výsledky nebyly rekordní. Déšť a zima, která provázela celou soutěž se na výkonech projevila negativně. Přesto vítězili ti, co se uměli s těžkými podmínkami vyrovnat a projevili více odolnosti a vůle. Nejúspěšnější byli hosté ze Slovenska. V jednotlivcích pak v disc. SM60 Švecová Jana ze Slovenska, v SM3x20 Pešková Daniela rovněž ze Slovenska.

V LM60 zvítězil Adamec Petr z Ostravy a v královské disciplíně LM3x40 Svorada Miroslav opět ze Slovenska.

Ve stejný den s VC SSK50 probíhalo v hale střelnice MČR mládeže do 14 let ve VzPu30. Střelnice prošla zatěžkávající zkouškou. Bylo přítomno dohromady okolo 250 střelců a hostů. Program 50 m. střeliště a vzduchovkové haly se vzájemně nenarušoval. To je pozitivní zjištění, dovolující do budoucna kalkulovat s myšlenkou rozšíření programu o další disciplíny.

Poděkování, kterého se veřejně dostalo organizátorům z úst Slovenských vedoucích, těší. Na úspěchu VC SSK50 se nejvíce podíleli pan Sotona, bratři Doležalové, a výbor SSK50. Poděkování patří hlavnímu rozhodčímu panu Benešovi a především za obdivuhodný výkon hodnotící komisi pánům Tomečkovi a Vitáskovi.

Odměnou pro pořadatele byla spokojenost závodníků. Mnozí již přislíbili účast na příštím třetím ročníku. A my pořadatelé se těšíme na další hezká, nová sportovní setkání.

Spolupracujeme