LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Podmínky bezplatného umístění WWW stránek KS v doméně shooting.cz

Zdroj: Michal Šaňák
Datum: 25.10.2001
e-mail: michal@sanak.cz

Verze 25.10.2001

Tento informační dokument ČSS může v budoucnu měnit.

I. ÚVODNÍ VÝCHODISKA

V rámci informační strategie Českého střeleckého svazu se ČSS rozhodl podpořit krajská sdružení ČSS při tvorbě jejich vlastních internetových WWW stránek. Český střelecký svaz poskytuje krajským sdružením ČSS možnost bezplatného umístění WWW stránek do prostoru na serveru, který je za tímto účelem pronajímaný, a zřízení oficiálních emailových adres v rámci domény shooting.cz.

Podmínky, za kterých ČSS poskytuje bezplatný prostor na WWW serveru, jsou stanoveny tak, aby co nejméně omezovaly samostatné tvůrčí schopnosti a zájmy jednotlivých krajských sdružení. V zájmu ČSS je, aby se WWW stránky krajských sdružení co nejvíce vyvíjely, a přinášely tak hodnotu jejich návštěvníkům z řad členů ČSS i jiných. Český střelecký svaz podporuje a oceňuje tvorbu internetových informačních projektů krajských sdružení a do budoucna připravuje akce, jejichž předmětem bude vyhodnocení přínosu WWW stránek jednotlivých krajských sdružení a jeho ocenění.

Oficiální kontaktní osobou pro záležitosti internetových stránek KS v rámci prostoru ČSS je pan Ladislav Janoušek, email janousek@shooting.cz.

Technickou podporu při tvorbě stránek KS poskytuje pan Michal Šaňák, tel. číslo (0603) 255322, email admin@shooting.cz.

II. TVORBA WWW STRÁNEK

Internetové stránky umístěné na serveru ČSS krajská sdružení tvoří vlastními silami a na své vlastní náklady. Způsob zajištění tvorby WWW stránek je plně v rukou krajských sdružení.

Krajská sdružení oznámí ČSS kontaktní osoby, s kterými bude probíhat komunikace týkající se tvorby WWW stránek. Kontaktním osobám budou sdělena příslušná přístupová jména a hesla pro přístup ke stránkám a emailové schránce (viz dále).

Krajským sdružením, která z nedostatku příležitostí nejsou schopna zajistit tvorbu WWW stránek sama, Český střelecký svaz nabízí možnost výhodného zajištění tvorby jejich stránek proti úplatě, která se stanoví zejména na základě smluveného rozsahu stránek a míry aktualizací. Krajská sdružení pak uzavřou smluvní vztah s externím dodavatelem, který nabídne služby za zvýhodněnou sazbu (oproti běžným cenám tvorby WWW stránek).

III. PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ WWW STRÁNEK

Český střelecký svaz umístí stránky do prostoru ČSS a standardní cestou propojí oficiální stránky Českého střeleckého svazu se stránkami krajského sdružení za těchto podmínek:

1. Na úvodní stránce krajského sdružení bude snadno přístupný odkaz zpět na oficiální stránky Českého střeleckého svazu (http://www.shooting.cz). Tento odkaz bude minimálně na stejné navigační úrovni jako ostatní na hlavní stránce umístěné odkazy na další stránky v rámci stránek krajského sdružení (tj. odkaz na ČSS musí být viditelný, snadno přístupný a neskrytý).

2. Na úvodní stránce budou přímo uvedeny, případně bude uveden odkaz na:

- kontaktní informace na krajské sdružení - IČO, kontaktní osoba, adresa a telefonní číslo, oficiální emailová adresa krajského sdružení,

- seznam členů výboru krajského sdružení ČSS, s kontaktními informacemi na jednotlivé členy a případným uvedením jejich věcné příslušnosti (př. "kontaktní osoba pro broky") - kontaktními informacemi se rozumí minimálně jméno, příjmení a telefonní číslo

Podmínky jsou tedy stanoveny jednoduše a mají pozitivně-vymezující povahu. Není nutné stejné grafické ztvárnění jako ztvárnění oficiálních stránek ČSS. Rovněž není zakázáno umístění reklam na stránky krajských sdružení - Český střelecký svaz naopak oceňuje a podporuje schopnost KS získat sponzora pro své WWW stránky.

IV. EMAILOVÉ ADRESY

Každému krajskému sdružení bude přidělena oficiální krajská emailová adresa v rámci domény shooting.cz (přidělení emailové adresy nesouvisí s provozem WWW stránek a nevztahují se na něj žádné podmínky). Tuto emailovou adresu bude KS používat pro oficiální styk s veřejností a s Českým střeleckým svazem. Český střelecký svaz bude tuto emailovou adresu používat jako další oficiální komunikační kanál s KS.

V. TECHNICKÉ DETAILY

Příslušné kontaktní osobě bude přiděleno přístupové jméno a heslo pro FTP přístup a přístupové jméno a heslo pro oficální emailovou schránku.

FTP přístup ke krajským stránkám je šifrovaný. Pro šifrování se používá program SafeTP. V praxi budete nadále používat Váš oblíbený FTP klient, jediná změna bude v tom, že fyzicky se mezi TCP vrstvou a FTP klientem usadí ještě transparentní SafeTP wrapper, který bude veškerou komunikaci mezi Vámi a FTP serverem šifrovat.

Program SafeTP (klient) podporuje platformy Win95/98/ME/2000 a Unix. Je možné jej stáhnout na adrese http://safetp.cs.berkeley.edu/index.html. Na úvodní stránce zvolte Vaší platformu (Unix nebo Windows), a to verzi CLIENT. Na následující stránce stáhněte instalační soubor. Po stažení jej spusťte a program SafeTP se nainstaluje. Po nainstalování se již můžete klasickým FTP klientem připojit k serveru.

Pro FTP přístup používejte server: beta.cz99.cz

Přístupové jméno a heslo jste obdržela kontaktní osoba emailem.

Pro emailový přístup používejte:

Jako SMTP server: beta.cz99.cz

Jako POP3 server: beta.cz99.cz

Přístupové jméno a heslo obdržela kontaktní osoba emailem.

Vaše WWW stránky nahrávejte přímo do adresáře, který se Vám zobrazí po přihlášení. Můžete používat klasické HTML soubory a PHP4 skripty. Úvodní stránka se jmenuje index.příslušná přípona (např. index.html).

Poté, co budou Vaše stránky připravené, pošlete o tom zprávu panu Michalu Šaňákovi na adresu admin@shooting.cz. Ten zkontroluje, že stránky vyhovují podmínkám a poté je zařadí do struktury oficiálních stránek ČSS.

Seznam lokací WWW stránek v rámci domény ČSS:

http://www.shooting.cz/kraje/brnensky/

http://www.shooting.cz/kraje/budejovicky/

http://www.shooting.cz/kraje/jihlavsky/

http://www.shooting.cz/kraje/karlovarsky/

http://www.shooting.cz/kraje/kralovehradecky/

http://www.shooting.cz/kraje/liberecky/

http://www.shooting.cz/kraje/olomoucky/

http://www.shooting.cz/kraje/ostravsky/

http://www.shooting.cz/kraje/pardubicky/

http://www.shooting.cz/kraje/plzensky/

http://www.shooting.cz/kraje/praha/

http://www.shooting.cz/kraje/stredocesky/

http://www.shooting.cz/kraje/ustecky/

http://www.shooting.cz/kraje/zlinsky/

Seznam oficiálních emailových adres:

brnensky@shooting.cz

budejovicky@shooting.cz

jihlavsky@shooting.cz

karlovarsky@shooting.cz

kralovehradecky@shooting.cz

liberecky@shooting.cz

olomoucky@shooting.cz

ostravsky@shooting.cz

pardubicky@shooting.cz

plzensky@shooting.cz

praha@shooting.cz

stredocesky@shooting.cz

ustecky@shooting.cz

zlinsky@shooting.cz

Spolupracujeme