LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Český pohár talentované mládeže 2001

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 10.09.2001
e-mail: dolezal@shooting.cz
Z rozhodnutí ČSS v rámci programu práce s mládeží, Presidium ČSS pověřilo SMK a STK ČSS v roce 2001 k uspořádání soutěže pro talentovanou mládež (13 - 17let). Předsedové komisí v součinnosti s vedoucími manažery RSCM a státními trenéry doladili termíny, program a světlo světa spatřila nová soutěž ČPTM. Na rozdíl od existujícího ČP dospělých soutěž mládeže byla tříkolová. Její zvláštností bylo, že probíhala současně ve stejných termínech, rozvětvená na Moravu a Čechy. 1. kolo proběhlo 12.-13.5. na základně RSCM v Českých Budějovicích a RSCM Brně, druhé kolo v termínu 14.-15.7. v Ostravě a Plzni a poslední třetí kolo se konalo 4.-5.8. v Manušicích a Krnově. Všechna tři kola byla výhradně kvalifikační. Po každé disciplíně se sčítalo umístění jednotlivců tak, aby spravedlivým klíčem bylo vybráno nejlepších 10 závodníků z Čech a 10 z Moravy pro závěrečné Finále ČPTM, které se uskutečnilo v Brně ve dnech 8.-9.září 2001.

Do soutěže, jejíž prováděcí směrnice byla zveřejněna ve zpravodaji ČSS se přihlásilo celkem 160 střelců, z toho 86 pistolářů a 74 puškařů, z nichž bylo SMK a trenéry RSCM vybráno 40 z Čech a 40 z Moravy. Podmínkou byla prokazatelná účast v soutěžích dle kalendáře akcí ČSS ve vybraných disciplínách. Pro pistoláře to byla VzPi40 a SP30+30, u puškařů pak SM60, SM3x20 a VzPu40.

K rozdělení soutěže na dvě části vedly dva důvody. Prvním především ekonomické. Náklady na ubytování nebyly obrovské, vhodnost termínů mimo velké centrální akce dovolovala větší využití služebních vozidel a tím úsporu na cestovném. Přestože v soutěži střílelo v obou větvích po 40 sportovcích, bylo nutné zabezpečit i nezbytný doprovod pro všechny sportovce nemající 18 let a nevlastnící ZP. Každého kola se tak v průměru zúčastnilo okolo 60 účastníků.

Druhým důvodem byla skutečnost, že 80 závodníků, kteří byli do soutěže připuštěni pro starty v 5ti disciplínách, kapacitně zvládají pouze střelnice v Plzni a Brně. A to nevyhovovalo našemu metodickému záměru.

Jednotlivá RSCM, pořádající určená kola se úkolu pořadatele zhostila dobře. Ukázalo se, že všichni vedoucí manažeři RSCM jsou obklopeni ve své činnosti týmem schopných organizátorů a nadšenců z SSK a disponují potřebným kádrem schopných rozhodčích. Poměrně nejsnažší úlohu v organizaci, díky střelnicím měla RSCM v Brně a Plzni. Dobře se zhostila úkolu organizace kola RSCM Krnov a České Budějovice. V Krnově nezůstali nic dlužni své tradičně dobré pověsti služeb ve stravování. Organizační kvality pořadatele se projevily v zabezpečení kola v Ostravě a zejména v Manušicích. V Ostravě se vzduchovka nestřílela na střelnici jako u předchozích RSCM, nýbrž v blízké sokolovně. V Manušicích byly nároky na organizaci nejvyšší. Puškaři "kulaři" stříleli v Manušicích, vzduchovku v základní škole. Pistoláři absolvovali soutěž SP30+30 v Boleticích v Děčíně. Vzduchovku v tělocvičně školy. Toto poslední kolo bylo v oblasti dopravy sportovců opravdovým oříškem. Přesto se jej pořadatelé zhostili na výbornou. Zmínil - li jsem se o relativně nejsnažší organizaci v Brně a Plzni (díky výbornému zázemí), chci se zmínit o základně z které si odvážím nejlepší pocity. Byla to Ostrava díky brilantnímu výkonu rozhodčích a posledně zmiňované Manušice pro náročnost organizace. Chci poděkovat organizátorům v Českých Budějovicích, Plzni a Krnově, těm základnám, kde jsem nebyl osobně přítomen za včasnou informovanost o výsledcích. Tak se stalo, že kompletní výsledky jednotlivých kol byly zveřejňovány ihned následný den na internetových stránkách ČSS.

Nebudu rozebírat výkonnost jednotlivců v každém kvalifikačním kole i když mnohé výkony pozornost zasluhují. To je práce trenerů příslušných RSCM. Nemohu však nezmínit výsledků pistoláře Duška ze základny Krnova s nástřelem 386 bodů ve VzPi, Papírníka ze základny v Praze s výkony přes 560 bodů ve SP, Nováka rovněž z Prahy s výsledkem 567 bodů ve SM3x20, Tenčíka z Ostravy s výkonem 590 bodů v SM60 a Sýkorovou z Ostravy ve VzPu výkonem 390 bodů. Všechny výsledky kvalifikačních kol i celkové hodnocení po třech kolech byly zveřejněny a jsou k dispozici na internetových stránkách ČSS. Obecně je možno konstatovat, že v průběhu května až srpna se výkonnost obou skupin, zejména však pistolářů v disciplíně SP30+30 výrazně zlepšila. Malou bolestí prvního ročníku ČPTM byl nejednotný výklad právě k disciplíně SP, neboť jak se v průběhu kol ukázalo, ne všichni stříleli s 1000gramovým odporem spouště. Docházelo k prolínání disciplín SP30+30 národní a SP30+30 ISSF. Tuto, v propozicích soutěže nepřesně definovanou skutečnost v dalších ročnících odstraníme.

Soutěž talentů také ukázala na technické a materiální vybavení a vystrojení nominovaných závodníků. Bylo potěšitelné zjištění, že skupina puškařů v obou zemích je na úroveň dosahovaných výsledků vybavena velmi dobře. Pouze ojediněle se objevila zbraň typu URAL či SM-2. Téměř všichni střílejí zbraněmi ANSCHUTZ. Zato všichni střílí ve slušném, nárokům odpovídajícím střeleckém oblečení. Drtivá většina z prostředků ČSS, menšina za prostředky mateřského SSK. U skupiny pistolářů již situace ve zbraních takto utěšitelná není. Zde převládaly klubové zbraně MARGOLIN. V málo případech se mladí pistoláři představili se zbraněmi HAMMERLI. Tato skutečnost vede vedení ČSS k úvahám o obnovení zbrojního parku právě chybějícími sportovními pistolemi. Mladí pistoláři v průběhu kol a zejména při finále dokázali, že si tuto pozornost zaslouží. Mezi vzduchovými zbraněmi se výrazný nedostatek kvalitních zbraní nedostavuje.

Tříkolová soutěž vyžadovala nesmírné nároky na zabezpečení. Nejvíce v oblasti dodržování zbrojního zákona. Bylo zapotřebí nezbytného doprovodu k přepravě střelných zbraní, dozoru na ubytovnách, kontroly stravovacího režimu a dodržování denního řádu mladých sportovců. Do akcí každého kola bylo začleněno několik rodičů a trenérů SSK. Bez jejich přítomnosti, ochoty zříci se volných víkendů by soutěž byla nemyslitelná. Jejich přičiněním a kontrolou disciplíny se nestala žádná mimořádná událost. Proto chci poděkovat těmto obětavcům, aktivistům, kteří tuto činnost ve prospěch hnutí a pro mladé provozují. Velice mne mrzí stávající ekonomická směrnice ČSS, která těmto lidem upírá právo na diety.

Podle stanoveného klíče postoupilo do finále ČPTM 20 puškařů a 20 pistolářů, vždy po deseti z každé země. Finále konané v Brně ve dnech 8. - 9.září 2001 bylo vrcholem soutěže. S sobotním programu se střílely tři disciplíny. VzPu40, VzPi40 a SM60. V neděli pak SM3x20 a SP30+30. Nominovaní účastníci z RSCM Plzeň, Manušice, České Budějovice a Prahy dorazili do Brna již v pátek odpoledne. Pořadatel akce SSK50 Brno zabezpečil pro všechny sportovce a doprovod důstojné ubytování v hotelu Slovan v Rosicích, 6 km od střelnice. Pro rodiče sportovců pak v ubytovně na zimním stadionu. Moravští sportovci díky vhodnému časovému programu dorazili v sobotu ráno. Všechny účastníky uvítala vyšperkovaná střelnice, která se připravovala v následném víkendu na MČR pro rok 2001. Finále poháru mládeže se tak stalo prvním závodem na kterém se prověřilo technické promítací zařízení zapůjčené od sponzorů JME, PVT a TSB. Na všech střelištích, v hale na 10 metrů, na střelišti 25 a 50 metrů bylo instalováno velké promítací plátno, kde se promítaly průběžné výsledky. Všichni vedoucí měli každý den v informačních boxech k dispozici aktualizované startovní listiny, výsledky soutěží předcházejícího dne a potřebné informace. Pořadatelé díky výpočetní technice dokázali na všech střelištích do dvou minut po poslední položce vytisknout a rozdávat výsledkové listiny. 30 minut po ukončení závodu bylo provedeno slavnostní vyhlášení. Úroveň slavnostního vyhlášení byla umocněna přítomností státního trenera p. Kůrky a sportovního manažera representace p. Šaňáka. Medailisty dekorovala mistryně Evropy Kateřina Beranová. Generálka pro MČR se zdařila. Možná proto, že se pořadatelům z SSK50 do organizace nikdo nepletl.

Drobným stínem samotné soutěže bylo zjištění nemalých nedostatků. Týkaly se dokladů ČSS, technických průkazů zbraně a zbrojních pasů. Naštěstí všechny chybějící doklady byly v pořádku předloženy následný den. Přesto apeluji na vedoucí trenéry a doprovod, aby důrazně dbali a kontrolovali potřebné dokumenty a předcházeli možné případné diskvalifikaci a nepřipuštění ke startu.

Za každým jménem závodníka a jeho výsledkem je neviditelným písmem napsáno jméno klubového trenera SSK, základny a příslušného RSCM. Proto dovolte drobnou statistiku.

Největší šance na úspěch dle počtu nominovaných závodníků měla základna Krnov s 8 střelci. Další silnou základnou se 7 střelci bylo Brno. Po 6 závodnících měla Praha a Manušice, 5 sportovců Ostrava a po 4 zástupcích základny z Českých Budějovic a Plzně.

Pořadí základen dle počtu získaných medailí:

OstravaPrahaKrnovPlzeňČeské BudějiceBrnoManušice
543111
1-2-22-2-02-0-10-1-00-0-10-0-1
I.II.III.IV.V.V.VI.


Pořadí základen dle hodnoty získaných medailí:

PrahaKrnovOstravaPlzeňČeské BudějiceBrnoManušice
435111
2-2-02-0-11-2-20-1-00-0-10-0-1
I.II.III.IV.V.V.VI.

Dle úspěšnosti: počet sportovců/medaile v %

OstravaPrahaKrnovPlzeňČeské BudějiceBrnoManušice
5/56/48/34/14/17/16/0
100%66%37%25%25%14%0%
I.II.III.IV.V.V.VI.


Zajímavým zjištěním byla neúčast jediného puškaře z líhně silné základny v Manušicích. Stejně tak základna Ostrava, bašta pistolářů neměla při tomto Finále svého zástupce. Trošku dlužni dobré pověsti a kádrovému obsazení zůstala Plzeň. Tato statistika je neoficiální. Přesto trochu přibližuje pohled na práci s mládeží, kde se daří více a kde méně.

Tím neviditelným písmem klubových trenérů jsou psána tato jména: Poláček, Havel, Hyková, Hyka z Plzně, Stupka, Kučera, Boháček, Haman z Manušic, Březina, Hejný z Českých Budějovic, Chmel, Lachman z Prahy, Tomeček, Bohm, Šťastný, Sýkora z Ostravy, Vaculík, Vala, Salát, Konigová, Málek, Novotný, Driemer, Tobiášková z Krnova a Jakubec, Weisz, Vaštík, Vala, Sotona, Pláněk z brněnské základny. Bez těchto jmen, vždy v pozadí skrytých, nenápadných, bez jejich každodenní obětavé práce by nebylo jmen nadějných sportovců jako jsou Smíšek Jan, Dušek Daniel, Hořínek Jan, Sýkorová Adéla, Papírník Josef, Ulč František, Malina Petr, Tenčík Tomáš a Zúbek Tomáš. Nepolevíme-li v úsilí a nastoupené cestě, určitě tato jména v blízké budoucnosti budeme číst na předních místech výsledkových listin evropských a možná i světových soutěžích.

A kdo to Finále v Brně vlastně vyhrál? Kdo si to odvezl pohár vítěze? V puškových disciplínách s převahou

Smíšek Jan, 86, SSK Bohemia Poděbrady
v péči RSCM Praha.
klubovým trenérem je pan Smíšek Vlastimil.

V pistolových disciplínách také přesvědčivě zvítězil

Dušek Daniel, 86, z SSK Astra Bruntál
v péči RSCM Krnov.
klubovým trenérem je pan Novotný Vladimír.

Blahopřejeme

Předseda SMK ČSS
Doležal Jiří


Spolupracujeme