LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Blíží se zahájení olympijské kvalifikace pro Atény

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 04.11.2001
e-mail: sanak@shooting.cz

Přestože v současné době probíhá vyhodnocování přípravy a dosažených výsledků našich reprezentantů na vrcholných soutěžích letošní sezóny, zabývá se kancelář reprezentace spolu se státními trenéry všech disciplín tvorbou plánu reprezentace na příští rok 2002. Součástí tohoto základního dokumentu, který obsahuje všechny nejdůležitější podklady pro přípravu vybraných sportovců v Českém střeleckém svazu i resortech ministerstev obrany a vnitra je i záměr obsazování nejdůležitějších mezinárodních soutěží příštího roku. A právě v této oblasti se nejvíce projevuje skutečnost, že v příštím roce již začíná kvalifikace pro Olympijské hry, konané v roce 2004 v Athénách. Ještě než se zaměříme na hlavní soutěže a účast českých sportovců v těchto závodech, pokusím se shrnout dosavadní informace, týkající se pravidel pro účast střelců na OH.

Důležitá novinka v systému kvalifikace

Stejně jako v předchozích olympijských cyklech zůstává základní podmínkou účasti střelce na OH splnění technického limitu (M.Q.S.) ve vybraných soutěžích, kterými jsou mimo Mistrovství světa a kontinentů také závody Světového poháru. Limity nejsou vysoké, našim nejlepším závodníkům jejich splnění určitě nebude činit potíže. Aby se však mohl reprezentant OH zúčastnit, musí nejdříve v některé z výše uvedených soutěží získat kvalifikační místo, tzv. Q.P. Pro následující OH zůstává beze změn, že při každém startu v soutěži SP v roce 2002 a 2003 je k dispozici jeden Q.P. a při MS a ME jsou počty od dvou do čtyř míst. Současně i nadále platí, že sportovec získává Q.P. pro svůj stát (nominován může být jiný střelec než ten, který Q.P. vybojoval), že mohou na OH startovat maximálně dva střelci v jedné disciplíně, že se závodník může zúčastnit OH v každé disciplíně, ve které splnil limit atd. Podstatnou novinkou je ovšem skutečnost, že podle informací, uvedených na internetových stránkách ISSF a potvrzených generálním sekretářem ISSF panem Schreiberem bude moci jediný závodník získat pro OH pouze jedno kvalifikační místo. Tedy nikoli jako dříve, kdy například vynikající slovinský střelec Rajmond Debevec získal Q.P. ve více puškových disciplínách a Slovinsko tak mělo k dispozici více kvalifikačních míst, ale jen jednoho vynikajícího střelce. Tato změna systému může podstatně změnit situaci soutěžích, kde se střelci zúčastňují závodů ve více disciplínách, zvláště u pušek a pistolí. Teoreticky by se měl trochu snížit tlak na závodníky, neboť pokud např. Josef Gonci získá Q.P. ve vzduchové pušce, nemůže již aspirovat ve své nejsilnější disciplíně LM 3x40, kde bude určitě opět vítězit a kvalifikační místo mohou získat další závodníci. Totéž se týká i soutěží žen, kde se určitě nová situace nějakým způsobem výhodněji dotýká Beranové, Kůrkové, Valové i Piecuchové. Odhaduji, že naši reprezentanti budou mít pro Atény nejméně o jednu třetinu více účastnických míst, než tomu bylo pro Sydney.

Celosvětová kvalifikace

Světová střelecká federace podle mého názoru úspěšně uskutečňuje politiku usilující o zachování sportovní střelby v olympijském programu. Nejen že včas dokázala reagovat na požadavky medií o zatraktivnění střelectví tím, že zařadila střelbu finále. Dokázala také ustanovit přehledný a srozumitelný systém olympijských kvalifikací, vázaných na povolené počty střelců v olympijských soutěžích. Vyrovnala se i s požadavky na zařazování soutěží žen do programu olympijských her a díky rozumné politice udělování divokých karet docílila nevídané skutečnosti v tom, že olympijských soutěží se zúčastnili střelci z více než stovky zemí. To všechno jsou "neprůstřelné" argumenty, chránící střelecký sport před olympijskými pacifisty. Pro následující olympijský cyklus však přistoupila k sice logickému, avšak pro všechny evropské federace finančně náročnému postupu. Umístila soutěže Světového poháru doslova na všechny kontinenty. Stalo se tak údajně proto, aby podpořila rozvoj střelectví ve světě a také z důvodu lepší dostupnosti kvalifikačních soutěží i v místech, odkud bylo třeba dříve daleko cestovat. Vrcholné závody se proto v příštím roce uskuteční v Austrálii, Asii, Evropě, v severní a střední Americe. Tím se některé z těchto soutěží stávají pro mnohé federace z finančních důvodů nedostupné a lze jen těžko odhadnout, jaké bude mít tato asi logická politika ISSF důsledky na rozvoj střelectví, právě např. v Evropě. Myslím, že výrazně stoupne význam takových místních mezinárodních závodů, jako jsou pořádány např. v Plzni. Na soutěže Světového poháru se přestane jezdit "pro zkušenosti", ale budou se jich účastnit pouze nejlepší závodníci, schopní docílit finálových umístění. Ostatní mladí reprezentanti se budou jezdit učit závodit spíše do okolních států, kde nebude nutné platit startovné 150 Euro, jako je tomu při soutěžích světového poháru a ještě více bude nutné sledovat ekonomickou náročnost výjezdů. Ve svém důsledku může utrpět i kvalita soutěží Světového poháru, jak jsme již byli svědky v letošním roce Seoulu v Koreji. V některých disciplínách startovalo méně než dvacet střelců, což je pro SP skutečně nedůstojné. Pro českou reprezentaci z výše uvedené skutečnosti vyplývá několik důležitých závěrů. Za prvé, podporovat organizování mezinárodních soutěží v ČR, zvláště v Plzni, aby naši střelci mohli v domácích podmínkách soutěžit s vynikajícími střelci. Za druhé, svou účastí podporovat rozvoj mezinárodních soutěží v okolních státech s levným startovným (případně bez startovného) zvláště v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kam lze dojet osobním vozem. Za třetí, zapojit se aktivně do dlouhodobějších soutěží typu Národní pohár, Alpen Cup atd. s cílem získat možnost levných mezinárodních startů pro mladé střelce. Za čtvrté, na soutěže světového poháru vysílat pouze konkurenceschopné reprezentanty.

Nejdůležitější soutěže

Vrcholem zimní části střelecké sezóny je ME ve střelbě ze vzduchových zbraní, konané od 19. do 23. března ve městě Thessaloniki v Řecku. Další nejdůležitější soutěže kde se již bude bojovat o olympijská kvalifikační místa se uskuteční již v začátku naší střelecké sezóny. Jsou jimi závody Světového poháru všech olympijských disciplín v době od 10. do 19. dubna v Sydney a od 20. do 29. dubna v Šanghaji v Číně. V době od 18. do 26. května by se měl uskutečnit SP v Atlantě (bez brokových disciplín) a následuje od 27. května do 3. června SP v Miláně, také bez brokařů. Brokoví střelci mají každý rok své Mistrovství Evropy, tentokrát pojedou do Andory v době od 26.5. do 2. června. Pokračují na světovém poháru od 27.6. do 1.7. v Suhlu v Německu a místem jejich poslední soutěže SP je v době od 16. do 25. srpna Santo Domingo v Dominikánské republice. Vrcholnou akcí následující sezóny je bezesporu Mistrovství světa všech střeleckých disciplín, které se uskuteční ve dnech 2. - 16. července v Lahti ve Finsku.

3.11.01 Vladislav Šaňák

Spolupracujeme