Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Výtečné výsledky reprezentace na vrcholných soutěžích 2001

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 14.11.2001
e-mail: sanak@shooting.cz

Střelecká sezóna, která následuje po olympijských hrách, bývá obvykle považována za méně důležitou, méně náročnou a snad i méně zajímavou. Může to být i tím, že v té době ještě doznívají ohlasy na výsledky, dosažené v nejdůležitější soutěži celého čtyřletého období, tedy na OH. Ve srovnání s olympiádou jako by důležitost Mistrovství Evropy ustupovala do pozadí a někdo by mohl pociťovat určitý deficit motivace, což by se mohlo projevit i v úrovni dosahovaných výsledků. Jsme velmi rádi, že v českém střelectví se nic takového neobjevilo. Naši reprezentanti totiž dosáhli na vrcholných soutěžích výtečných výsledků. Na hlavních závodech letošní poolympijské sezóny, to znamená na ME ve střelbě ze vzduchových zbraní ve španělském městě Pontevedra, dále na Mistrovství světa brokařů v Káhiře a konečně na ME všech disciplín v Zagrebu získali celkem 25 medailí. To je více, než v dosud nejúspěšnějším roce 1999, kdy celkový počet medailí činil 18 cenných kovů. Letos naši závodníci vybojovali k titulu mistrů světa ještě dalších osm zlatých medailí na mistrovstvích Evropy a podle celkového počtu získaných medailí v neoficielním hodnocení zemí si udrželi velmi cennou čtvrtou příčku v Evropě.

Nejúspěšnější opět závodníci na běžící terč

Pokud pro hodnocení úspěšnosti jednotlivých disciplín přijmeme kritérium zisku medailí, vládne na sportovním podiu neuvěřitelný fenomén jménem Miroslav Januš. On sám získal v letošní sezóně celkem 7 cenných kovů, z toho tři zlaté medaile. Jako jednotlivec se postavil třikrát na stupně vítězů a družstvu pomohl k zisku medailí čtyřikrát. Střelci na BT se podíleli na úspěších našeho střelectví téměř polovinou všech kovů, z uvedených pětadvaceti medailí stáli mezi nejlepšími dvanáctkrát. Státní trenér Ján Kermiet měl se svými svěřenci na vrcholných závodech úspěch, přesto však zůstává na zemi. K absolutní spokojenosti mu chybí ještě to, aby se závodníci výrazněji prosadili zejména v olympijské disciplíně na 10 metrů. Januš naznačil své možnosti při SP v Mnichově, kde skončil druhý a vrcholné výkony budou jistě zapotřebí ke splnění hlavního cíle příštího roku, k zisku Q.P. pro olympiádu. Postupně se zlepšila výkonnost juniorů, Caknakis s Jonášem patří mezi evropskou špičku ve své kategorii a o slovo se hlásí další mladí střelci jako Bolík, Tryml, Hajšman atd. Disciplína má dobrou perspektivu, mladého energického státního trenéra, zkušené závodníky a dobře pracující skupinu mládeže.

Opelka novou hvězdou mezi puškaři

Střelci puškových disciplín se podíleli na úspěchu střelectví ziskem jedné čtvrtiny medailí, celkem jich vybojovali šest. Úspěšné juniorky proměnily svůj mimořádný potenciál v zisk zlaté a stříbrné medaile (Beranová) ve vzduchové pušce a bronzové medaile ve StM 3x20. Určitě o nich uslyšíme v dalších letech, vrcholem pro ně je účast na OH. Pro nezasvěcené se však zčistajasna mezi puškaři objevil závodník, který dokázal získat na ME tři zlaté medaile - Luboš Opelka. To je střelec, který postupně dozrává ke schopnosti podat fantastický výkon, což potvrdil jednak na ME, ale také následně při finále EP na 300 m. Díky trpělivosti a důvěře státního trenéra Kůrky dostal příležitost připravovat se v profesionálních podmínkách a letos začal tuto důvěru splácet. Myslím si, že má dispozice srovnatelné s Jozefem Goncim a že je to střelec, který bude schopen v příštím roce pokořit hranici 1180 bodů v LM 3x40. Po delší době se mezi puškaři objevili dva výraznější talenty, Tomáš Bartoněk a Petr Černoch. Skupinu úspěšných puškařů, kde na sebe letos také upozornil svými výtečnými výkony Tomáš Jeřábek, prověří zvláště Mistrovství světa, konané v příštím roce ve Finsku. V kategorii juniorů se sice ve Španělsku na ME prosadil ve VzPu Ondra Malinký, avšak další mladí závodníci se zatím snaží z kategorie nadějných probojovat mezi úspěšné. Trenéři v klubech a regionálních centrech přípravy investují své úsilí do hledání dalších talentů a věřím tomu, že se tato práce dříve nebo později musí projevit i ve výsledcích juniorů v mezinárodním prostředí.

Pistoláři s novými státními trenéry

Střelci v pistolových disciplínách přispěli ke společnému výsledku našeho sportu na vrcholných soutěžích pěti medailemi, přesto výsledky nejlepšího z nich, Martina Tenka, patří k nejcennějším. Získal totiž bronzové kovy v soutěži jednotlivců v obou olympijských disciplínách (VzPu a v LP), ve kterých startoval. Je to co do úrovně výkonnosti nejstabilnější závodník, patřící jednoznačně do světové špičky. Škoda, že k němu zatím nemáme rovnocenné partnery pro družstvo. Možná se však situace zlepší, výkony některých dalších střelců, jako Bardisala, Dědiče, Wohlmutha a uzdraveného Jirkala byly nadějné. Pochvalu zaslouží, stejně jako v loňském roce, Veronika Piecuchová, která svým výkonem na ME, díky němuž získala stříbrnou medaili, pomohla ke stejnému úspěchu i družstvu juniorek. Zlepšuje se i ve střelbě na 25 metrů, kde s spolu s Lenkou Hykovou budou tvořit základ družstva i pro Mistrovství světa. Není ovšem vyloučeno, že nový státní trenér Břetislav Putna nasadí mladé střelkyně do soutěže žen, pokud bude na základě jejich výkonnosti možné usilovat o zisk Q.P. pro Athény. Juniorům jejich start na ME příliš nevyšel. Mezi mladými pistoláři se ale objevuje mnoho talentů a věřím, že i nový státní trenér pro disciplíny na 10 a 50 metrů pan Miroslav Růžička pomůže spolu s osobními trenéry závodníkům v úsilí o rychlejší výkonnostní růst.

Brokaři propagují střelectví

Střelci v disciplíně skeet, která je pod vedením státního trenéra Jana Hůly dlouhodobě velmi úspěšná, udělali snad největší práci v propagaci našeho sportu mezi sportovními příznivci. Fantasticky navázali na individuelní úspěch Petra Málka v Sydny tím, že získali na MS v Káhiře zlaté medaile a titul mistra světa v soutěži družstev. Česká televize, jejíž redaktoři se MS v Káhiře účastnili mohla divákům ukázat závod, korunovaný skvělým úspěchem. O tom, že střelci jsou mistři světa, věděl snad každý, kdo sleduje sport. Za to závodníkům a trenérovi patří poděkování nás všech. Skeetaři se po tomto úspěchu dokázali v dlouhé sezóně ještě zmobilizovat i na ME, kde po počátečních nesnázích vybojovali opět místo na stupních vítězů. K úspěchům družstva letos nejvýrazněji přispěl svými individuelními výkony Leoš Hlaváček, kterému v jeho dlouhé a úspěšné reprezentační kariéře chybí již jen medaile ze soutěže jednotlivců. Nesmíme zapomenout na juniory v disciplíně trap, kde měl státní trenér Jan Dvořák při nominaci závodníků šťastnou ruku a družstvo v čele s Liptákem skončilo na stříbrném stupni. Výsledky juniorů jsou příslibem do budoucna a potvrzují správnost cesty, kterou se brokaři při výběru a výchově talentů vydali. Za všechny jmenujme trenéra z Trutnova pana Petra Zvolánka, díky jehož iniciativě velmi dobře pokračuje příprava talentů a který ve spolupráci s dalšími výbornými trenéry dodává pravidelně střelce do reprezentace.

Poděkování aktivním klubům a trenérům

Pokud bychom chtěli hodnotit stav našeho střelectví podle úrovně výsledků reprezentantů na vrcholných soutěžích, mohli bychom asi být spokojení. Ono to ale není tak jednoduché. Z evidovaných asi sedmi set střeleckých klubů je jen málo klubů aktivních, o práci s mládeží se starají jen skuteční zapálení nadšenci, kteří střelecký sport doslova milují. Právě těm musíme být vděční za to, že v těžkých podmínkách, mnohdy s vynakládáním vlastních finančních prostředků chodí pravidelně na střelnice, umožňují mladým střelcům trénink, radí jim, jezdí s nimi na soutěže, obětují víkendy, mnohdy používají k dopravě mladých střelců vlastní auta. Právě tito obětaví trenéři a funkcionáři mají plné právo pociťovat hrdost nad výsledky reprezentace, neboť bez nich by nemohla do budoucna existovat. Přál bych si, aby všichni, kdo pomáhají při výchově talentů přijali malý dárek: Všechny letošní úspěchy věnujeme právě jim.

Spolupracujeme