Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Prosadí se nové talenty?

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 29.12.2001
e-mail: sanak@shooting.cz

Přestože zimní část střelecké sezóny teprve začíná a do ME ve střelbě ze vzduchových zbraní zbývají ještě více než dva měsíce, uskutečnily se v závěru uplynulého roku tradiční a dobře obsazené soutěže. Mám na mysli především VC Kooperativy ve dnech 24. - 25. listopadu v Plzni, dále GP Prahy 2. - 3. prosince rovněž v Plzni a konečně GP Brna, jež se uskutečnila ve dnech 13. -14. prosince na střelnici ČSS v Brně. Mimo těchto nejznámějších soutěží, kterých se pravidelně zúčastňují i reprezentanti, proběhlo ještě mnoho závodů spíše místního charakteru. Byl to například Západočeský pohár, GP Liberce, lokální soutěže na Moravě atd. Na všech těchto soutěžích se mimo známých střelců objevily i "nové tváře", tedy dosud méně známí mladí závodníci, kteří sice již určitou dobu střílí, ale letos udělali velký výkonnostní skok. Ve své následující úvaze o současné situaci v přípravě na ME, jež se uskuteční ve dnech 18. - 23. března v Řecku nabízím i zamyšlení nad tím, zda se mohou někteří mladí střelci objevit ve skupině usilující o nominaci na uvedený vrchol sezóny.

V systému přípravy dochází v letošním roce k mírné úpravě spočívající v tom, že nominační závody pro ME jsou ve všech disciplínách stanoveny až od ledna 2002. To znamená, že žádný z výsledků výše uvedených soutěží před koncem roku se střelcům pro nominaci nepočítá. Přesto je však možné udělat si obrázek o úrovni výkonnosti v jednotlivých disciplínách a porovnat jej s nároky a požadavky, jež stanovili jako podmínky pro nominaci státní trenéři. Pouze v disciplíně BT možnost porovnání výkonnosti uniká, neboť nejlepší senioři nestartovali dosud v žádném závodě. Hned v úvodu je třeba připomenout, že do Soluně se musí letět letadlem a náklady spojené s účastí na ME jsou velmi vysoké. Proto i samotná nominace bude pečlivě zvažována z hlediska úrovně a stability výkonnosti střelců.

V disciplíně vzduchová pistole mužů si vede suverénně zatím jenom Martin Tenk, který už má nominaci zaručenou na základě výsledků v předchozí sezóně. Další kandidáti účasti, kterými jsou Josef Wohlmut (10. na loňském ME), Bardisal a Dědič zatím předvádějí trochu nevyrovnané výkony. Jsme zvědavi, zda jim absolvované soutěže dobře posloužily jako vhodná příprava a zda budou schopni splnit nominační kritéria, kterými jsou výsledky okolo 580 bodů v nominačních soutěžích. Mezi ženami je dlouhodobě nejlepší Petra Hyková, která po slabším začátku své výkony zlepšuje (GP Brno 381) a určitě se bude chtít do nominace na ME prosadit. I ona ví, že jen výsledky nad 380 bodů ji mohou zajistit letenku do Soluně. Další střelkyně v seniorské kategorii zatím nemají potřebnou výkonnostní úroveň. Junioři měli na minulém ME svého zástupce, Adama Dienera, ve finále. Letos se mu zatím nedaří a musí v přípravě hodně přidat. Další "Evropan", Pavel Hrabalík přechází do seniorské kategorie a tak by se mohlo zdát, že pistoláři jsou bez šance. Myslím, že opak je pravdou. Právě v této kategorii se objevily výrazné talenty. Mimo Daniela Dušenky, který se umísťoval mezi nejlepšími dorostenci již v uplynulé sezóně se "narodil" další talent, svěřenec trenéra Novotného v Bruntále, Daniel Dušek. Ten v průběhu léta nastřílel dokonce 386 bodů a ukázal se i v Brně, kde porazil s 565 body Dušenku i Dienera. Dalším mimořádným talentem se zdá být Josef Papírník, dříve střelec z Benešovské líhně trenéra Karla Chmela a nyní student plzeňského gymnázia a svěřenec zkušené trenérky Bedřišky Hykové. Papírník dokázal porazit výše zmíněné talenty ve druhé soutěži v Brně velmi slibným výkonem 567 bodů. Doufejme, že Diener, Dušek, Papírník, Dušenka a někteří další budou tvořit základ skupiny talentů, ze kterých bychom mohli v budoucnu vytvořit silný juniorský tým. Juniorky pistolářky jsou již několik let oporou naší reprezentace zejména díky Veronice Piecuchové a nyní také již Lence Hykové. Obě střelkyně jsou i v této sezóně ve výtečné formě, viz Piecuchová 384 bodů na VC Kooperativy a Lenka Hyková 379 bodů při GP Prahy. Mnohem lépe a vyrovnaněji než vloni střílí také Terezka Pekárková. I mezi juniorkami se objevují další talenty, zatím ale pozice tří jmenovaných reprezentantek zůstává asi neotřesitelná.

V puškových disciplínách mužů prokazuje několik střelců velmi dobrou úroveň výkonnosti. V dobré formě je tradičně v první části sezóny Milan Mach, jež má nastříleno dvakrát 593 bodů. Spolehlivě střílí rovněž Bakeš, překvapivě dobře bojuje Jeřábek, jehož nejsilnější disciplínou určitě dosud vzduchovka nebyla. Stabilní vysoké výkony předvádí Tomáš Bartoněk, patří k nejlepším. V Plzni se dařilo i Černochovi a v Brně naznačil zlepšení Kalný. Pro celou skupinu však platí, že pro nominaci na ME potřebují v nominační části sezóny nastřílet špičkové výkony, někde na hranici 595 bodů. Prosadit se mezi evropskou špičku je velmi obtížné. Stejně jako ženy, kde k postupu do finále nemusí stačit 395 bodů. Naše nejlepší střelkyně Šimková, Driemerová a Štěpánová vědí, že ani jejich dosavadní solidní výkony by k nominaci na ME nestačily. Mezi juniory se dosud výtečně dařilo Malinkému a Rozsypalovi, kteří dokázali v Brně nastřílet 593 bodů! O třetím členu pro družstvo se asi rozhodne mezi Březinou, Benešem, Kohoutem a Gavendou. I ve vzduchové pušce máme podobně jako mezi pistoláři některé výrazné talenty. V popisovaných soutěžích na sebe upozornil především Jan Smíšek výsledkem 392 bodů při GP Prahy v Plzni a také Milan Novotný, syn bývalého trenéra RSCM v Českých Budějovicích. Další o sobě dají vědět v průběhu sezóny a zvláště na Mistrovství ČR. Juniorky Beranová a Kůrková mají účast na ME rovněž jistou, vždyť budou obhajovat titul a o třetí místo družstva juniorek bude asi sveden zajímavý boj. Členka zlatého týmu ze Španělska Pavla Habartová se zatím neměla možnost projevit, neboť byla nemocná, ale máme několik dalších kandidátek, které s Pavlou budou určitě soupeřit. Již v uplynulé sezóně na sebe upozornila Lucie Svatková, která má k dobru zkušenost z letního ME v Zagrebu. Prosadit se snaží i Jana Sotonová, zlepšují se i Kozová a Hrnečková. Šanci má však také zcela nový talent, střelkyně Kateřina Nitrianská (1986) z ostravské RSCM, která v Brně vyhrála výkonem 394 bodů! A nesmíme zapomenout ani na účastnici OH v Sydney, Lucii Valovou, která se umí připravit na rozhodující závody. Těmto úspěšným střelkyním "dýchají na záda" další talenty, např. Alžběta Kračmerová (1986) s 384 body v Brně nebo Gabriela Krečmerová (narozena 1988!) s 382 body v téže soutěži.

Podle porovnání první části letošní a loňské sezóny je zřejmé, že se objevuje velké množství talentovaných mladých střelců. Vždyť např. na VC Kooperativy startovalo ve vzduchové pušce 45 dorostenců a to bez závodníků z Moravy! Velkou roli v nárůstu výkonnosti hraje určitě také zlepšující se vybavení závodníků, zvláště zbraní a střelecké výstroje. Potvrzuje se, že s kvalitní výstrojí je výkonnostní růst talentů podstatně rychlejší. Nyní jde o to, zda budeme umět tento potenciál využít a rozšířit počet závodníků, schopných prosadit se v mezinárodním prostředí. Na tuto otázku nám odpoví druhá, tzv. nominační část zimní sezóny s vrcholem při M ČR a následně výsledky reprezentace při Mistrovství Evropy v Řecku.

27.12.01 Vladislav Šaňák

Spolupracujeme