Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Rozpaky ihned po prvním kole

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 15.05.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Ve dnech 11.-12.5.2002 proběhlo v obou zemích ČR první kolo ČPTM v puškových a pistolových disciplínách. Pro Českou větev se organizátorem úvodního kola staly České Budějovice, na Moravě to bylo Brno. Z řádné nominace 45 střelců v Čechách a 44 střelců na Moravě se ve skutečnosti, a to především díky možnosti volného startu, zúčastnilo celkem 105 talentů. Význam této přísně sledované soutěže není třeba podtrhávat. Všichni zainteresovaní pracovníci a aktivisté očekáváme, že ze zúčastněných střelců-talentů v budoucnu vyrostou representanti, kteří budou pravidelně doplňovat kádr střelecké státní sportovní representace. Z tohoto pohledu jsou závody pozorně sledovány především státními trenéry a manažery RSCM.

Jako předseda SMK a garant této soutěže jsem se osobně přesvědčil na obou místech o úrovni organizace a zabezpečení závodů ze strany organizátora. V sobotu v Brně, v neděli v Českých Budějovicích. V obou základnách vedoucí trenéři pánové Hlaváček a Klimeš věnovali přípravě patřičnou důležitost a soutěže probíhaly bez potíží. Byly tak vytvořeny velmi dobré podmínky pro možné dosahování hodnotných výkonů. Také počasí tomu nahrávalo.

Letošní ČPTM, již druhý ročník, zohlednil zkušenosti loňského ročníku. Podařilo se sjednotit výklad ke SP a jednotnému odporu spouště, do programu se doplnily pistolové olympijské disciplíny, upravily se termíny konání. Přestože všichni vedoucí manažeři RSCM prováděcí směrnici ČPTM připomínkovali, tato byla uveřejněna ve zpravodaji ČSS, ukázalo se, že informovanost k trenérům SSK doprovázející sportovce, pokulhává. Různý výklad v  ekonomické oblasti byl na místě vysvětlen a dořešen. Problematičtější situace vznikla v nepochopení podmínek startu v ČPTM ze strany trenérů nenominovaných sportovců. SMK ČSS v dobré snaze zpřístupnit cestu každému talentu k možnému zařazení do kategorie "M" se stala svědkem, že mnozí sportovci pistoláři nestříleli žádnou olympijskou disciplínu, tak jak ukládala prováděcí směrnice. To znamená, že pohár mládeže stříleli závodníci o nichž dopředu víme, že nemohou "být ve hře" při úvaze o zařazení do kat. "M" pro rok 2003. ČPTM není otevřenou soutěží pro toho, kdo zaplatí startovné. Je přísně výběrovou soutěží mladých talentů. Tyto zkušenosti zakládají již nyní k novým úvahám změn prováděcí směrnice jak ekonomické tak metodické oblasti. Obrovským překvapením bylo zjištění, že v Čechách připravujeme pro letošní rok jediného "rychlopalníka" a pouhé tři "libovolkáře". Ze 13 podporovaných talentů - chlapců - pistolářů v Čechách, pouze 4 se představili v OH disciplínách. Moravská větev je na tom podstatně lépe. Z 20 chlapců jich OH disciplínu střílelo plných 19. Přestože řádně nominovaní pistoláři na rozdíl od nenominovaných, neměli OH disciplínu jako povinnou, předpokládalo se, když tyto disciplíny byly zařazeny do programu na základě požadavků trenérů, že ročníky 85 a 86 budou LP nebo RP střílet automaticky. V prvním kole v Čechách se tak nestalo.

A nyní pár řádků k výkonnosti. Začátek sezóny vždy zmírňuje přísnost pohledu na dosahované výkony a s určitou dávkou tolerance pohlížíme na předvedené výsledky. Přesto jsme byli svědky mimořádných nástřelů. Hned v nejnáročnější disciplíně SM3x20 v Brně byl nástřelem 575 bodů překonán český rekord. Zasloužil se o něj Tenčík z Ostravy. Deset střelců ve stejném závodě překonalo limit 550 bodů. Nejnižší výkon nominovaného talenta byl 486 bodů. V Čechách zvítězil Křivánek s 565 body. Přes 550 bodů nastříleli tři sportovci. Poslední z nominovaných dosáhl 484 body.

Další viz tabulka:


 

Místo konání Disciplína Výkon prvního Výkon desátého Nástřel posledního nominovaného závodníka poznámka
Brno SM60 585 575 548
Brno SM3x20 575 551 486 Čs.rekord
Brno VzPu40 384 372 338
Brno SP30+30 539 512 443
Brno VzPi40 369 351 274
Brno LP60 515 415 389 / 11. místo
Brno RP2x30 537 458 / 6. místo
Č.Bud. SM60 584 573 541
Č.Bud SM3x20 565 542 484
Č.Bud VzPu40 383 375 339
Č.Bud SP30+30 551 497 440
Č.Bud VzPi40 371 348 305
Č.Bud LP60 498 446 / 3. místo
Č.Bud RP2x30 538


Lepší, vyšší výkony jsou znázorněny tučně.

Vítězové jednotlivých disciplín v obou zemích si zaslouží být jmenováni. Jsou to:

 

Větev Disc. Výsl. Jméno vítěze Větev Disc. Výsl. Jméno vítěze
Čechy SM60 584 Pittner E. Morava SM60 585 Rapouch R.
Čechy SM3x20 565 Křivánek A. Morava SM3x20 575 Tenčík T.
Čechy VzPu40 383 Koutský M. Morava VzPu40 384 Tenčík T.
Čechy SP30+30 551 Chvátal J. Morava SP30+30 539 Procházka J.
Čechy VzPi40 371 Chvátal J. Morava VzPi40 369 Procházka J.
Čechy LP60 498 Chvátal J. Morava LP60 515 Procházka J.
Čechy RP2x30 538 Cihlář Z. Morava RP2x30 537 Vrba T.


V tomto kole jsem zaměřil pozornost na technické vybavení puškařů v jednotlivých zemích. V Čechách se představilo 31 kulových zbraní z toho 26 Anschutz, 4 Ural a 1 Haenel. V Brně 31 závodníků střílelo v 17 případech zbraní Anschutz, 13 zbraní Ural a rovněž 1 Haenel. U vzduchových zbraní nejstaršími modely byla FWB 300S a Haenel 550. Drtivou převahu tvořily zbraně vyšší třídy. FWB P70, Anschutz, Walther, FWB600 atd. Vybavení střeleckými kabáty, kalhotami a botami je dobré. Případů, kdy střelec nemá střelecké kalhoty nebo boty je velmi málo. Technické vybavení zbraněmi spolu s výstrojí, oprávněně dovolují mít v průměru vyšší nároky na výkony sportovců, než které předvedli v tomto kole. Do druhého kola ČPTM zbývá 7 týdnů. Věřme, že jich trenéři všech skupin spolu se sportovci využijí k dobré tréninkové přípravě a zejména pistoláři v disc. SP30+30 doženou zimní manko. Věřme, že následné kolo v Plzni a Ostravě, konané koncem června, vnese do duší nás pracovníků více optimismu a uchrání nás od otázek, proč více než polovina startovního pole pistolářů nenastřílí žádnou VT.

Manažer mládeže, SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

Spolupracujeme