Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Je to doma

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 05.06.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Z iniciativy puškových trenérů a potřeby konfrontace výsledků mladých sportovců se zahraničními, vznikla před třemi lety mezinárodní soutěž zvaná „Pohár Národů“. Tyto mezinárodní závody se konají pouze v olympijských puškových disciplínách a kategoriích muži a ženy. Princip soutěže spočívá v omezené účasti max. 6ti sportovců v každé disciplíně, kde může startovat výhradně jen jedno družstvo. Toto družstvo získává dle umístění v disciplíně body, které se přičítají jednotlivým zemím. Nejvyšší konečný počet bodů za umístění družstev určuje vítěze Poháru Národů. Letošního ročníku, konaného v Plzni ve dnech 31.5. – 2.6.2002 se zúčastnilo 5 zemí. Rakousko, Německo, Německo-BAY, Francie a Česká Republika. Švýcarsko, které startovalo v předchozích ročnících se omluvilo.

O patřičném významu a důležitosti těchto závodů svědčilo representační soustředění od 26.5. do doby samotné soutěže. Do soustředění byli zahrnuti sportovci Šuráb, Malinký, Zachařová, Hrnečková, Šostková, Nitrianská, Sýkorová, a Kůrková A. Státní trenér Kůrka, který vedl v danou dobu skupinu puškařů na SP v Miláně, pověřil vedením soustředění a konečnou nominací na jednotlivé disciplíny trenéry Tomečka a Kovaříka. Pořadatelé přivítali zahraniční závodníky spolu s trenéry na střeleckém stadionu v Plzni, který bezprostředně před akcí hostil účastníky světového poháru v disciplíně běžící terč. Vyšperkovaná střelnice spolu s nádherným počasím dala předpoklady k dosahování hodnotných výkonů.

Pátek byl tréninkovým dnem. Závodníci trénovali na předem vylosovaných stanovištích. Pak první soutěžní den dopoledne se střílel standard LM3x40 muži a SM60 ženy. Odpoledne závodníci pokračovali v disciplínách LM60 muži a VzPu40 ženy. Druhý soutěžní den v neděli se střílela VzPu60 muži a SM3x20 ženy.

V LM 3x40 trenéři postavili do družstva ČR „A“ Bakeše, Bečváře a Černocha. Bakeš výkonem 1163 body postoupil do Finále jako druhý. Toto umístění si udržel i po Finále. Na sedmém místě po Finále se umístil Rozsypal, který startoval mimo družstvo. Jeho výkon 1155 bodů je jeho osobním rekordem. Vezmeme-li v úvahu položku 94 vleže a 89 ve stoje, lze konstatovat, že Ondřej ví o svých ještě vyšších možnostech. Na devátém místě mimo Finále skončil Bečvář s 1152 body. Vašek nastupoval k závodu po nočním cestování ze SP z Itálie. Pod tímto úhlem je třeba jeho výkon hodnotit. Přesto jeho 399 vleže potvrzuje vysoké mistrovství. Černoch skončil desátý s 1151 bodem. Šuráb sedmnáctý s 1139 body, Březina devatenáctý s 1136 body, Malinký střílející mimo soutěž nastřílel 1142 bodů a Kohout 1121 bod. Celkem startovalo 23 závodníků. V družstvu jsme vyhráli a získali prvních 5 bodů do soutěže národů.

V SM60 dali trenéři důvěru startu v družstvu Zachařové, Šostkové a Nitrianské. Zachařová potvrdila stabilní formu a výkonem 591 bod se umístila druhá. Na sedmém místě skončila Hrnečková s 584 body. Zbývající členky družstva Šostková a Nitrianská skončily na 13. a 14. místě s výkony 577 a 576 bodů. Sýkorová s 571 bodem a Kůrková Alena s 568 body uzavíraly startovní pole 17 závodnic. V družstvech jsme se umístili na třetím místě za Francií a Rakouskem a získali do hodnocení národů další tři body.

Odpoledne týž den muži stříleli LM60. Přes noční cestování z Itálie Bečvář dostal důvěru, kterou nezklamal. Zvítězil výkonem 596 bodů a finálových 104,2 před Bakešem s 595 body a finalových 103,6. Na desátém místě skončil Černoch s 591 bodem. Kohout se umístil na čtrnáctém místě s 589 body, Březina na devatenáctém místě s 583 body a Malinký na dvaadvacátém místě s 578 body. Šuráb a Rozsypal stříleli mimo soutěž. Šuráb nastřílel 591 bod a Rozsypal 582 body. Startovalo 23 závodníků. Přestože trenéři ve volbě družstva měli šťastnou ruku, zvítězilo družstvo Německa. Naši skončili druzí.

Ve VzPu40 odpoledne startovaly ženy. Ze 16 závodnic se nejlépe z našich umístila Šostková s 391 bodem a jako jediná zastupovala ČR ve Finále. Skončila na šestém místě. Kůrková Alena se z předcházejícího nepodařeného ležáku „vzkřísila“ a s 390 body skončila na devátém místě. Těsně za ní Zachařová s 389 body. Nitrianská nastřílela 387 bodů a zařadila se na dvanácté místo. Hrnečková se Sýkorovou svorně skončily na patnáctém místě se 386 body. Startovalo celkem 16 závodnic. V družstvu jsme skončili na čtvrtém místě.

Nedělní závod ve vzduchovkové hale patřil mužům a disciplíně VzPu60. V závodě 21 střelců si nejlépe vedl Kalný Michal, který základním nástřelem 596 bodů postoupil do Finále první. Tuto pozici před Ettnerem z Německa udržel. Na čtvrtém místě skončil Černoch s 592 body a 102,3 ve Finále. Na sedmé příčce skončil Malinký s 590 body. Z dalších našich závodníků se umístil na dvanáctém místě Rozsypal s 585 body, čtrnáctou příčku uhájil Šuráb s 582 body. Mimo soutěž startoval Březina. Ten dosáhl nástřelu 581 bod. Přes vítězství v jednotlivcích družstvo skončilo druhé za Německem.

Padesátka patřila ženám a disciplíně SM3x20. V konkurenci 16 žen zvítězila Seifert z Německa s 576 body. Do Finale se z našich probojovaly tři závodnice. Zachařová skončila druhá s 574+97,8 body, Nitrianská šestá s 571+91,3 body a Šostková sedmá s 567+93,1 bodu. Z dalších našich střelkyň skončila na devátém místě Sýkorová s 567 body, dvanáctá se umístila Hrnečková s 562 body. Družstvo skončilo druhé za vítěznými Francouzkami.

Při vyhlašování výsledků byli dekorováni první tři nejlepší závodníci, bez ohledu, zda startovali v družstvu. Jednotlivci v každé disciplíně a kategorii obdrželi pěkné medaile.

V celkovém hodnocení jednotlivců byla nejúspěšnější Seifert Gabriele z Německa. Ta získala tři medaile ze tří disciplín. Všechny zlaté. Z našich si cinkali s dvěma medailemi Bakeš a Zachařová. Oba se stříbrnými. Jednu zlatou medaili vybojovali Bečvář a Kalný. „Rifle Cup“ však byl především soutěží národů. V hodnocení zúčastněných zemí zvítězilo součtem bodů za umístění družstvo ČR s 22 body před Německem s 20 body a Rakouskem se 17 body. Na dalších místech pak skončilo družstvo Francie se 16 body a Německo-BAY s 15 body.

Naši střelci tak zúročili přípravu v soustředění a využili domácího prostředí. Zlatý pohár „Rifle Cup 2002“ patří všem závodníkům, jenž svými výkony přispěli k jeho získání. Děkuji jim za dosažené výsledky. Děkuji trenérům Tomečkovi a Kovaříkovi za přípravu v soustředění a vedení sportovců při samotné soutěži. Děkujeme pořadatelům a rozhodčím za bezchybnou, perfektní organizaci závodů.

Vedoucí výpravy ČR D o l e ž a l Jiří

Brno, 4.6.2002

Spolupracujeme