Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Jaké to bylo v Krnově

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 06.08.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Jaké to bylo v Krnově

První víkend v srpnu, 3.-4.8.2002 byl pro mladé talentované střelce poslední prověrkou jejich výkonnosti při třetím kole ČPTM. Toto kolo v Českých zemích proběhlo v Manušicích a Děčíně, u Moravské větve v Krnově. Organizátory se stala místní RSCM. Krnovská střelnice hostila 43 talentů, z toho 24 puškařů a 20 pistolářů. Střelnice disponuje 24 stavy pro 50 metrů, 12 střeleckými stanovišti na 10 metrů. Letos poprvé se střelnice představila s novými deseti střeleckými stanovišti na 25 metrů. Na rozdíl od Ostravy a Manušic se všechny puškové a pistolové disciplíny, včetně olympijských, mohly střílet na jednom místě. Pořadatel připravil časový program a sled disciplin vhodně tak, aby zohlednil ranní příjezdy závodníků. Po presenci, technické poradě trenérů a doprovodu se v sobotu začalo střílet přesně v 10 hodin. Pistoláři zahájili disciplínou SP30+30 na nových stavech ve dvou směnách, puškaři rovněž ve dvou směnách na desetimetrové střelnici. Odpoledne s dvouhodinovou přestávkou stříleli pistoláři VzPi40 ran a puškaři SM60. Nedělní program měl na padesátce pořad SM3x20 a LP60. Pětadvacítku prověřovali pistoláři v disciplíně RP2x30. Organizace závodů v obou dnech byla bezproblémová, klidná. Hbitá výměna terčů, bleskové hodnocení a včasné zveřejňování výsledků byly pro schopný tým zkušených domácích rozhodčích samozřejmostí. O dobré zázemí se organizátor, složený především z členů SSK Krnov, postaral tradičně skvělým bufetem s možností teplého stravování. Dobré, ekonomické ubytování bylo pro přespolní závodníky reservováno v blízké ubytovně Lokomotivy.
Závody v obou dnech probíhaly za jasného, teplého, letního slunného počasí s teplotami 25-28oC. I když organizace a povětrnostní podmínky byly dobré a příznivé, Krnovská střelnice nepatří mezi lehké. Zejména polední ostré letní sluníčko se opírá přímo do bílých terčů. Automatické lapače na padesátce a střecha pětadvacítky vrhala na terče nepříjemný stín. Také s odpolední, sluncem vyhřátou vzduchovkovou střelnicí se ne všichni pistoláři vyrovnávali lehce. Přesto výkony první osmičky byly přes 360 bodů. A nyní k výsledkům moravské skupiny. Vyhrál teprve patnáctiletý Hejnyš z Benešova výkonem 378 bodů před Malinou z Bruntálu s 376 body. Třetí skončil Pejchal z Brna s 374 body. V dopoledním závodě v disciplíně VzPu40 příjemně překvapila a výkonem 387 bodů zvítězila Prášková z Brna před Pískovským ze Šumperka s 386 body a Kračmarovou z Hradce s 384 body. V tomto závodě je třeba zmínit výkon 383 body teprve třináctileté Munduchové ze Znojma. Odpolední závod SM 60 vyhrála čtrnáctiletá Krečmerová z Opavy nástřelem 583 bodů. Druhý skončil Falada ze Šumperka s 582 body a třetí příčku vybojovala Kračmarová z Hradce výkonem 381 bod. Stejný den v disciplíně SP 30+30 suverénně zvítězil Procházka Josef z Bruntálu výkonem 551 bod. Další příčky vybojovali Legerský z Benešova s 546 body a Vrba z Brna s 541 bodem. V nedělní disciplíně SM 3x20 opět zvítězila mladá Krečmerová z Opavy s 561 bodem před Pískovským s 559 body a Michálkem z Brna s 558 body. Krečmerová, která je v péči pana Gavendy v poloze vstoje nastřílela 181 bod. Ukazuje se, že se rodí další talent. V přísně sledované olympijské disciplíně LP 60 v Krnově střílelo 14 střelců. Vyhrál Malina z Bruntálu s 526 body před oddílovým kolegou Procházkou s 515 body. Třetí skončil Pejchal z Brna s 502 body. V disciplíně RP 2x30 z pěti závodníků zvítězil Kirchner z Tišnova s 518 body před Voškerušou z Brna s 509 body a Vrbou z Brna s 502 body.
Třetí, poslední nominační kolo pro účast v Brněnském zářijovém Finále, dalo prostor pro taktizování. Nejúspěšnější moravští střelci puškaři (Nitrianská, Sýkorová, Kasper) s dostatečným ziskem bodů z prvních dvou kol, jisti si svým náskokem, dali přednost před účastí na tomto kole střeleckému soustředění na Slovensku.
Na střelnici v Manušicích - větve Čechy, bylo v puškových disciplínách dosaženo těchto výsledků. V disciplíně SM 60 vyhrál Pittner z Manušic výkonem 585 bodů před Lainem z Plzně s 582 body a Novotným z Budějovic s nástřelem 580 bodů. V závodě VzPu 40 zvítězil Matička z Manušic s 382 body před Řepkovou z Budějovic s 381 bodem a Novotným rovněž z Budějovic s 380 body. V tomto závodě se na relativně nižší výkonnosti podepsalo především velké horko v hale školy. Ve třetí disciplíně SM 3x20 zvítězil Lain z Plzně s 567 body před Novotným z Budějovic s 565 body a Šmolem opět z Budějovic výkonem 564 body. Pistolové disciplíny se střílely v Boleticích. Ve SP 30+30 vyhrál přesvědčivě rozdílem 27 bodů Chvátal z Budějovic s 559 body. Druhá skončila Šulganová z Plzně výkonem 532 body. Třetí příčku obsadil Oulík z Plzně s 531 bodem. Ve VzPi 40 suverénního Chvátala přestřílel Světlík z  Chomutova s 373 body. Chvátal obsadil druhé místo nástřelem 371 bod. Třetí skončila Malášková z Plzně s 363 body. V olympijské disciplíně LP 60 startovalo 6 střelců. Vyhrál Světlík s 513 body před Chvátalem s 505 body a Hainalem z Prahy, který nastřílel 486 bodů. Ve druhé olympijské disciplíně RP 2x30 bohužel nestartoval nikdo.
Třetím kolem byla ukončena základní část poháru talentované mládeže. V puškových disciplínách se v průběhu tří kol představilo celkem 69 střelců z toho 21 mimo řádnou nominaci. Stínem byla neúčast všech tří kol nominované Junkerové z Plzně. V pistolových disciplínách střílelo celkem 60 závodníků. Z toho 25 střelců navíc na vlastní náklady. Bohužel zde plných pět střelců, Kustovný a Hemr z Prahy, Felgr a Švejda z Manušic a Brada z Krnova, přestože byli řádně nominováni, nestříleli ani jedno kolo. Pozitivní je, že volného startu využilo celkem 46 nenominovaných střelců. Trpká zkušenost z neúčasti nominovaných talentů se určitě projeví ve změně v prováděcí směrnici této soutěže v příštím roce. Mnohé výkony zasluhují pozornost nejen státních trenérů, ale především vedoucích manažerů RSCM. Výsledky ČPTM spolu s výsledky z MČR pak rozhodnou o nominaci vybraných talentů do kategorie „M“ pro rok 2003.
Z odstřílených tří kol se zcela ruší nejslabší kolo s nejmenším bodovým ziskem za umístění. Do konečného hodnocení se počítají pouze dvě nejlepší kola. Ne dva nejlepší výsledky disciplíny! Protože nerozlišujeme kategorie a dorostenci střílejí společně s dorostenkami, nebylo by spravedlivé, aby chlapci pistoláři se třemi disciplínami byli zvýhodněni třetím startem proti dvěma startům dívek. Proto bodový zisk dívek je násoben koeficientem 1,33, aby se podmínky konečného hodnocení srovnaly.
SMK na svém zasedání 13.8.2002 definitivně potvrdí a stanoví konečnou nominaci nejlepších deseti pistolářů a puškařů z Čech a Moravy pro účast na Finále ČPTM v Brně v září t.r. Přesto si dovoluji seznámit Vás s předběžnou, zatím neoficiální nominací pro Finále ČP. Po schválení konečné nominace, budou všichni finalisté vyrozuměni.
Z nominační tabulky lze vyčíst některé zajímavé skutečnosti. U puškařů poslední nominovaný desátý Český závodník Mach se umístil celkově na 22. místě. Poslední nominovaný střelec Moravské větve skončil na celkovém 18 místě. U pistolářů byly rozdíly markantnější. Zatímco poslední desátý střelec Moravské skupiny skončil na 16 místě, poslední Čech na celkovém 25. místě. Tato statistika svádí k úvahám, že Moravská větev obou skupin Pu a Pi byla lepší. Toto srovnání však není správné, neboť závodníci absolvovali soutěže na různých střelnicích za rozdílných podmínek. Jediné, co měli společné byl shodný termín. Teprve Brněnské Finále, kde se utká stejný počet nejlepších, může vnést jasnější světlo do pohledu, kde se trenérům mládeže daří lépe. Až se podaří oddělit z jedné palebné čáry „bezprizorního talenta“ od podporovaného „M“, teprve pak dojde ke srovnání podmínek pro objektivní hodnocení. Však důležitější, než srovnávání zemí, je zamyšlení se nad presentací zařazených „M“ v této soutěži. U pistolářů Chvátal potvrdil suverenitu „M“. Šulganová a Pličková A. se mezi dívkami rovněž umístily nejlépe. U puškařů však došlo k překvapení. Zatímco Nitrianská,Novotný, Šmol a Krečmerová se umístili na předních místech, Tenčík musel ustoupit dvěma talentům. Z Krnovské základny Kračmarové a z Ostravy Kasperovi. Representantka ČR Sýkorová se celkově umístila na devátém místě. Snad je to způsobeno pouze taktikou, kdy vynechala poslední kolo. Však největší překvapení je celkové umístění Železné až na 21. místě. Zařazená „M“ pro rok 2002 se sítem talentů do závěrečného Finále neprobojovala. Další smutný doklad je, že v průběhu letošního roku se kromě Cihláře neobjevil v Čechách žádný jiný rychlopalník. Uvážíme-li, že ČPTM byl otevřenou soutěží pro závodníky do 17 let, pak tato skutečnost nás pracovníky ČSS bolí. Naopak pozitivním dokladem správnosti otevřeného systému je střelec puškových disciplín, Michálek z Brna. Ačkoli nebyl nominován, střílel soutěž na vlastní náklady a dokázal se prosadit mezi Finalisty jako osmý postupující z Moravy.
Přestože druhý ročník ČPTM stále dává náměty na vylepšení, chci konstatovat, že svou funkci plní znamenitě. Ve spolupráci se všemi RSCM, jenž byli pořadatelé jednotlivých kol se daří podchytit střelecké talenty a umožňovat jim sportovní růst. Za tuto práci vedoucím RSCM a jejich trenérům patří nemalý dík.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně 6.8.2002

Předpokládaná jmenovitá nominace pro Finále ČPTM v Brně dne 6.-8.září 2002Puškové disciplíny

jméno nar RSCM Čechy Morava SM60 SM3x20 VzPu40
Nitrianská K 86 Ostrava
x x x x
Novotný M
85 CB
x x x x
Šmol P
86 CB
x x x x x
Krečmerová G
88 Krnov
x x x x
Kračmarová A
86 Krnov
x x x x
Kasper T
87 Ostrava
x x x x
Tenčík T
87 Ostrava
x x x x
Klouček J
86 Manušice
x x x x x
Sýkorová A
87 Ostrava
x x x x
Martinka M
86 Manušice
x x x x x
Křivánek A
85 Plzeň
x x x x
Lain J
85 Plzeň
x x x x
Pittner E
85 Manušice
x x x x
Piskovský M
86 Krnov
x x x x
Řepková Z
86 CB
x x x x
Michálek D
85 Brno
x x x x
Prášková Š
85 Brno
x x x x
Rapouch R
85 Brno
x x x x
Koutský M
85 CB
x x x x
Mach P
85 Manušice
x x x x
Pistolové disciplíny
jméno nar RSCM Čechy Morava SP30+30 VzPi40 LP60 RP2x30
Procházka J 85 Krnov
x x x x
Chvátal J
86 CB
x x x x
Malina P
85 Krnov
x x x x
Světlík P
85 Manušice
x x x x
Pejchal J
86 Brno
x x x x
Vrba T
85 Brno
x x x x
Legerský
86 Krnov
x x x x
Šulganová A
85 Plzeň
x x x
Hejnyš J
87 Krnov
x x x x
Sklenář J
87 Ostrava
x x x x
Gebauer J
87 Ostrava
x x x x
Pličková A
85 Plzeň
x x x
Malášková M
87 Plzeň
x x x
Pečeňa J
87 Brno
x x x x
Fitzbauer J
88 Praha
x x x
Kirchner L
86 Brno
x x x x
Hasenohrlová V
85 Plzeň
x x x
Bezděk O
85 Manušice
x x x x
Cihlář Z
87 Plzeň
x x x x
Hainal A
85 Praha
x x x x
Spolupracujeme