Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Finále Poháru mládeže

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 10.09.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz
Víkend prvního týdne školního roku byl ve znamení konání významné střelecké soutěže – Finále českého poháru talentované mládeže. Sportovní střelnice v Brně na Kývalce přivítala 40 závodníků se 14 trenéry a doprovodem. 40 závodníků muselo projít kvalifikačním sítem 3 kol v Čechách a na Moravě. V letošním poháru mládeže se představilo 135 střelců – talentů. Soutěžili od května do srpna na střelnicích v Českých Budějovicích, Plzni, Manušicích, Děčíně, Brně, Ostravě a Krnově. Do metropole Moravy přijelo nejlepších 10 pistolářů a puškařů z Čech a stejný počet z Moravy.

O důležitosti s kterým finalisté přistupovali k závodům svědčí skutečnost, že plné tři čtvrtiny nominovaných přijelo již v pátek odpoledne. Ostatní sportovci z blízkého okolí přijeli v sobotu ráno. Dostavili se všichni nominovaní sportovci bez jediné absence. Účastníci ve vstupní hale prošli presencí, na balkoně přejímkou zbraní a výstroje, zbraně uložili v trezorovně a seznámili se se startovními listinami. Při presenci všichni závodníci obdrželi startovní čísla, poukazy na ubytování a drobný prezent pořadatele. Organizátor, SSK50 Brno, zabezpečil pěkné ubytování na zimním stadionu a v hotelu Slovan v blízkých Rosicích, necelých 6 km od střelnice. Účastníci se stravovali v restauračních zařízeních hotelu. Na střelnici byl zabezpečen provoz bufetu. O závodníky i doprovod bylo postaráno dobře. I mnohokrát opakovaný problém se vstupem do areálu střelnice byl vyřešen. Přestože o stejném víkendu probíhaly na Automotodromu velké závody formule 3, pořadatelé při presenci rozdávali označení pro vozidla sportovců s uvedením akce, takže všichni motorizovaní účastníci volně vjeli do areálu a parkovali přímo v areálu střelnice.

Ve vstupní hale střelnice byly rozmístěny informační boxy pro vedoucí manažery všech RSCM, státní trenéry, rozhodčí a delegované osobnosti. U každého střeliště visely startovní listiny s rozpisem časů zahájení směn. Střelnice byla dokonale připravena prověřit výkonnost závodníků. Ke skvělým podmínkám napomohlo bezvětří a teplé, slunečné počasí.

Organizátoři z pořádajícího SSK50, kteří se dobrovolně k akci přihlásili, tradičně nabízí neobvyklou projekci výsledků. Letos se ještě zdokonalili. Na 50 metrovém střelišti v prostoru finále bylo nově instalováno elektricky ovládané promítací plátno o velikosti 2,60 x 2,60 m. Všechny výsledky padesátimetrových disciplín se promítaly v reálném čase, neboť se hodnotilo přímo v okopu. Výsledky se tiskly na střelišti. Výsledky desetimetrových disciplín v hale se promítaly dokonce na stěnu haly. Levá část haly byla vyčleněna pro soutěž, pravá část pro zveřejňování výsledků, slavnostnímu nástupu a vyhlašování.

Program závodů byl záměrně postaven tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrývání disciplín. Pořadatelé také věnovali velkou pozornost kontrole dokladů, zejména zbrojních průkazů a průkazů zbraně. Kvitovali jsme s uspokojením připravenost doprovodu a sportovců k této kontrole. Kéž by všichni sportovci byli se svými doklady na akce ČSS připraveni tak, jako na tomto Finále.

Slavnostnímu zahájení předcházela technická porada všech trenérů a doprovodu. Po ukončení presence a přejímky pak všichni sportovci nastoupili v hale ke slavnostnímu zahájení. Ředitel soutěže pan Doležal po krátkém úvodu představil hlavní rozhodčí, technického delegáta a zástupce ČSS. Po krátkém poučení ze strany HR čekal závodníky první start. Byla to disciplína VzPu40. Po první desetiranné sérii se s položkou 97 v čele usadila zkušená Sýkorová. V další položce se hlásili o přední pozice Kasper, Krečmerová a Nitrianská s položkami 98 bodů. Ve třetí položce do hry vstoupil Novotný s 99 body. Poslední, čtvrtá série byla v režii Sýkorové a Kaspera. Oba s 99 body. Celkovým nástřelem 388 bodů zvítězila v první disciplíně Sýkorová z RSCM Ostrava před Kasperem s 387 body ze stejného RSCM. Bronzovou příčku vybojoval Martinka s 387 body z RSCM Manušice. První dvě místa obsadili teprve patnáctiletí střelci. Z dvaceti závodníků plných 17 docílilo limit I.VT.

Po puškařích v další směně nastupovali ve stejné disciplíně VzPi40 pistoláři. Nejlepší první položkou 98 bodů začal Procházka. Ve druhé sérii se představil s nejlepší položkou 96 bodů Malina. Fitzbauer, Hejnyš a Legerský se třetími položkami 96 bodů začali dotahovat na vedoucího Procházku. Ten však v poslední položce spolu s Chvátalem, Pečeňou a Sklenářem nastřílel 94 body a celkovým nástřelem 375 bodů zvítězil. Druhé místo obsadil Malina se 373 body. Oba borci z SSK Bruntál v péči RSCM Krnov. Třetí místo vybojoval teprve třináctiletý Fitzbauer stejným nástřelem 373, ale horší poslední položkou. Limit I.VT splnilo 12 střelců.

Po polední přestávce se střelci přestěhovali na padesátku. Přesně ve 14 hod byla spuštěna disciplína SM60. Hned v první položce se bez jediné chyby presentovali Novotný a Nitrianská. V dalších položkách se to hemžilo výkony 99 a 100 body u Šmola, Kračmarové, Tenčíka, Řepkové a Michálka. Nejmenší výkyvy v položkách měl Pittner z Manušic. Od 97 do 99 bodů. Celkových 588 bodů však stačilo na druhé místo. Novotný z Budějovic se snad zalekl osobního rekordu a střelil poslední položku 96 bodů. Přesto celkových 592 body mu zajistilo první místo. Třetí skončil Šmol, rovněž z Budějovic výkonem 587 bodů. Sedmnáct střelců z dvaceti startujících dosáhlo I.VT.

Po odstřílení puškařů nastoupili „štechrovkáři“ v olympijské disciplíně LP60. Na stavy nastoupilo jedenáct závodníků. Hned první položkou 93 body se blýskl Malina z Krnova. Pak v průběhu závodu byly položky přes 90 bodů u Procházky a Pejchala. Procházka z RSCM Krnov svým závěrem 91, 92 a 95 bodů potvrdil suverenitu a přesvědčivě zvítězil dosaženými 540 body. Druhý skončil Pejchal z Brna s 527 body. Na třetím místě se umístil Malina z Krnovské základny s 524 body. Tito první tři střelci dosáhli I.VT. Výkony ne čtvrtém až šestém místě byly v úrovni II.VT. Pět posledních střelců dosáhlo limit III.VT.

Současně ve stejném čase na pětadvacítce probíhal závod v RP2x30. V této disciplíně nastoupili 4 střelci. Zde zvítězil s převahou Cihlář z RSCM Plzeň s 546 body před Brněnským Vrbou s 533 body. Zbývající dva výsledky byly pod hranicí 500 bodů.

První soutěžní den skončil. Výsledky prvního dne byly odeslány a zveřejněny na internetu.

V neděli probíhaly dvě disciplíny. Na „padesátce“ SM3x20 a „pětadvacítce“ SP30+30. Oba závody začaly v 9,00 hod. Ve standardu 3x20 nejlépe začal Rapouch z Brna a Pittner z Manušic. Oba se 197 body. Stoják, poloha pravdy je vyřadila z bojů o přední pozice. Zde tvrdě nastoupilo 10 závodníků, kteří nastříleli 180 bodů a více. Nejhodnotnějších 186 bodů Sýkorové, následované 185 body Kračmarové a 184 body Řepkové. Nejpevnější nervy v poloze vkleče měla Kračmarová z Krnova. Ta svými 196 body smetla pronásledovatele a v osobním rekordu 572 body zvítězila. Druhý skončil Šmol z Budějovic s 566 body před třetí Sýkorovou z Ostravy rovněž s 566 body. Patnáct střelců dosáhlo I. VT.
„Pětadvacítka“ ve dvou směnách prověřovala pistoláře. Ti stříleli SP30+30. Zde suverénně zvítězil nejmladší účastník Fitzbauer z SSK Benešov v péči RSCM Praha výkonem 558 bodů. Druhý se umístil Chvátal z Budějovic nástřelem 552 body. O třetí příčku se rozstřeloval Brňáci Vrba a Pejchal s 550 body. Šťastnějším byl Vrba. První čtyři nastříleli I. VT dalších pět střelců II. VT, ostatní III. VT.

Po posledním výstřelu rostlo drama, jak to dopadne s celkovým hodnocením. Kdo si vybojoval pohár vítěze? Díky vyrovnanému umístění ve všech puškových disciplínách se jím stal :
Kasper Tomáš z SSK Ostrava.
Klubovým trenérem je pan Tomeček z RSCM Ostrava.

V pistolových disciplínách se vítězem stal :
Procházka Josef z SSK Bruntál.
Klubovým trenérem je pan Novotný. Sportovec je v péči RSCM Krnov.

Blahopřejeme!

Vyhlášení všech výsledků jednotlivých disciplín a celkového vítěze proběhlo přesně dle propozic ve 13 hod. ve vyzdobené hale se stupni vítězů, vystavenými medailemi a poháry. Na čelní stěně byli promítáni všichni medailoví závodníci. Slavnostní dekorování jednotlivých disciplín prováděl zástupce ČSS Mgr. Chmel, technický delegát pan Lapáček a předseda SSK50 pan Vitásek. Kromě medailí a vítězného poháru, předseda SSK50 oběma vítězům Českého Poháru mládeže věnoval 2000 střeliva LR. Po důstojném vyhlášení ředitel soutěže pan Doležal poděkoval rozhodčím, aktivistům SSK50 za dobrou organizaci a trenérům za obětavou práci na poli mládeže. Poděkoval sponzorům za zapůjčení techniky, která výrazně napomohla úrovni soutěže. Popřál účastníkům úspěch v nadcházejícím MČR. Před odjezdem byly rozdány kompletní paré výsledkových listin všem RSCM. Kdo zanechal pořadateli elektronickou adresu, výsledková listina jej čekala bezprostředně po příjezdu domů.

Pozice SMK, která byla garantem poháru mládeže, mi dovoluje zhodnotit podíl jednotlivých RSCM na dosažených výsledcích ČPTM. Největší zastoupení v puškových disciplínách, čtyř střelců, mělo RSCM Ostrava, České Budějovice a Manušice. Nejmenší účast finalistů, žádného puškaře, mělo RSCM Praha. V pistolových disciplínách nejpočetnější zastoupení mělo RSCM Plzeň s pěti střelci a Brno se čtyřmi střelci. Nejméně pistolářů ve finále mělo RSCM České Budějovice. Celkově všechna RSCM měla poměrně vyrovnané zastoupení. Od pěti do sedmi sportovců. Výjimku tvořilo RSCM Praha se dvěma střelci.

RSCMPuškyPistoleCelkem
Brno347
Ostrava426
Krnov347
České Budějovice415
Plzeň257
Manušice426
Praha022

Samotná účast však není nejdůležitější. Jak to dopadlo s medailemi?

MedailePuškyPistole
 ZlatoStříbrobronzZlatoStříbrobronzCelkemPořadí
Krnov1  2113-1-11
České Budějovice111 1 1-2-12
Ostrava111  11-1-23
Praha   1 11-0-14
Plzeň   1  1-0-05
Brno    210-2-16
Manušice 1   10-1-17

Velkým překvapením je skutečnost, že nejsilnější RSCM Brno a Plzeň vůbec nebodovala v puškových disciplínách. Největší výtěžnost u pušek mělo RSCM Ostrava a Budějovice. Se čtyřmi puškaři získali po třech medailích. V pistolových disciplínách to bylo RSCM Krnov se čtyřmi medailemi při účasti čtyř pistolářů. Mnohé výkony zasluhují pozornost. Procházkových 540 v LP60, Kračmerových 572 v SM3x20, Novotného 592 v LM60, Cihlářových 546 v RP2x30, nebo 388 Sýkorové ve VzPu40. Morálním vítězem je však nejmladší účastník Fitzbauer Jakub. Tento třináctiletý pistolář v péči klubového trenéra Mgr. Chmela se do Finále ČPTM řádně probojoval, přestože nestřílel žádnou olympijskou disciplínu (LP,RP) a byl znevýhodněn. Získané body ze dvou disciplín v kvalifikačních kolech ho k tomuto startu opravňovaly. Vzhledem k jeho mladému věku jeho trenér záměrně LP nestřílí. Z metodického hlediska je to správné. Z hlediska hodnocení poháru ČPTM však díky absenci této disciplíny, nemohl zúročit dvě získané medaile ze dvou startů. Pravidla byla nekompromisní. Pro nás je Jakub velkým příslibem do budoucna. Jsem přesvědčen, že v blízké době dá o sobě důrazně vědět.

Finále ČPTM ukončilo sérii čtyř přísně sledovaných závodů. Připočítáme-li výsledky následného MČR, budeme mít dokonalý obraz o výsledcích talentovaných střelců. Tyto pak budou rozhodující pro posuzování zařazení nových mladých střelců do podporované kategorie „M“ pro příští rok 2003.

ČPTM je bezpochyby pro střelectví přínosem. Výsledný produkt v podobě nových tváří dovoluje státním trenérům doplňovat juniorskou reprezentaci. Navzdory této pozitivní skutečnosti, je třeba nebát se vidět druhou stranu mince a zamyslet se nad některými otázkami. Především jde o společný start dvou zcela rozdílných skupin. „Emkaři“, kteří z rozhodnutí státních trenérů nestartují v ČP dospělých a jsou podporovanou kategorií, mají péči RSCM, střílí společně s „Téčkaři“, kteří nejsou podporovanou kategorií a v častém případě střílí na vlastní náklady. Tento rozpor se násobí zjištěním, že ze sedmi startujících „Emkařů“ v puškových disciplínách nakonec žádný nevyhrál. Museli se poklonit „Téčkaři“ Kasperovi. Stejně tak v pistolových disciplínách startovali čtyři „Emkaři“. I Ti vzhlíželi zespodu na vítězného „Téčkaře“ Procházku.
Praxe ukázala, že není správné stanovovat nominaci dopředu a těmto vyvoleným pak hradit náklady. Bude správnější pokračovat v možnosti volného, otevřeného startu každého talenta. Letos této možnosti využilo 35 nenominovaných střelců. Následnou úhradu nákladů pak provádět dle dosažených výsledků a pořadí v disciplínách. Těmito náměty a náměty střílet všechna kola ČPTM příštího ročníku z kapacitních důvodů pouze na střelnicích v Brně a Plzni se bude zabývat SMK ČSS.

Děkuji všem organizátorům jednotlivých kol, všem trenérům a aktivistům, kteří organizaci ČPTM a přípravě talentů věnovali nemálo ze svého času. Věřme, že se nám sportovci za tuto péči odvděčí. V podobě medailí z příštích evropských a světových soutěží.

SMK ČSS        D o l e ž a l Jiří
V Brně dne 10.9.2002
Spolupracujeme