Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Střelecká reprezentace na vrcholu

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 20.10.2002
e-mail: sanak@shooting.cz

Známý sportovní komentátor Štěpán Škorpil prohlásil na naší společné schůzce k slavnostnímu přijetí sportovců u ministryně Buzkové tuto památnou větu: Ježíšmarjá, my snad budeme muset tentokrát udělat pro střelce samostatné přijetí, oni se nevejdou do sálu! Myslel to samozřejmě s nadsázkou, ale přesto asi nebyl daleko od pravdy. Reprezentanti se totiž v letošních vrcholných soutěžích doslova vyznamenali tím, kolikrát se prosadili mezi nejlepšími na stupně vítězů. Na Mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových zbraní v Soluni získali 10 medailí, na ME brokařů v Lonátu 5 drahých kovů a při Mistrovství světa v Lahti vystoupili na stupně vítězů jedenadvacetkrát! Celkem získali v letošním roce neuvěřitelný rekordní počet 36 medailí z vrcholných soutěží. To je nejlepší výsledek reprezentace za celou historii českého a československého střelectví. Podrobnější pohled ukazuje, že získali tři tituly mistrů světa a stejný počet mistrů Evropy v soutěžích jednotlivců a k tomu šest zlatých medailí z MS a 2 z ME v soutěži družstev. Celkem tedy vystoupili na nejvyšší stupeň čtrnáctkrát, celkový počet šestatřiceti medailí je doplněn osmi stříbrnými a čtrnácti bronzovými cennými kovy. Tato celková medailová bilance nás zařadila na celkově čtvrté místo na světě a znamená také postavení mezi nejlepšími státy Evropy.

Máme již místa pro OH

Velkým, možná tím nejvyšším motivem letošní sezóny byla samozřejmě olympijská kvalifikace. Střelci bojovali o zisk tzv. kvalifikačních míst (Q.P.) pro OH v Athénách jednak při soutěžích Světového poháru, ale hlavně na Mistrovství světa. Na vrcholnou soutěž do Lahti odjížděli dva závodníci s Q.P. „v kapse“. Mirek Januš si vybojoval místo v disciplíně BT 30+30 při světovém poháru v Sydney a Martin Tenk pro libovolnou pistoli v Atlantě. Dalšími úspěšnými střelci byli Kateřina Kůrková, jež vybojovala QP v disciplíně vzduchová puška a Jan Sychra ve skeetu, oba závodníci na MS v Lahti. České střelectví má tedy zatím 4 kvalifikační místa pro olympiádu 2004 v Aténách. Myslím, že je to odpovídající, přiměřené množství, neboť v letošním roce získávali místa většinou závodníci z absolutní světové špičky ve svých disciplínách a v příštím roce se otevírá příležitost pro další střelce v pořadí. Chtěl bych jen připomenout, že pro OH v Sydney jsme měli po skončení kvalifikace osm míst, což ukazuje, že jsme zatím na polovině cesty. Závodníkům, kteří se v letošním roce o místa pro Atény 2004 zasloužili, což jsou Januš, Tenk, Kůrková a Sychra, patří nejvyšší ocenění.

Brokaři ověnčeni úspěchy

Jestliže máme přihlédnout k tomu, jaká je ve které disciplíně konkurence podle počtu zúčastněných států a zda se jedná o soutěž, jež je v programu olympijských her, pak mezi nejnáročnější jistě patří závody v trapu a skeetu. V tomto světle se jeví zlatá medaile Davida Kosteleckého, který také „vytáhl“ družstvo mužů v disciplíně trap s Dvořákem a Kubcem ke stříbru na ME, jako neocenitelná. Podobně i Jana Sychru, jež získal na stejné soutěži v disciplíně skeet bronz a rovněž pomohl výrazně družstvu mužů s Valtrem a Hlaváčkem k třetímu místu, můžeme velmi obdivovat. Sychra se probojoval do finále i na MS a jeho čtvrté místo je samozřejmě velkým úspěchem, zvláště když svým výkonem přispěl spolu s Hlaváčkem a Bechyňským k fantastickému zisku titulu mistrů světa v soutěži družstev. Velkého úspěchu dosáhli také naši nejlepší junioři. V trapu Lipták vybojoval na ME bronz a v Lahti se umístil na pěkném osmém místě a skeetař Hutař ve Finsku získal dokonce zlatou medaili a titul mistra světa! Mezi aktiva brokařů jistě patří i několikanásobné umístění na stupních vítězů při soutěžích světového poháru, vždyť např. Kosteleckému a Hlaváčkovi několikrát QP doslova „proklouzl mezi prsty“. A to v Santo Domingu nestačil Leošovi ani vyrovnaný světový rekord! Brokaři vědí, že sice měli letos skvělou sezónu, ale příští rok musí zabrat. Potřebují ještě jedno kvalifikační místo ve skeetu a nejméně jedno v disciplíně trap. Však už naznačili, že nebudou mít žádnou zimní přestávku, někteří chtějí začít trénovat již v listopadu. Vždyť první světový pohár začíná v Austrálii již v březnu!

Kůrková a puškaři na 300 m

V puškových disciplínách se podle mého názoru začíná blýskat na lepší časy. Objevila se totiž hvězda, která je schopná k vysokým výkonům strhnout i ostatní. Touto osobností je Kateřina Kůrková. Když se vloni začala prosazovat svými vysokými výsledky ve vzduchové pušce, korunované absolutním výsledkem 400 bodů, zůstával nám z toho nejdříve stát rozum. Letos už tolik nepřekvapilo, že na ME v Soluni postoupila do finále mezi juniorkami na prvním místě s nejvyšším výsledkem. I když ji o evropský titul připravila další naše skvělá střelkyně Pavla Habartová (děvčata spolu s Kateřinou Beranovou získala zlatou v soutěži družstev), Kateřina se skvěle připravila na Mistrovství světa a předvedla tam fantastický výkon, korunovaný zlatou medailí. Najednou jako by puškaře zkropila živá voda, přesvědčili se, že lze soutěžit s ostatními. Nechci tvrdit, že výkony Kateřiny byly příčinou skvělého úspěchu střelců na 300 m, to by bylo příliš jednoduché. Svou roli ovšem určitě sehrálo posílené sebevědomí, soustředěnost a cílevědomost skvělé party ve složení Tomáš Jeřábek, Milan Mach, Milan Bakeš a Luboš Opelka spolu s trenérem Petrem Kůrkou, ze které by snad ani nebylo spravedlivé někoho vyvyšovat nad ostatní. Přesto nelze přehlédnout světový rekord Tomáše Jeřábka v soutěži VT 3x40, kde také spolu s Opelkou a Machem vytvořili světový rekord družstva, oceněný zlatou medailí a titulem mistrů světa. O celkových pět medailí, které získali puškaři v Lahti na 300 m, se podělili Jeřábek se stříbrnou na 60 ran vleže a bronzovou na 3x40, dále Mach stříbrem na VP 3x20 a již zmíněné zlaté družstvo ve VT 3x40 a stříbrné družstvo ve SP 3x20. Můj optimismus pro výsledky puškařů posiluje i zjištění, že se mezi nejlepší puškaře vrací Milan Mach, že Jeřábek s Opelkou a někteří další jsou schopni vysokých výkonů, nutných pro zisk Q.P. a že se mezi střelce vrací kolektivní duch, sebevědomí, cílevědomost. K celkovému počtu 11 získaných medailí na vrcholných soutěžích přispěli i junioři. Jednak Malinký, Rozsypal a Gavenda vybojovali bronzové medaile na ME v Soluni a družstvo, v němž Gavendu vyměnil uzdravený Březina, získalo na MS třetí místo v LM 3x40. Puškaři vědí, že mají před sebou pro příští rok velké úkoly. Musí si zajistit účast na olympiádě, určitě budou usilovat alespoň o dvě místa. Doufáme také, že Kateřina Kůrková nezůstane se svým místem pro OH v kategorii žen osamocena, určitě je šance ještě i v disciplíně SM 3x20 a možná ještě další ve vzduchové pušce.

Pistoláři mají Tenka

Chtělo by se říci… a ten vždy nějakou medaili získá a prestiž pistolářů zachrání. Bylo tomu tak i na Mistrovství světa, kde dlouhodobě náš nejlepší střelec Martin Tenk vybojoval stříbrnou medaili v olympijské disciplíně Libovolná pistole. Medaile z MS Martinovi chyběla, je to mistr Evropy z roku 1999 z Bordeaux, má i medaili z olympijských her a v Lahti doplnil svou sbírku o další cenný kov. Škoda, že se vůbec nedařilo ostatní pistolářům ani v disciplíně vzduchová pistole, ani v závodě na 50 metrů. To se Strnadem, Fialou a Skupou byl státní trenér Putna v disciplíně rychlopalná pistole spokojen, jejich páté místo je vcelku úspěchem. Škoda že střelci Šafránek a Skupa nedokázali ve standardní pistoli zopakovat svoje běžné výsledky, měli podle mého názoru i na zisk zlaté medaile. Čtvrté místo družstva není ostudou, ale neodpovídá jejich skutečným možnostem. Velkého osobního úspěchu dosáhl v rychlopalné pistoli junior Martin Podhrázský, když získal historicky první bronzovou medaili pro Českou republiku v této disciplíně. Také páté místo juniorky Lenky Hykové ve sportovní pistoli je úspěchem. Pistoláři mají před sebou těžkou úlohu, pokud budou chtít splnit to, co si předsevzali a to je získat kvalifikační místo pro Atény v rychlopalné pistoli. Není to ale úkol nesplnitelný, stejně jako existuje slušná šance i na zisk QP ve sportovní pistoli, o které budou bojovat nejspíše Lenka i Petra Hyková.

Malá skupinka, velké výsledky

Střelci v disciplíně Běžící terč v letošní sezóně fantasticky „zabodovali“. Vezmeme-li v úvahu, že některé domácí soutěže musí střílet ještě i státní trenér Kermiet, aby vůbec bylo možné vyhlásit výsledky, připadá mi počet medailí, které na vrcholných závodem získali, naprosto neuvěřitelný. Bylo jich celkem 16! Absolutně nejúspěšnějším českým střelcem všech dob, co do počtu získaných medailí za jeden rok, je juniorský reprezentant Tomáš Caknakis. Na ME a MS jich vybojoval v soutěžích jednotlivců a družstev celkem 9, z toho šest zlatých a tři bronzové! Samozřejmě, že je to dáno i počtem 4 disciplín, ve kterých střelci na BT mají šanci na MS bojovat o nejvyšší mety a také jistou nižší konkurencí v této specifické disciplíně. Přesto se ale všechny získané medaile rovnocenně počítají a právě střelci na BT svými medailemi velmi pomohli k celkovému úspěchu naší výpravy na MS. O zlatý medailový „déšť“ se zasloužili střelci Januš, Lízal a Račanský v disciplíně BT mix na 50 m, a dále junioři Caknakis, Jonáš a Bolík jednak na ME v Soluni v mixu a potom ještě třikrát v Lahti. Za zmínku stojí ještě alespoň stříbrná medaile Luboše Račanského v BT 30+30 na 50 m, kde se Luboš dokonce rozstřeloval o zlato. Střelci na běžící terč mají svůj záměr, obsadit olympijské hry v Aténách dvěma závodníky, splněn na padesát procent díky Mirkovi Janušovi. Bylo by dobře, kdyby v příštím roce byli opět oporou reprezentace a měli i štěstí při soutěžích, kde půjde o olympiádu.

V příštím roce vrchol doma

Jak je všeobecně známo, v příštím roce budeme hostit nejlepší závodníky našeho kontinentu v České republice. V době od 17. do 28. července proběhne Mistrovství Evropy v kulových disciplínách v Plzni a od 29. července do 6. srpna budou pokračovat brokoví střelci v Brně. Přejeme našim střelcům, aby se jim v této důležité soutěži podařilo potvrdit dosaženou úroveň českého střelectví i před domácími příznivci.

Spolupracujeme