ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Výstava Olymphilex Sydney 2000

Zdroj: Ladislav Janoušek
Datum: 23.11.2002
e-mail: janousek@shooting.cz

OLYMPHILEX 2000

Hry XXVII. Olympiády se vrátily po čtyřiceti šesti letech na nejmenší kontinent a po Melbourne 1956 se uskutečnily v letošním roce v Sydney.
O výsledcích a úspěších našich střelců informoval v minulém Zpravodaji ČSS sportovní ředitel pan Šaňák. Já si dovolím připojit pohled na tuto světovou sportovní událost z jiného úhlu.
Někteří moji známí vědí, že vedle střelby se ještě mimo jiné zajímám o filatelii a to především o námět olympijské hry. V poslední době jsem připravil dva exponáty „Sportovní střelba a olympijské hry ve filatelii“ a „Biatlon ve filatelii“. Obsahem jsou známky, příležitostná razítka, poštou prošlé materiály (např. pohlednice z míst konání akcí s podpisy účastníků) apod. z těchto sportovních odvětví. Vedle originálů těchto materiálů jsem uvedené náměty zpracoval do písemné podoby. A právě s těmito brožurami jsem si zajistil účast jako vystavovatel na OH 2000 v Sydney v kategorii literatura. O účasti na této vrcholné soutěži filatelistů rozhoduje ocenění dosažená na mezinárodních soutěžních výstavách. Mé exponáty získaly bronzové medaile na výstavách v Praze 1999 (100. let Českého olympijského výboru) a Bratislavě 2000 (Slovolymfila). Bronzové ocenění jsem získal i v Sydney.
Kdo se o olympijské hry zajímá, asi ví, že součástí sportovního programu jsou i doprovodné kulturní a společenské akce a jednou z nich je i výstava olympijské a sportovní filatelie pod názvem OLYMPHILEX. Tuto tradici založil předseda MOV pan J.A. Samarenche, sám velký sběratel olympijských známek. V sídle MOV v Lausanne a v jeho muzeu je stálá expozice olympijské a sportovní filatelie. Zde se také v roce 1985 konala první světová výstava OLYMPHILEX. Následoval Řím 1987, Seoul (při OH 1988), Varna 1990, Barcelona (při OH 1992), Atlanta (při OH 1996) a konečně Sydney. Vedle toho se každoročně konají obdobné výstavy v různých zemích a to jako součást všeobecných filatelistických výstav nebo při významných sportovních akcích a výročích.
Jako dlouholetý člen společnosti OLYMPSPORT ČR jsem měl letos možnost při letošních OH spojit dva své zájmy a to střelectví a filatelii, protože jsem byl na tuto akci vyslán.
Byl jsem přítomen otevření výstavy OLYMPHILEX 2000, kterou zahajoval předseda MOV J.A. Samaranche. Menší část výstavy byla v  hlavním městě Austrálie (Canberra), dějišti části fotbalového turnaje. Hlavní část se uskutečnila v samém srdci Sydney, v dominantě City, moderním objektu Centr Point Tower, kde obsáhla tři podlaží. Pořadatelé do výstavní části vybrali 215 exponátů, které splnily náročná účastnická kriteria. Česká republika byla velmi úspěšná (20 exponátů). Vedle výstavy zde bylo možné nakupovat známky a další materiály, setkávali se zde vystavovatelé i sportovci.
Pouze zde bylo možné zaslat korespondenci s razítkem příslušného sportoviště. Na jednotlivých sportovištích razítka nebyla k dispozici.Zajímavostí bylo, že australská pošta slíbila, že pro každého zlatého australského medailistu vydá do 24 hodin novou známku s jeho portrétem ! Předpokládal se náklad 250 000 ks. Slib byl splněn a všech 16 zlatých australských medailistů bylo vyobrazeno na známkách. Princip byl jednoduchý, medailisty vyfotografovali a po elektronickém zpracování ve studiu předlohu opět elektronicky zaslali do vybraných míst v Austrálii, kde byly ihned tištěny digitální formou známky. Tisklo se na šesti místech (v hlavních městech států Australského svazu). Známky byly tištěny v arších po 10 kusech v hodnotě 45 centů a přepážkový arch tvořily dva aršíky.


Na výstavě byla i služba, kterou mohl využít (za úhradu) každý návštěvník a nechat si tímto způsobem vyhotovit vlastní platnou známku ! Jednalo se o 20 ks po 45 centech. Poštovné na pohlednici do Evropy činilo 1,- AUSD (např. dvě známky 45 c bylo třeba dofrankovat 10 c). K platným australským známkám 45 centů vydaným k OH se na připravený kupónek dotiskl portrét osoby a bylo hotovo. Pokud je mi známo, z našich střelců tuto známku měl M. Tenk, P. Málek a trenér P. Kůrka.

Uvedená pohlednice se známkou Martina Tenka je opatřena příležitostným razítkem olympijské střelnice. Obdobná razítka byla i na dalších sportovištích.Sbírání poštovních známek patří k nejrozšířenějším zálibám a námět sport nebo olympijské hry se řadí k předním filatelistickým oborům. U nás byla v roce 1966 založena společnost OLYMPSPORT jako první sekce námětové filatelie v Československu a v oblasti olympijské filatelie byla obdobná organizace jen v USA (SPI) a ve SRN (IMOS). Později vznikala podobná sdružení i v jiných zemích. Mezi úspěšné vystavovatele řadíme i členy naší společnosti OLYMPSPORT. K těmto příležitostem jsou vydávány různé filatelistické materiály. Dne 19.10.1994 byla ustavena Mezinárodní federace olympijské filatelie (FIPO).
OLYMPSPORT je členem České olympijské akademie a jejím prostřednictvím i součástí ČOV.
OLYMPSPORT ČR vydává pravidelně různé filatelistické materiály, organizuje setkání svých členů a propagační výstavy a zajišťuje i účast našich vystavovatelů na akcích OLYMPHILEX.


K zahájení OH 2000 byl na poště v Praze 6 dne 15.9.2000 použit v orážecím strojku propagační štoček s portrétem olympijského vítěze z roku 1968 (LM 60 vleže) Jana Kůrky.
Pokud se týká sportovní části OH, byl jsem rád, že se mi podařilo zakoupit si vstupenky na téměř celý střelecký program (1 den = 50 AUSD, tj. přes 1100,- Kč), tak že jsem byl přítomen našim úspěchům alespoň jako divák. Byl jsem i na hlavním stadionu v Olympijském parku na atletice a jednou na boxu. Více se stihnout nedalo a také vstupenky byly velmi drahé (např. na plavání, gymnastiku, tenis i přes 300 AUSD).Zatím poslední propagace střeleckých úspěchů v poštovnictví a filatelii je propagační razítko s portréty medailistů OH 2000, Petra Málka (2. místo skeet) a Martina Tenka (3. místo LP 60) a přítisk na dopisnici se jmény všech našich střelců, kteří dosud získali medaile na OH (chybou tiskárny vypadl Petr Hrdlička, olympijský vítěz 1992 v Barceloně v disciplině trap !).

Listopad 2000

Ladislav Janoušek

Spolupracujeme