Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

V Ostravě nový stánek

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 02.12.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Dva nejsilnější střelecké kluby z Ostravy, SSK Poruba a SSK Policie, hlavní dodavatelé mladých representantů a talentů do systému RSCM ČSS se již několik let pokouší řešit problém tréninkových prostor pro vzduchovkové disciplíny. Současné stísněné sklepní prostory učiliště již nestačí pokrýt potřeby ani z hlediska kapacity, natož kvality. Proto vedoucí RSCM Ostrava pan Lerch vyvíjel nemalé úsilí tento stav změnit. Po dlouhých jednáních a hledání vhodné příležitosti se zablýskla naděje na vyřešení tísnivých podmínek. Bývalé, velmi zanedbané kulturní středisko podniku Pórobeton, a.s. pod tlakem zájmu RSCM, nabídlo ČSS budovu a přilehlé prostory. Došlo k dohodě a za velmi výhodných podmínek pronájmu pro ČSS byly prostory střediska dlouhodobě pronajaty.

Nastalo období úprav prostor. Díky nadšení a aktivitě členů obou zmiňovaných klubů, pod koordinací RSCM začaly od června t.r. brigády na úpravách a zvelebení prostor pro potřeby vzduchovkové haly. Bylo odpracováno přes 4000 brigádnických hodin, investováno z prostředků SSK a jednotlivců přes 150 tis. Kč na nákup stavebního materiálu. KS Moravskoslezského regionu poskytlo výhodnou půjčku. Období měsíců červenec až listopad bylo ve znamení tvrdé práce, stavebních úprav a montážních prací. Koordinační tým složený z pánů Bohma, Tomečka a ved. RSCM p. Lercha dokázal se svými sportovci a dalšími nadšenci k termínu 15. listopadu představit výsledek své práce. Představil novou vzduchovkovou střelnici s dvaceti přitahovacími stavy, dokonalé zázemí – šatny sportovců, kancelář vedoucího RSCM a trenérů, sklad, kuchyňku, koupelnu a špičkové sociální zařízení. Slavnostní zahájení za účasti redaktorů místních deníků a Ostravské televize provedl starosta místní části Ostrava Třebovice spolu s ředitelem Porobenu, a.s. Beseda a malá tiskovka, která probíhala bezprostředně po zahájení se odehrávala v klubovně. Z dalších hostů byli přítomni místopředseda KS ČSS pan Ekrt, medailista OH pan Tenk. Za ČSS byl slavnostnímu zahájení provozu a otevření přítomen p. Doležal. Ten z pověření presidenta p. Pekaře poděkoval všem zúčastněným stranám a zejména členům SSK za obětavou práci, která přinesla městu Ostrava, přímo ve středu města novou střelnici, nový důstojný sportovní stánek.

RSCM Ostrava vybudovalo nové sídlo, které se s určitostí projeví v dalším navýšení sportovní výkonnosti talentů Ostravského regionu. Jsme o tom přesvědčeni. Přejme jim to. Za zbudování nové sportovní střelnice si to zaslouží.

Spolupracujeme