Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

MČR mládeže 2003 (článek)

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 12.04.2003
e-mail: dolezal@shooting.cz

První víkendová sobota měsíce dubna byla ve znamení vrcholné střelecké sportovní akce. Na střelnici ČSS v Brně na Kývalce se konal sportovní svátek - Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě mládeže. Město Brno uvítalo závodníky z celé republiky, kteří prošli nominačním sítem STK a SMK ČSS. Bylo nominováno celkem 137 závodníků z 41 SSK celé ČR. Tito soutěžili ve dvou věkových kategoriích. Do12 let a 13-14 let v samostatném hodnocení dívek a chlapců.
Organizátoři, SSK50 Brno, tři týdny před startem provedli rozlosování, zveřejnili nominaci s určením směn a časovým programem cestou internetu. Jednotlivé kluby tak mohly přizpůsobit příjezd na MČR tomuto programu. Všechny závodníky ze vzdálenějších míst spolu s jejich zákonným doprovodem, pořadatelé ubytovali v nedalekých Rosicích v hotelu Slovan a penzionu Rosnička.
Páteční odpoledne začali přijíždět účastníci Mistrovství ze vzdálenějších míst. Při presenci všichni závodníci obdrželi startovní čísla, ubytovací poukazy a poukaz na nedělní oběd. Seznámili se se startovními listinami a nově uzpůsobeném prostředí sportovní haly. Provedli povinnou přejímku zbraní a výstroje. Poté se odebrali do hotelů. V páteční odpoledne bylo presentováno přes 60 závodníků a 40 doprovázejících osob.
Technický delegát ing. Mrkvan překontroloval způsobilost sportoviště, proměřil nezbytné „luxy“, vzdálenosti a sílu podložek. Těch bylo vyměněno 6 kusů. Rozhodčí překontrolovali terče a seznámili se s plánovaným průběhem závodu. Terče Edelmann v pásech se budou hodnotit zařízením Rika. Vše bylo připraveno dobře. Dobře proto, že organizátoři týden před Mistrovstvím uspořádali VC SSK50, na které prověřili veškerou techniku a zařízení.
V sobotu od 7 hodin ráno během dopoledne najížděli na střelnici další závodníci. Rovnoměrně podle dříve zveřejněného rozlosování do směn, avšak s dostatečným předstihem pro nezbytnou presenci a přejímku. Že šlo opravdu o velkou akci prozrazovalo zaparkovaných více, než 70 aut.
Na střelnici byly v provozu oba bufety. Spodní, byl určen jako jídelna pro podávání teplých jídel v určenou dobu, horní pro studený bufet a V.I.P.

Srdce dění, sportovní vzduchovková hala byla upravena tak, že se střílelo na dvou samostatných střelištích směrem k bočním stěnám. Uprostřed vznikl obrovský prostor pro výpočetní středisko a zejména pro diváky. Ti netrpělivě sledovali vývoj jednotlivých směn, nastřílené položky svých svěřenců a jejich konkurentů. Plátno 3x2 metry umístěné nad hlavami diváků průběžně informovalo o nastřílených položkách.
Slavnostního zahájení se zúčastnili závodníci prvních směn, jejich trenéři a hlavní funkcionáři Mistrovství. Předseda organizačního výboru p. Doležal po znělce Mistrovství a České hymně představil řediteli Mistrovství Dr. Ing. Procházkovi, předsedovi KS JM nastoupené závodníky. Význam a důležitost akce podtrhla přítomnost prvního náměstka primátora města Brna ing. Slavotínka. Hlavní rozhodčí JUDr. Staněk poučil závodníky. Poté, ředitel MČR oficiálně prohlásil MČR za zahájené. Od prvních překvapení, příjemných překvapení nás dělily minuty.

Hned první směna nastolila nejvyšší kurz. Objevila se první „třístovka“. Hulec ze SENCO Žilov, z kategorie chlapci 14 let ani jednou nechyboval. Všem dalším potenciálním favoritům na titul Mistra ČR této kategorie vyvstaly vrásky. Brněnský Obrovský ze Slatiny se nezalekl, kontroval, a ve druhé směně se na výsledkové tabuli objevila další „třístovka“. To již zaskočilo organizátory. Neměli pro tuto variantu připraveny dvě medaile. Starosti začaly i hlavnímu rozhodčímu. Začal se shánět po protokolech pro uznání nových českých rekordů . Třetí směna další třístovku nepřinesla. Čtvrtá však doplnila další, a to hned dvě „třístovky“. Postarali se o ně Lacina z Brandýsa a Hrabovský z Poličné. Čtyři absolutní nástřely 300b. jedné kategorie bylo něco vyjímečného. To však nebyl střeleckého koncertu konec. Děvčata, aby se nedala zahanbit v samotném závěru, v poslední páté směně dokázala, že to také umí. Mezi dívkami do 14 let Topičová z Manušic vystřihla čtvrtou „třístovku“. Tečkou a poslední šestou „třístovku“ dne si připsala Brabcová rovněž z Manušic. Ta dokonce v kategorii dívek do 12 let. Perfektních podmínek sportoviště vzduchovkové haly bylo plně využito. Závodníci, jejich trenéři a organizátoři byly spokojeni. Sedm nových českých rekordů v jednotlivcích a družstvech hovoří jednoznačně.

Jak to celkem dopadlo? Kdo jsou to letošní medailisté?

medaile Jméno SSK Kat.
zlato POSPÍŠIL Martin
Hradec Králové - Třebeš
Dci12
stříbro SRB Radek
Znojmo
Dci12
bronz DOČKAL Jiří
SLATINA Brno
Dci12
zlato BRABCOVÁ Aneta
Manušice
Dky12
stříbro ČICHOVSKÁ Petra
Benešov
Dky12
bronz LORENCOVÁ Jana
Policie ČR Sokolov
Dky12
zlato TOPIČOVÁ Lucie
Manušice
Dky14
stříbro MUNDUCHOVÁ Tereza
Znojmo
Dky14
bronz BOROVCOVÁ Lenka
Manušice
Dky14
zlato HULEC Lukáš
SENCO Žilov
Dci14
zlato OBROVSKÝ Jiří
SLATINA Brno
Dci14
zlato LACINA Josef
Brandýs nad Labem
Dci14
zlato HRABOVSKÝ Adam
Poličná
Dci14


V družstvech byli nejsilnější v obou smíšených kategoriích 12 nebo 14 letých střelci KS Středních Čech.

medaile Jména členů SSK družstvo kategorie
ŠMÍD Václav
Kolín
 

Zlatá MARTÍNEK Ondřej
Kolín
Středočeské KS ČSS "A"
13-14 let
LACINA Josef
Brandýs nad Labem
 

HULEC Lukáš
SENCO Žilov
 

Stříbrná BENEŠOVÁ Eva
SENCO Žilov
SSK SENCO Žilov
13-14 let
VONDRÁČKOVÁ Klára
SENCO Žilov
 

ČIHÁK Tomáš
Sezemice
 

Bronzová HOLUBOVÁ Veronika
Sezemice
SSK Sezemice I.
13-14 let
HALMEŠOVÁ Monika
Sezemice
 

ŘEHOŘ Adam
Při I. ZŠ Příbram
 

Zlatá REICHERT Ondřej
Brandýs nad Labem
Středočeské KS ČSS "A"
Do 12 let
ČICHOVSKÁ Petra
Benešov
 

BRABCOVÁ Aneta
Manušice
 

Stříbrná NĚMCOVÁ Aneta
Manušice
SSK Manušice
Do 12 let
PEŠEK Tomáš
Manušice
 

SRB Radek
Znojmo
 

Bronzová SMOLEJA Vladimír
Znojmo
SSK Znojmo I.
Do 12 let
HROBÁR Jakub
Znojmo
 Těsně před slavnostním vyhlášením a ukončením Mistrovství to v hale „tepalo“. Přítomnost všech závodníků a doprovodu naplnilo vzduchovkovou halu k prasknutí. Přesto vyhlašování vítězů proběhlo důstojně. Delegovaní funkcionáři dekorovali vítěze. Pořadatelé se omluvili čtyřem Mistrům České republiky, čtyřem dorostencům do 14 let, že nezajistili čtyři zlaté medaile. Ty jim budou následně zhotoveny a cestou KS důstojně dodatečně předány.
Organizátoři z SSK50 spolu s pořadatelem ČSS nemuseli letos řešit registrační a příspěvkovou nekázeň, jak tomu bylo v letech minulých. SSK poučeni nekompromisním postojem ČSS byli tentokrát vzorní. Však důležitým poznatkem bylo zjištění při přejímce zbraní, že mnoho „hvězdných“ trenérů připravuje své svěřence se zbraněmi přesahující dovolenou váhu zbraně. V nemálo případech docházelo k vynětí závaží z pažeb. V drtivé převaze při letošním MČR převažovaly vzduchovky Feinwerkbau P70, 602, 603, Anschutz 2002, Steyr, Walther nad zbraněmi TAU200. To byl také jeden z důvodů, proč pořadatelům nestačily medaile. To však nesnižuje umění Mistrů. Naopak. Jen dokázali využít dokonalé techniky. Pro nás pracovníky ČSS je pozitivní zjištění, že máme dost mládeže, dostatečnou rezervu pro budoucí výběr representantů. Přejme si, aby se jména letošních Mistrů zdobila v budoucnu výsledkové listiny evropských a světových soutěží.
Děkuji jménem SMK ČSS všem trenérům, aktivistům, rodičům dětí za podporu a čas, který mládeži věnují. Věřím, že letošní dosažené výsledky svých svěřenců byly poděkováním za Vaši obětavou práci.
Poděkování patří hlavním sponzorům. Sponzorům, kteří zvýraznili atraktivitu průběhu Mistrovství zapůjčením špičkové promítací techniky, počítačového vybavení a sportovního vybavení. Jsou to JME, a.s., TSB, a.s. a ČZ Uherský Brod. ČSS věnoval hodnotné osobní dárky medailistům.
Páni rozhodčí, byli jste perfektní. Díky za přesné dodržení časového harmonogramu a bezproblémové řízení závodu.
Aktivisté z SSK50! Díky. Díky za čas věnovaný přípravě terčů, výrobě masek, úpravě zařízení a zabezpečení závodu. Opět jste se zapsali do podvědomí střeleckého hnutí. Dobře zapsali.

Předseda organizačního výboru MČR
Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří


V Brně dne 6.4.2003

Spolupracujeme