Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Zpráva z prezidia ISSF - 17. května 2003, Madrid

Zdroj: Milan Sůva
Datum: 22.05.2003

Dne 17. května se konalo důležité zasedání prezídia ISSF. Přinášíme Vám nejdůležitější body tohoto jednání -- překlad zajistil pan ing. Milan Sůva.

Rozhodnutí prezídia ISSF

Prezídium ISSF se sešlo 17. května 2003 v Madridu (Španělsko). Na pořadu jednání byly běžné záležitosti členských federací, zpráva o dopingových testech a zpráva o světových pohárech 2003.

Finále světového poháru 2003 v Římě

Prezídium určilo jako pořadatele finále světového poháru v brokových disciplínách italskou federaci brokové střelby – FITAV, která chce finále uspořádat od 15. do 19. října 2003 na nové brokové střelnici v Římě. Prezídium vyjádřilo italské federaci FITAV upřímné uznání, že na sebe vzala odpovědnost za uspořádání tohoto finále světového poháru v tak extrémně krátké době poté, co německá střelecká federace odstoupila od jeho pořadatelství. Prezídium také schválilo změnu místa konání světového poháru v běžícím terči z Guatemaly na Suhl (Německo), protože vláda Guatemaly nebyla schopná vydat vstupní víza všem členským federacím ISSF.

Místa konání světových pohárů 2004

Byla určena místa konání světových pohárů v r. 2004. V Sydney (Austrálie) a Aténách (Řecko) se budou konat světové poháry s úplným programem ve všech puškových, pistolových a brokových disciplínách. Dále se budou konat samostané světové poháry v puškových a pistolových disciplínách v Bangkoku (Thájsko) a v Miláně (Itálie) a samostané světové poháry v brokových disciplínách v Káhiře ((Egypt) a Americaně (Brazílie).

Střelba na programu olympijských her 2008

Prezídium se rozhodlo doporučit MOV vypustit z programu OH 2008 disciplíny běžící terč 10 m muži a double trap ženy.

Prezídium mělo nezáviděníhodný úkol zabývat se požadavkem MOV zmenšit počet disciplín v programu olympijských her. Programová komise MOV zveřejnila svá doporučení v říjnu 2002. Programová komise po zhodnocení programu všech sportů na olympijských hrách doporučila zmenšení počtu účastníků i zmenšení počtu disciplín sportovní střelby. Prezident MOV tento požadavek následně předal ISSF a ta jej od té doby již několikrát zveřejnila.

Ze zprávy programové komise se uvádí: V porovnání s ostatními individuálními sporty poukazuje komise na vysoký počet účastnických míst a na velký počet střeleckých disciplín. Navíc byla projednávána nákladná infrastruktura a provoz olympijských her, částečně i ve vztahu k malému zájmu diváků, rozhlasu, televize a tisku. Komise proto doporučuje redukci počtu účastnických míst a disciplín sportovní střelby v programu XXIX. olympijských her. Na dotaz ISSF ohledně navrhované redukce odpovídá oddělení sportů MOV, že navrhuje redukci přibližně pěti disciplín (ze 17 na 12) a tomu odpovídajícího počtu účastnických míst. Pro snížení nákladů na infrastruktury střelby na OH navrhuje ISSF významné snížení nákladů výstavbou kombinované 25 m pistolové a 50 m pistolové a puškové střelnice. Prezident MOV tento návrh akceptoval.

Prezident ISSF spolu s generálním tajemníkem vyvinuli mimořádné úsilí, aby přesvědčili prezidenta MOV k souhlasu se zmrazením počtu účastnických míst na 390 bez ohledu na redukci počtu střeleckých disciplín. V následujících jednáních šlo o redukci disciplín. V únoru 2003 informovala výkonná rada MOV prezidenta ISSF: „Výkonná rada MOV po různých jednáních s vaší federací, aby snížila rozsah staveb nutných pro zabezpečení střeleckých soutěží, rozhodla zredukovat program střeleckých soutěží na olympijských hrách o dvě disciplíny.“ Poté, co od prezidenta MOV Dr. Jacquese Roggeho obdrželi tuto zprávu, pokračovali prezident ISSF a generální tajemník až do května v dalších jednáních proti redukci. Na zasedání prezídia ISSF v Madridu pak informovali, že rozhodnutí MOV je konečné a ISSF musí vybrat dvě disciplíny, které budou vyjmuty z programu.

Prezídium vedlo o této záležitosti podrobnou diskusi a analyzovalo rozsáhlé statistické údaje o účasti zemí a sportovců ve všech 17 olympijských disciplínách sportovní střelby, a to z olympijských her, mistrovství světa a světových pohárů z období od r. 1996 do března 2003. Hodnotila se též identifikační čísla sportovců a výsledky MQS pro příští olympijské hry.

Prezídium na základě těchto informací sice nerado, ale jednomyslně rozhodlo doporučit MOV vypustit z programu OH 2008 disciplíny běžící terč 10 m muži a double trap ženy. Prezídium dále rozhodlo, že účastnická místa z disciplíny double trap ženy budou převedena na trap ženy a skeet ženy a že z 18 účastnických míst z disciplíny běžící terč bude převedeno 6 do ženských disciplín a 12 do mužských.

Záměry pro změny ve finálových závodech a v pravidlech

Prezídium dále zvážilo velký počet připomínek zaslaných střelci, trenéry a funkcionáři k návrhům změn pro finálové závody. Uspokojivé řešení se bude teprve úsilovně hledat.

Prezídium obdrželo novou zprávu technické komise o připravovaných změnách pravidel pro olympijský cyklus 2005 - 2008. V úvahu bylo vzato více než 80 připomínek ke střeleckému oděvu (puškové disiciplíny). Závěr byl doporučit výkonnému výboru ISSF, aby pravidla pro střelecký kabát a boty zůstala jaká jsou v současnosti a aby současné střelecké kalhoty byly povoleny pouze v poloze vkleče, nikoli v polohách vstoje nebo vleže.

Další návrhy pak doporučují, aby clonky připevněné ke kloboukům, čepicím a čelenkám byly povoleny. Boční klapky smějí být široké nejvýše 40 mm a nesmějí sahat dopředu dále než je rovina vedená středem čela. Clonky na zakrytí nemířícího oka smí být nejvýše 30 mm široké. Clonky nesmějí být připevněny k pušce nebo k mířidlům. Tak se zajistí viditelnost střelcovy tváře pro televizní kamery.

Prezídium dále souhlasí s návrhem pistolové a technické komise, aby se disciplína rychlopalná pistole nově střílela standardní pistolí .22 LR místo pistole .22 short. Bude požadováno použití střeliva s minimální rychlostí 280 m/s a hmotností střely nejméně 39 grain. Současné časování zůstane zachováno a černá zamiřovací oblast terrče bude zmenšena na 200 mm (kruhy 8, 9 a 10) bez bílých vodorovných čar.

Střelecká komise ISSF

Prezídium dále schválilo důležitý návrh pro jednání výkonného výboru a valného shromáždění. Bude-li to těmito orgány schváleno, ustaví ISSF střeleckou komisi, která bude sestávat ze čtyř volených střelců a tří střelců jmenovaných prezídiem.

Komise by měla být poprvé volena na dvouleté období počínaje světovým pohárem spojeným s předolympijským testem v Aténách v r. 2004. Později budou členové komise voleni na mistrovstvích světa na čtyřleté období. Členské federace ISSF se vyzývají k nominaci sřelců do komise. ISSF se již účastní příprav MOV na ustavení komise sportovců a jmenuje jako zástupce ISSF francouzského pistoláře Francka Dumoulina.

ISSF přebírá letní biatlon

Podle probíhajících jednání s mezinárodní unií biatlonu (IBU), která provozuje biatlon jako zimní olympijskou disciplínu, akceptovalo prezídium návrh IBU, aby ISSF převzalo letní biatlon. ISSF má v úmyslu spolupracovat v této věci s těmi členskými federacemi, které mají zájem o podporu letního biatlonu se vzduchovými nebo laserovými puškami. Některé členské federace již skutečně letní biatlon podporují.

Madrid, 18. května 2003

prezídium ISSF

Spolupracujeme