LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Riziko neúspěchu podstoupila Habartová a Maštera

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 11.01.2004
e-mail: dolezal@shooting.cz

Již počtvrté v tradičním termínu prvního víkendu v Novém roce 2004, organizátoři SSK50 Brno uspořádali Novoroční velkou cenu SSK50 o putovní pohár ve vzduchových zbraních v puškových a pistolových disciplínách.

Přestože se lednový termín kryl s termínem VC Ostravy, soutěže se zúčastnilo celkem 87 závodníků. Zejména v puškových disciplínách se představili přední střelci resortů vnitra a armády, včetně representantů ČR. Naše pozvání adresované sportovcům Slovenska bylo zdvořile odmítnuto, neboť náš termín Slovenské representaci nevyhovoval. Zato úroveň závodů přijeli sondovat střelci z Maďarska a Rakouska.

Pořadatelé připravili střelnici na které se střílelo ve dvou směnách závod 60 i 40 ran. Celkem 87 závodníků soutěžilo ve dvou kategoriích. Kategorie „A“ sloučená z mužů a juniorů střílela VzPi a VzPu 60 ran. Kategorie „B“ střílela VzPu a VzPi 40 a vznikla sloučením žen, juniorek, dorostenců a dorostenek. Oproti minulosti, letos předčili účastí pistoláři. Výkonnostně byli však úspěšnější puškaři.

Díky dvěma hlavním sponzorům TSB Brno, a.s. a JME, a.s. organizátoři připravili opět nevídanou, velkolepou akci. S pomocí zapůjčení nejmodernější projekční techniky, uvítalo účastníky VCSSK50 uprostřed vzduchovkové haly velké promítací plátno, které v aktuálním režimu nabízelo nejen startovní listinu, informace týkající se soutěže, ale zejména průběžné výsledky jednotlivých, právě probíhajících disciplín. Střeliště bylo rozděleno na dvě části. 20 stanovišť vlevo pro závody v 60 ti ranách a dvacet vpravo pro soutěžící na 40 ran. Uprostřed na volných 5ti stanovištích se počítačem zpracovávaly výsledky. Jednotlivé soutěžní terče byly hodnoceny elektronicky na zařízení Rika, takže se předešlo veškerým možným protestům. Terče neopustily halu a proto se trenéři a závodníci stali svědky, že tři minuty po poslední vystřelené závodní ráně byly známy výsledky a výsledkové listiny byly všem zúčastněmým klubům rozdávány při vyhlášení výsledků. Organizátoři byli na tuto skutečnost pyšní, zejména, když veškeré dění v hale řídil jeden hlavní a dva pomocní rozhodčí z řad vlastního SSK50. Každý soutěžní den, dvě hodiny po závodě, byly výsledky celé střelecké obci nabídnuty na internetových stránkách ČSS.

Vítěz hlavního závodu na 60 ran v puškových disciplínách, Petr Sidi z Maďarska se stal s dosaženými 597 body držitelem broušeného putovního poháru. Na druhém místě skončil Luboš Opelka s 591 bodem před třetím Tomášem Bartoňkem s 590 body. Oba z SKP Plzeň. Ve stejném závodě, ale v disciplíně 40 ran zvítězila a získala putovní pohár Pavla Habartová z Plzně s 393 body před maďarskými závodnicemi Dorou Nagy s 392 body a Julianou Miscolci s 390 body. Loňská vítězka Kůrková Kateřina nestartovala, neboť plnila reprezentační povinnosti při soustředění ve Finsku.

Mezi pistoláři v disciplíně 60 ran zvítězil Karel Borůvka z Brna nástřelem 567 bodů. Druhé místo vybojoval Rudolf Bernát z SKP Plzeň nástřelem 566 bodů. Třetí místo obsadill Hošek Milan ze Zbýšova výkonem 564 body. V kategorii žen, juniorek a dorostu v disciplíně 40 ran nástřelem 371 bodů vyhrál Procházka Aleš z Kuřimi před Jitkou Odehnalovou s 369 body z pořádajícího SSK a třetím Davidem Malúškem z Ostravy s 363 body.

Ozdobou sobotního závodu bylo společné exhibiční finále pro deset nejlepších závodníků v závodě na 60 ran a deset nejlepších závodníků v závodě na 40 ran. V puškovém finále se znovu, již počtvrté prosadia kategorie „něžnějších“ S pevnějšími nervy se projevily juniorky, které dokázaly „vyšachovat“ ze hry takové střelecké giganty jako byli vítěz Sidi, Opelka, Bartoněk, Malinký. Pořadatelé v tomto neobvyklém vyřazovacím finále nabídli vítězi ze zúčastněných finalistů možnost získat finanční Jackpot až do výše 15 tisíc korun. Snad vidina možného tučného zisku podlomila mnoha favoritům kolena. Stále každou ranou se navyšující Jackpot, padající bankovky do broušeného poháru a neuvěřitelně rychle ubíhající 60 vteřinový limit, to byly faktory, které se ukázaly jako rozhodující. Za velké podpory diváků v hale, docházelo k nečekaným překvapením. Hned v úvodu opouštěli střeliště vyřazení favorité Malinký, Haman. „Chlapská“ kategorie zastoupená již jenom Maďarem Sidim a naším Bartoňkem nedokázala setřást nezlomnou Habartovou. Ta se zbavila mladičké Aleny Kůrkové a sedmou ranou vyřadila i favorita Sidiho. Pavla nashromáždila Jackpot 2000,- Kč, který mohla zdvojnásobit nebo ztratit „zlatou finálovou ránou“. Rozhodla se přijmout riziko nabídnuté možnosti. Na ránu za 4000,- Kč potřebovala 40 vteřin. Tentokrát však nabídnuté možnosti nevyužila. Přesto pořadatelé za předvedenou exhibici věnují jmenované prezent v podobě úhrady veškerých nákladů spojených s účastí v příštím ročníku.

V nedělním pistolovém finále nastoupilo 17 finalistů. Hned první finálová rána vyřadila 13 závodníků. Následná druhá rána již určila vítěze. Stal se jím Aleš Maštera ze Žďáru. I Maštera zvolil nabídku zlaté finálové rány. Ani tentokrát štěstí nestálo na straně závodníka.

Exhibiční finále se stalo opět příjemným osvěžením. Nemělo však vliv na výsledky dosažené v základním závodě.

V závěrečném vyhlášení výsledků a vítězů, pořadatelé odměnili vždy tři nejlepší v disciplíně 60 ran a tři nejlepší v disciplíně 40 ran cennými kovovými medailemi. Vítězka exhibičního Finále Pavla Habartová rozhodla výběrem náhodného čísla o závodníku z disciplíny VzPu40,60, který obdržel hodnotnou cenu – stereo rádio CD přehrávač MP3. Stal se jím závodník na 11. místě, Kaštánková. Radost putovala do Slatiny. U pistolových disciplín, komu patří barevná televize, rozhodl stejným způsobem vítěz pistolového Finále, pan Maštera. Štěstí se usmálo na závodníka na posledním 55. místě pořadí. Byl to závodník Kategorie SH1 pan Srovnal.

Úroveň čtvrtého ročníku Novoroční VC SSK50, zejména u puškových disciplín potvrdila správnost rozhodnutí organizátorů vnést do střeleckého dění novou soutěž. Ta se stala oblíbenou a vyhledávanou. Pořadatelé z SSK50 se v tom utvrdili.

Jediné co nezvládli, ale nebylo jejich vinou, byla nižší účast. Zejména puškařů. Snad slabá účast byla zapříčiněna nevhodným termínem.

Děkuji všem pěti aktivistickým funkcionářům SSK50 pánům Sotonovi, Vitáskovi sen, Vitáskovi jun, ing. Zitovi a ing.Bielovi, kteří se velkou měrou na úspěšné organizaci Novoroční VC SSK50 podíleli. Děkuji našim hlavním sponzorům JME, a.s., TSB, a.s. a ČZ za pomoc při zapůjčení techniky.

Ředitel soutěže VC SSK50 Doležal Jiří

V Brně 6.1.2004

Spolupracujeme