Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

1.kolo poháru mládeže.

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 07.07.2004
e-mail: dolezal@shooting.cz

Poslední květnový víkend 26.-27. 5. 2004 proběhlo v Brně na střelnici ČSS na Kývalce 1.kolo Českého poháru talentované mládeže v puškových a pistolových disciplínách. Pohár mládeže zavedený do systému vyhledávání talentů již probíhá třetím rokem. Nabírá stále víc na popularitě o čemž svědčí letošní rekordní účast právě na prvním kole. 120 závodníků z 37 SSK celé ČR nadělali organizátorům nemalé, leč příjemné starosti. Kapacitně největší sportovní střelnice s 80 stanovišti nestačila pokrýt 282 startů závodníků. Organizátoři z SSK Brno50 a SSK Slatina museli upravovat časový program a sled směn tak, aby umožnili start všem zájemcům. Sportovci s doprovody ze vzdálených míst měli možnost ubytování v Rosicích v penzionu Rosnička. Pořadatel zabezpečil rezervaci 60 míst. Začátek závodů byl stanoven až na 11 hod., aby se závodníci, kteří cestovali ráno se mohli bez problémů a dostatečně včas připravit. Dokonalá připravenost střelnice, organizace presence, fungujícího občerstvení, vytvoření odpočinkové zóny a dobré počasí jen umocnily dobrý průběh soutěže. Střelnice byla přístupná zadními vstupy z 50 a 25m. střeliště. Všechna vozidla parkovala v zadním traktu střelnice. Venkovní prostor na upraveném trávníku byl vyplněn stolky s 60 židlemi pro odpočinek účastníků. K dobré pohodě hrála tlumená hudba.

Zahájení soutěže s představením funkcionářů, seznámení s průběhem závodů a poučením závodníků proběhlo v hale hodinu před prvním startem. Poprvé je pohár mládeže hodnocen samostatně pro dorostence a dorostenky. V minulosti pro nízkou účast děvčat byly kategorie sloučeny.

Jako první v sobotu dopoledne nastupovali pistoláři v disciplíně VzPi40. Celkem 43 střelců, z toho 10 dorostenek. Ve dvou směnách byl z chlapců nejlepší patnáctiletý Křiklán z Rapidu Plzeň výkonem 368 bodů. V těsném závěsu druhý skončil Cihlář z Hradce nástřelem 367b. před třetím Sklenářem z Opavy. Ten nastřílel 366 bodů. Z děvčat se nejlépe dařilo patnáctileté Musilové z Borku ČB výsledkem 359 b. Druhá Gabrielová z Prahy prohrála poslední položkou při stejném nástřelu. Třetí skončila Spíralová z Plzně nástřelem 353 body.

Druhá směna byla sloučená s první polovinou závodníků VzPu40. V této disciplíně nastoupilo 60 závodníků. 21 děvčat a 39 chlapců. Z děvčat se jako nejlepší představila čtrnáctiletá Peterková z Opavy nástřelem 383 bodů před Adolfovou z Ruprechtic 379b. Třetí skončila Novotná ze ZŠ Příbram. Ta dosáhla výkonu 376 bodů. Z chlapců si prvenství odnesl Krasňan z Českých Budějovic nástřelem 383 body. Druhý skončil Kohout z Dukly Plzeň 378 před Binderem z Přezletic 377 bodů. Potěšitelné je, že více, než polovina startovního pole nastřílela přes 360 bodů.

Po vzduchových disciplínách nastupovali pistoláři na 25m střelnici k disciplíně SP30+30. 34 závodníků (10 děvčat, 24 chlapců) střílelo ve dvou směnách. Z dorostenců byl nejpřesvědčivější výkon Cihláře z Hradce. Ten s 568 body přestřílel druhého Sklenáře z Opavy 550b. a třetího Vrzalu z Karviné 548b. Z děvčat si dobrý dojem z předcházejícího závodu udržela opět Musilová z Borku ČB. Zvítězila nástřelem 538 bodů. Druhé místo vybojovala pro stejné klubové barvy teprve třináctiletá Beerová výkonem 525 bodů. S velkým odstupem na třetím místě skončila Oulíková z Rapidu Plzeň výkonem 503 body.

Na 50m střelnici odpoledne ke klání v disciplíně SM60 nastoupilo 62 závodníků. 21 dorostenek a 41 dorostenců. Z chlapců ze čtyřicetičlenného pole závodníků byl nejlepší Gotvald z Manušic nástřelem 583 body. Na dalších místech shodným nástřelem 580 bodů skončil Skalík ze Sokolova a Honzák z Jablonce. V tomto závodě se Moravská větev musela spokojit až s pátým místem Šůny. Z děvčat vyhrála Adolfová z Ruprechtic nástřelem 575 před Hájkovou z Uničova s 574 body a Novotnou ze ZŠ Příbram s 573 body.

Druhý soutěžní den v neděli stříleli puškaři SM3x20. 53 střelců rozděleni na 18 dorostenek a 35 chlapců v jedné směně si rozdělili medailová umístění následovně. Z chlapců opět vyhrál Gotvald z Manušic výkonem 564 bodů a prokázal suverénní postavení mezi puškaři. Druhý skončil Krasňan z Českých Budějovic s 556 body před třetím Anteckým z Ostravy s 555 body. Mezi děvčaty prokázala dobrou formu opětovně Adolfová z Ruprechtic. Ta s 550 body na plichtu lepší poslední položkou odstavila na druhé místo Peterkovou z Opavy. Třetí skončila Králová z Ostravy s 547 body. Ve druhé směně na 50m střelnici stříleli „štechrovkáři“. Účast 23 závodníků dokazuje, že krize této disciplíny je zažehnána. Zvítězil Sklenář z Opavy výsledkem 511 bodů. Druhý skončil Cihlář z Hradce výkonem 506 bodů. Třetí místo obsadil domácí Košárek z Brna nástřelem 498 bodů. V tomto závodě mimo soutěž střílela i juniorská representace ČR. Dosažené výkony Světlíka, Dušenky, Běhala a Papírníka sloužily státnímu trenérovi Putnovi k určení nominace na MEJ.

Na 25m střelišti probíhala RP2x30. Při účasti pouhých 6 střelců (z toho 5 z Brna) zvítězil Bayer z Rožnova nástřelem 514 bodů. Na druhém místě se umístil Voškeruša s 508 body před Větříčkem s 503 body. Oba z SSK50 Brno.

Zatímco pozorujeme nárůst závodníků v disciplíně LP, u RP je tomu obráceně. Myslím si, že neobsazovat tuto disciplínu proto, že došlo ke změně pravidel, týkající se omezení zbraní, není docela správné. Není a dlouho nebude v možnostech ČSS vybavovat RSCM novými zbraněmi. Kategorie dorostu bude určitě dostřelovat tuto disciplínu jako národní, minimálně do doby vyčerpání zásob střeliva Short. Pozitivní je navýšení účasti dorostenek. Zejména v pistolových disciplínách. Mám li se dotknout práce v SSK, pak je vidět výrazný nejen nárůst činnosti, ale i výslednosti pistolářů v Českých Budějovicích. Spolu s puškaři na medaile dosáhli celkem 6x. Pěti umístění dosáhli sportovci z Opavy. Čtyřikrát si na medaile sáhli střelci z Plzně. Třikrát byli úspěšní střelci z SSK Hradec, Ruprechtice a Brna. Dvakrát Manušice a Ostrava. Jedenkrát Praha, Přezletice, Sokolov, Jablonec, Uničov, Příbram, Karviná a Rožnov. Celkem tedy šestnáct klubů ze zúčastněných 37 dosáhlo na medailové pozice. Díky patří všem klubům, které se 1.kola zúčastnili. Těm šestnácti ještě větší, neboť medaile jejich svěřenců dokladují kvalitu jejich práce.

Poděkování patří organizátorům z SSK50 a SSK Slatina za dobrou přípravu samotné soutěže a zajištění obsluh. Rozhodčím pak za perfektní práci. Celkem 17 rozhodčích ve dvou dnech zvládlo 282 startů ve všech sedmi disciplínách. Bez protestu. Včas. Výsledky byly zpracovány p. Skopovým, výsledkové listiny jednotlivým zájemcům byly na přání vytisknuty a zveřejněny na internetových stránkách. Technický delegát p. Lapáček neměl k průběhu soutěže žádné připomínky.

Během soutěže byla provedena kontrola předepsaných dokladů (ZP a PZ) u všech závodníků s kulovými zbraněmi. Dodržování disciplíny v oblasti předepsaných dokladů je ze strany závodníků ČPTM a jejich doprovodu lepší, než u poháru dospělých. SMK se omlouvá těm SSK a závodníkům, jimž nedovolil start závodníků mladších 13 let. Příčinou k nedorozumění byla nepřesná interpretace v prováděcí směrnici ČPTM. Propozice jednotlivých kol tuto chybu napravují.

Další druhé kolo proběhne v Plzni 10.-11.7.2004. Přejme závodníkům nové osobní rekordy. Pořadatelům bezproblémový průběh.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 1.7.2004

Spolupracujeme