Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Co nám ukázala dvě kola ČPTM

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 31.07.2004
e-mail: dolezal@shooting.cz
Čtrnáct dnů po prvním kole ČPTM v Brně se sešli dorostenečtí střelci puškových a pistolových disciplín, tentokrát na střelnici v Plzni. Ve dnech 10.-11.7. se zde konalo 2.kolo poháru mládeže. V prázdninovém termínu se předpokládala účast přinejmenším stejná, ne-li větší, než byla v Brně. Obě kola zaznamenala obdobný zájem. V Brně proběhlo 282 startů, v Plzni 274 startů. Představilo se okolo 50 puškařů chlapců a přes 20 děvčat puškařek. Z pistolářů se představilo 10 dívek a 37 chlapců.
Výsledky jednotlivců byly zveřejněny na internetových stránkách ČSS. Nechci se zatím vyjadřovat k výsledkům, rozhodující pro účast ve Finále budou dva nejlepší výkony ze tří startů. Je dost závodníků, kteří si svými výkony vydobyli pozornost trenérů. Také dost těch, kteří poznali, že do soutěže, která určuje budoucí „M“ ještě nedozráli. Spíše než výkonům se zabývám rozborem, která KS ČSS a jejich SSK napomáhají svou aktivní činností k nalezení a výběru talentů. Jsme tak trochu ve stínu událostí příprav na OH. Přesto pohár mládeže je důležitý. Vždyť talenty, kteří se objeví v naší soutěži jsou potenciálními budoucími státními representanty. Reprezentanty, co mohou startovat na OH 2012. Z tohoto pohledu ČPTM zasluhuje výraznou pozornost již dnes. Jak a hlavně kde se činnosti s výběrem talentů a práci s mládeží daří nejlépe?

Počty závodníků jednotlivých KS ČSS

Disciplína SM60 SM3x20 VzPu40 SP30+30 VzPi40 LP60 RP2x30
Pražské KS 2 2 2 2 1
Středočeské KS 11 7 10 1 1
Jihočeské KS 4 4 4 3 3 1
Plzeňské KS 2 2 3 9 7 2 1
Karlovarské KS 3 1 2 6 6 4
Ustecké KS 6 6 6 2 3 1
Liberecké KS 13 13 13
Královehradecké KS 3 3
Vysočina KS
Pardubické KS 2 2 2
Jihomoravské KS 6 5 6 6 6 2 5
Olomoucké KS 2 2 2 1 1
Zlínské KS 8 5 7 1 1
MoravskoSlezské KS 9 9 9 7 15 12

Následující tabulka hovoří nekompromisně. Síly na hledání dobrých střelců v rámci celé ČR jsou roztříštěny a zdaleka nejsou rovnoměrné. Je jasné, že není možné, aby se ve všech SSK dařilo stejně. Že však rozdíly jsou tak obrovské jsme nepředpokládali. Ukazuje se, že mnohdy čest KS zachraňují silné SSK. Jedná se o KS Středočeského kraje, kde specializující se SSK na puškové disciplíny (Kolín, Poděbrady) letos do soutěže vysílají 11 puškařů. Daleko pozadu je činnost sekce pistolářské. Obdobná situace je u KS Libereckého, kde zásluhou především SSK Manušice střílí 13 puškařů. Bohužel však ve dvou kolech nepředstavilo jediného pistoláře. Velmi dobrá je situace v KS MoravskoSlezského. 9 puškařů a 15 pistolářů je staví mezi nejproduktivnější KS. Díky patří klubům v Ostravě a Rožnově. S vyrovnaným poměrem 6 puškařů a 6 pistolářů letošní ČPTM obsazuje KS Jihomoravské. I zde stěžejní zásluhu mají SSK 50 a Slatina. Oproti stavu v minulosti pozorujeme výrazný nástup KS Zlín. S 8 puškaři se řadí na čtvrté místo v celé ČR. Snad se brzy dočkáme i nástupu generace pistolářů. Tradice Zlína to předurčují. Podobného vylepšení pozice z loňského pohledu se dostává KS Ustecka. V minulosti patřilo vždy k dodavatelům talentů, zejména pistolářů. Tentokrát poslalo do soutěže 6 puškařů. Dobrého průměru se drží KS Karlovarského kraje. Letošních 6 pistolářů a 3 puškaři jsou důkazem dobře nasměrované práce. Stejně tak KS Jihočeského kraje si výrazně polepšilo. 4 puškaři a 3 pistoláři navíc s výbornou výkonností jsou toho dokladem. Trochu za očekáváním je KS Západočeského kraje. Převahu 9 pistolářů nad 3 puškaři drží SG Plzeň. V tradici líhně puškařů Plzeňáci zůstávají letos trochu dlužni.
Z druhé strany chvály vyčnívá činnost SSK sdružených v KS Vysočina. Jejich střelci ze 30 registrovaných SSK v žádné pistolové ani puškové disciplíně ve dvou kolech letošního poháru nestartovali. V loňském roce tomu bylo obdobně. Neslavného hodnocení se dostává i sousedním KS a to Pardubického a Královehradeckého. Dva puškaři z  KS Pardubice, který sdružuje 41 SSK a 3 pistoláři z Královehradeckého KS složeného ze 40 SSK si ve srovnání s ostatními KS stojí neslavně.
Jsme rádi, že VV ČSS rozhodl o podpoře aktivních SSK prostřednictvím jejich spádových RSCM. Za svou činnost v oblasti péče o talenty si podporu zaslouží. Výraznou. Věřme, že neslavné zjištění v některých KS je pouze přechodné a v budoucnu budeme moci pozorovat výrazné zlepšení. Jako tomu bylo letos u KS JČ nebo KS KV. SMK ČSS to bude sledovat.
Organizace závodů 2.kola proběhla výborně. Zkušení organizátoři z RSCM Plzeň odvedli tradičně dobrou práci. Třetí kolo, rozhodující pro stanovení nominace do Finále v Brně se bude střílet opět v Plzni v posledním víkendu srpna.


V Brně dne 20.7.2004 D o l e ž a l Jiří
Předseda SMK

Spolupracujeme