Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Talenty a ČPTM 2004

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 16.01.2005
e-mail: dolezal@shooting.cz

Loňský rok byl pro naši střeleckou obec nesmírně příznivý. Díky konání OH a úspěšnému vystoupení naší reprezentace, jsme se se dvěma medailemi zařadili mezi nejúspěšnější sporty v ČR. Opakovaně. Nehodnoťme však hlavní příčiny úspěchů, přísluší jiným. Pokusme se podívat na práci ČSS, co dělá, abychom i v budoucnu dokázali přední pozice ve světe udržet. Bezesporu pozornost patří nastupující generaci. Mládeži. Ta dnešní bude tvořit základ výběru reprezentace pro léta 2008 a 2012. Aby nepropadl žádný talent, SMK ČSS každoročně dává šanci všem talentům cestou kol soutěže ČPTM. I letos vedle representační přípravy proběhla tři kola ČPTM talentů do 18 let. Dvě kola proběhla v Plzni, jedno v Brně. Finále do kterého se probojovali nejlepší se uskutečnilo na střelnici ČSS v Brně. Termíny jednotlivých kol byly postaveny tak, aby byl prostor pro co nejdelší jarní přípravu. První kolo se střílelo až koncem června. Ukázalo se, že orientace pouze na Plzeň a Brno je nakonec správná. Jednak proto, že ČPTM je v oblibě a kapacitní možnosti dvou nejvybavenějších střelnic dovolují uspokojit obrovský zájem talentů. Za druhé, státní a střediskoví trenéři mohou najednou shlédnout všechny závodníky různých regionů a projednat s osobními trenéry SSK možnosti další přípravy a možné podpory. ČPTM není na úrovni anonymních VC pořádaných jednotlivými kluby. Pouze výsledky dosažené v této soutěži slouží k určení - talentů, kteří si zaslouží a dostanou od ČSS podporu. Jak tomu bylo vloni? SMK se pokusila ohlédnout se a zhodnotit činnost SSK v oblasti práce s mládeží za uplynulou sezónu 2004. Z pohledu statistiky. Nebudeme jmenovat závodníky, ani je chválit za skvělé dosažené výkony. Nechceme zveřejňovat jejich osobní rekordy. K tomu byly zveřejňovány výsledkové listiny. Ponecháváme je v anonymitě. Co chceme, je informovat střeleckou obec o skutečnosti, která v oblasti mládeže v ČSS panuje.
V loňském ročníku ČPTM 2004, MČR a MČR mládeže se představilo dohromady 375 sportovců mladších 18 let z celkem 86 SSK celé ČR. Pominu-li 130 startů MČR mládeže, střílely se výhradně olympijské disciplíny. V nich se napočítalo 980 startů. Nejvíce v disciplíně SM60, VzPu40 a VzPi40. Nejméně v RP2x30 a LP60. Jak se na tvorbě talentů podílejí jednotlivá KS ČSS prozrazuje následná tabulka:

 

Krajské Sdružení ČSS Počet zúčastněných SSK Počet střelců KS ČSS
Pražský 4 8
Středočeský 13 46
Královehradecký 6 21
Pardubický 4 16
Jihočeský 4 17
Plzeňský 6 41
Karlovarský 2 10
Liberecký 4 32
Ústecký 8 18
Vysočina 3 7
Jihomoravský 9 59
Olomoucký 5 14
Zlínský 7 19
Moravsko-Slezský 12 67

Je nesporné, že největší podíl na tvorbě talentů se odehrává tradičně v Moravsko-Slezském a Jihomoravském KS, následované Středočeským KS. Mezi ta KS, kterým se nedaří zaktivizovat práci v SSK , patří Vysočina, Jihočeské a Pardubické KS. Stagnace Pražského KS je dána neexistencí potřebné střelnice. Práce SSK v příslušných regionech je také rozdílná. Podíváme-li se na jednotlivé SSK s kolika závodníky se v soutěži ČPTM presentovali, vypadá tabulka následovně. Uvádím pouze SSK s větším počtem střelců než deset.

Název SSK Účast střelců v ČPTM
SLŠ Trutnov 10
Policie Rapid Plzeň 15
Dukla Plzeň 11
Bižuterie Jablonec 15
Manušice 13
Brno "50" 14
Slatina 11
Ostrava Poruba 11
Horní Benešov 13


SLŠ Trutnov je jediný SSK připravující pouze střelce brokaře. Úspěšnost trenéra Zvolánka podtrhuje skutečnost pěti zařazených "M". Mezi tři nejsilnější SSK v ČR jednoznačně patří Policie Rapid Plzeň spolu s Bižuterií Jablonec a SSK Brno"50". Zatímco Rapid Plzeň nepřekvapuje, neboť v jeho působnosti je SŠ Plzeň pod vedením zkušených trenérek Kalné a Hykové, příjemným zjištěním je Jablonec. Sever Čech presentovaný především SSK Bižuterie Jablonec vedený trenerem Růžičkou a Manušice s trenérem Stupkou se vůbec v hodnocení ČPTM ve všech sledovaných oblastech řadí k nejlepším. Brněnský SSK "50" patří k velice silným SSK. Jeho slabinou je nevyváženost skupin. Všichni talenti jsou pistoláři. O jejich růst se stará trenér Weisz. U dalších SSK zmiňme Horní Benešov a pistolářskou skupinu vedenou trenérkou Konigovou. Zbývají SSK Dukla, Slatina Brno a Ostrava Poruba. Tyto SSK se zase specializují na přípravu především skupiny puškařů. Zmiňme jména trenérů, kteří se těmto puškařům věnují. Jsou to pánové Bureš, Hlaváček, Bohm a Tomeček.
SMK neslouží pouze k organizování soutěže ČPTM pro účely výběru juniorské representace. Její hledí míří do nejnižších, ale také vrcholných soutěží. Tou je MČR mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky vleže. A jak pracují SSK s touto drobotinou? Takto. Uvádím ty SSK s min účastí pěti střelců:

Název SSK Počet střelců na MČR mládeže
Rohozec 7
Senco Žilov 5
Bižuterie Jablonec 11
Manušice 5
Podlesí Ročov 5
Slatina Brno 7
Znojmo 6
Ostrava Vítkovice 5


Je patrné, že SSK Bižuterie Jablonec, Slatina Brno , Manušice a Ostrava se nevěnují výhradně talentům pro ČPTM.. Jejich trenérský záběr nevynechává právě nejnižší stupeň přípravy. Vědí, že je nejlepší, střelce si vychovávat od samotného začátku. A střelcům z SSK Rohozec, Senco Žilov a Znojma přejme, ať v budoucnu zakotví v nejbližším spádovém RSCM.
Práce s talenty je běh na dlouhou trať, zasluhuje nesmírnou pozornost a musíme se snažit o neustálý přísun mladých střelců. Vytvořit jim podmínky. Proto SMK pro letošní rok navyšuje počet kol ČPTM ze tří na čtyři. A že si pozornost zasluhuje opravdu, potvrzuje rozhodnutí VV ČSS o ocenění těch aktivních SSK, které se v loňské sezóně na přípravě mládeže výrazně podíleli. ČSS uvolnil 200 tis. ks. střeliva LR. Dvacetpět nejaktivnějších SSK jejichž seznam je přiložen si mohou po předchozí dohodě náboje vyzvednout v repre skladu střeliva v Brně.
Statistická čísla z loňského roku jsou pro další práci velice povzbudivá. Zatímco předloni bylo do soutěží mládeže zapojeno 43 SSK, vloni to byl více jak dvojnásobek. A to je dobré znamení. Znamení, že s poklesem členské základny zájem mládeže o sportovní střelbu neochabuje.
Vážení čtenáři, dovolte mi touto cestou a jménem předsedy SMK ČSS poděkovat jmenovaným trenérům v SSK za obětavou práci, manažerům RSCM, kteří sledují a pomáhají s koordinací práce s mládeží v jim přilehlých KS. Jsem přesvědčen, že mravenčí práce klubových trenérů s vedením prvních střeleckých pokusů se nám vyplatí. Přeji si, aby to bylo v podobě medailí z vrcholných evropských a světových soutěží. Tak jak se podařilo Lence Hykové a Kateřině Kůrkové. Nejlépe opět v roce 2008 a 2012.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 3.ledna 2005

Příloha: seznam SSK

Seznam SSK ČSS s určením počtu ks. střeliva jako odměny za aktivní činnost s mládeží v r. 2004

n. Číslo SSK Název SSK Počet LR
1 200 Manušice
10000
2 113 Bižuterie Jablonec
10000
3 232 SKP Plzeň
10000
4 190 Přezletice
10000
5 162 Slatina Brno
10000
6 4 Ostroj Opava
10000
7 25 Brno "50"
10000
8 368 Ostrava Poruba
10000
9 398 Horní Benešov
10000
10 301 Stromovka České Budějovice
10000
11 899 Ročov
10000
12 253 Sezemice
5000
13 224 Policie ČR Ostrava
5000
14 105 Kolín
5000
15 525 Policie Union Cheb
5000
16 348 Brandýs nad Labem
5000
17 834 Uničov
5000
18 258 Policie ČR Sokolov
5000
19 551 Nivnice
5000
20 381 Při SŠ Plzeň
5000
21 42 Borek České Budějovice
5000
22 462 Poličná
5000
23 366 Ruprechtice
5000
24 370 Dukla Plzeň
5000
25 95 Škoda Vrchlabí
5000


Střelivo Lapua 0,22 LR je již deponováno v representačním skladě v Brně. Střelivo může odebrat pouze předseda jmenovaného SSK, nebo jím písemně pověřený trenér či pracovník. V každém případě vyžadujeme písemné zplnomocnění SSK (i v případě předsedy SSK) s kopií registračního listu SSK a zbrojním průkazem osoby, která střelivo převezme. Po předběžné domluvě se zbrojířem a správcem střelnice Brno, panem Doležalem je možné střelivo odebrat již od 20. ledna 2005. Kontakt na správce střelnice je dolezal@shooting.cz, nebo tel, fax,zázn: 546 216 164.

Za správnost

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

Spolupracujeme