Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Halové Mistrovství České republiky 2001

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 04.03.2001
e-mail: sanak@shooting.cz

Vrcholný závod domácí halové sezóny, Mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní se uskutečnil ve dnech 23. -25. února 2001 v prostorách armádního střeleckého stadionu v Plzni. Organizace soutěže se ujali zkušení pořadatelé z plzeňského klubu Slovany v čele s ředitelem závodu Janem Fidlerem. Nominaci sportovců stanovila v souladu s Řádem střeleckých soutěží Sportovně technická komise Českého střeleckého svazu.

Příznivá statistika

Již samotná čísla představující počty závodníků v jednotlivých disciplínách a kategoriích ukazují zajímavé skutečnosti. Pokud vezmeme v úvahu pouze olympijské disciplíny, startovalo v Plzni celkem 149 střelců v kategoriích seniorů a neuvěřitelných 217 závodníků v součtu kategorií do 20 let. Například počet mladších dorostenců a dorostenek ve vzduchové pušce a pistoli představoval 102 děvčat a chlapců! To jsou čísla, která vzbuzují optimismus při úvahách o perspektivě vzduchovkové střelby a dávají naději pro výběr nových talentů. Na druhé straně jsou zde ale alarmující počty závodníků v disciplíně Běžící terč, kde v kategoriích do dvaceti let startovalo pouhých 16 střelců, 7 juniorů a 9 dorostenců. Je možné, abychom mezi nimi našli nástupce Miroslava Januše? Rozhodující je samozřejmě kvalita, nikoli samotné množství střelců, ale trenéři této naší slavné disciplíny by se měli ještě více zaměřit na práci s mladými talenty.

Které disciplíny mají být vůbec v programu MČR?

O tom, že součástí mistrovství musejí být olympijské disciplíny a závody tělesně postižených sportovců určitě nikdo nepochybuje. V posledních letech však bývá do programu mistrovství zařazována i vzduchovková standardní a rychlopalná pistole. To jsou, alespoň zatím, pouze národní disciplíny bez návaznosti na mezinárodní pravidla. Jejich účelnost v tréninku pro disciplíny na 25 metrů je sporná a někteří trenéři ani současnou podobu rychlopalby (časy 10, 8, 6 sec.) nepovažují za dostatečný tréninkový prostředek pro olympijskou rychlopalbu. Nyní, kdy konečně mezinárodní střelecká federace ISSF zveřejnila pravidla nové disciplíny na 10 m a to je střelba na sklopné terče, bude podle mého názoru účelnější začít upřednostňovat tuto novou disciplínu. Další potíž spočívá v tom, že pokud je program M ČR zahlcen uvedenými neolympijskými disciplínami, ztrácí se i celková přehlednost pro sdělovací prostředky, nikdo neví, co je vlastně důležité, motivace se přenáší do disciplín, kde je menší konkurence atd. Doporučuji, aby neolympijské disciplíny včetně Běžícího terče pro ženy byly přesunuty do samostatného Mistrovství republiky, které by mohlo být spojeno např. s finálovým závodem české střelecké ligy.

Státní trenér mistrem republiky

V puškových disciplínách mužů došlo k zajímavé situaci, kterou přesně vystihuje část komentáře k televiznímu šotu ve sportovních zprávách. Petr Kůrka nejdříve nominoval závodníky na Mistrovství Evropy a pak je všechny porazil. Svědčí to spíše o výjimečnosti našeho bývalého mistra světa nebo výsledky mužů zůstaly za očekáváním? Naopak. Skupina mužů prokazuje velmi dobrou výkonnost, ještě sedmý závodník v pořadí nastřílel 590 bodů. A to ještě muži nabídli divákům při finále napínavou podívanou, dvoubodový náskok Kůrky s 595 body před Machem a Opelkou se snižoval a o konečném pořadí rozhodovala poslední rána. Vyhrát mohl i Luboš Opelka, musel by však střelit alespoň 10,0. Nestalo se a devítka odsunula Opelku na třetí místo za Kůrku a Macha. V kategorii žen se po mateřství obdivuhodně vrátila Ivanka Bakešová, s 397 body porazila všechny kandidátky pro ME. Naše excelentní trio juniorek si rozdělilo stupně vítězů. Beranová byla ve finále o něco lepší než Kůrková a na třetím místě skončila Habartová. Myslím, že se máme na co těšit, v budoucnu se určitě juniorky utkají se současnými mladšími dorostenkami Zelinkovou a Sýkorovou, které jim na dálku ze své dorostenecké kategorie poslaly nádhernou vizitku s 393 body. Výraznými talenty jsou určitě i vítězové obou dorosteneckých kategorií, Tomáš Zúbek a Tomáš Gavenda. Na palebné čáře bylo možné vidět spoustu dalších talentovaných děvčat a chlapců, kteří mají před sebou velkou perspektivu.

Petra Hyková ukazuje cestu

Také v pistolových disciplínách jsme se dočkali velmi cenného výkonu. Nastřílela jej Petra Hyková a má hodnotu 383 bodů. S tímto výsledkem by naše reprezentantka mohla konkurovat i v boji o kvalifikační místa pro olympijské hry. Petra tak pomyslně předstihla své partnery z reprezentačního družstva, muži zatím výkony na úrovni finále vrcholných soutěží nepředvádějí. Úspěšný olympionik Martin Tenk sice získal do své sbírky další titul, musel však o něj bojovat ve finále, kam postoupil z druhého místa. Pro Stanislava Gregora a zvláště veterána pana Petra Hubáče je umístění na stupních vítězů jistě úspěchem. Doufejme, že junioři budou brzy muže "prohánět", výsledky Pavla Hrabalíka 573 a Adama Dienera 572 bodů patří do kategorie "výtečné". Všeobecným překvapením na účet Veroniky Piecuchové skončila soutěž juniorek, naše loňská mistryně Evropy si vybrala svůj slabší den a ponechala titul Kateřině Nedbaylo. Mladší dorostenky podle očekávání vyhrála Lenka Hyková s velkým náskokem. Další talent od trenéra Vladimíra Hyky, Nikola Rudyová, kraloval v kategorii starších dorostenek. Do třetice chybělo snad jen to, aby právě trenér Hyka, který se rovněž nominoval, vyhrál mezi muži. Avšak i desáté místo s 567 body je pro bývalého reprezentanta úspěchem. Mezi mladšími dorostenci se prosadil Daniel Dušenka, jehož po celou sezónu sleduje i státní trenér Jiří Lerch a počítá s ním do budoucna pro reprezentaci. Velmi nadějní jsou i Bartošek a Dušek, mezi mladými pistoláři roste konkurence a to by mohlo přinést zlepšení kvality.

Běžící terč stagnuje?

Na tuto otázku odpoví nejlépe až výsledky na ME ve Španělsku, avšak mezi muži se žádný nový závodník delší dobu neobjevuje. Výkonnostní i věková mezera mezi současnými nejlepšími juniory a muži je příliš velká. Titul podle očekávání získal v olympijské disciplíně i v mixu Miroslav Januš před Lubošem Račanským. Při neúčasti nemocného Lízala se na stupně vítězů probojoval Sternadel. Junior Bedřich Jonáš také splnil roli favorita a zvítězil, je ale potřeba pochválit jej za výborný výkon 565 bodů. Vít Velíšek předstihl mladičkého Caknakise až ve finále, krnovský střelec patří s Jonášem mezi nejnadějnější talenty disciplíny běžící terč pro příští roky.

Co lze vyčíst z výsledků M ČR?

Nejdůležitější poznání, které mě osobně přineslo uplynulé mistrovství je to, že se velice rozšířila základna mladých střelců. Předpokládám, že v široké základně bude přece jenom možné najít a vybrat skutečné talenty a těm následně poskytnout kvalitní podmínky ve sportovní přípravě. Zásluhu na tom mají především dobrovolní trenéři ve střeleckých klubech, kteří se postupně učí využíval pomoci, jež se jim snaží ČSS poskytovat. Mistrovství republiky poskytovalo radostný pohled na mladé závodníky, kteří většinou stříleli kvalitní zbraní a využívali střeleckého oblečení uspokojivé úrovně. I největší pesimista musel uznat, že se nemalé investované prostředky začínají ve výkonnosti střelců kladně projevovat.

Vladislav Šaňák

Spolupracujeme