Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Brno předává žezlo dění ČPTM do Plzně

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 20.06.2005
e-mail: jidolcss@volny.cz

Brno předává žezlo dění ČPTM do Plzně.

17.-19. června, tři týdny po prvním kole ČPTM se opět v Brně sešli střelecké talenty v pistolových a puškových disciplínách. Po zkušenostech z minulého kola se tentokrát s obdobnou účastí 170 sportovců počítalo a proto časový program a program disciplín zůstal stejný. Čtyři směny ve vzduchovkách, z toho nultá směna v pátek a dvě směny v SM60 a SP 30+30. V tomto druhém kole bylo spuštěno 320 startů. O 35 méně, než v kole prvním. Počasí přálo. Teplo, slunečno, avšak větrno. Právě vítr ovlivnil výsledky puškařů. Z hlediska přípravy, buďme rádi, že máme tak náročnou střelnici. Ta prověřuje ty nejodolnější.

Pořadatelé se tentokrát potýkali s problémy presence. Účastníci nerespektovali prováděcí směrnici, termíny přihlášek uvedených v propozicích. Mnozí startující závodníci z prvního kola se nepřihlásili, automaticky počítali s nominací. Proto u presence docházelo k častým opravám již vyvěšených startovních listin. Přesto všichni sportovci startovali v jim potřebných disciplínách. A jak to zvládli? Posuďme. Abychom měli ucelenější pohled na výsledky budu tentokrát u každé disciplíny uvádět v závorce (výkon vítěze, výkon závodníka uprostřed výsledkové listiny a výkon posledního střelce).

Vzduchovky začaly v pátek „nultou“, smíšenou směnou, složenou z domácích střelců a střelců nejbližších SSK. V sobotu ráno pokračovaly vzduchovky první směnou ve VzPi, poté druhou smíšenou směnou VzPi a VzPu. Před polednem končila třetí směna složená ze závodníků VzPu. Ve VzPi40 ze 65 startujících zvítězila Inderková ze Šumperka nástřelem 366 bodů. Druhou a třetí příčku vybojovali zástupci SSK Škoda Vrchlabí, Wagner a Herman výkony 363 a 362 body. Příjemně na sebe upozornila 13 letá Jonáková z Benešova výkonem 356 body. (366,339,233).

Ve VzPu40 z 57 závodníků vyhrál Bartošek z Poličné nástřelem 386 bodů. O bod méně nastříleli Brabcová z Manušic a Binder z Přezletic. Oba shodně 385 bodů. (386,362,260).

Odpoledne na palebnou čáru 25 m střelnice nastoupilo v disciplíně SP30+30 celkem 50 dorostenců. Nejlepším byl Voříšek z Rapidu Plzeň výkonem 554 bodů. Druhou příčku vybojoval Gierczak z Ostravy nástřelem 547 bodů. Bronz vystřílel domácí závodník Zahrádka výkonem 544 bodů. Tentokrát mladší závodníci 13 let nestříleli. Snad to způsobila i minule zmíněná metodika. Nejmladšími byla děvčata Pilátová a Jonáková. Jejich výkony 522 a 495 jsou nadějné. Jonáková z Benešova nechala za sebou plných 24 závodníků. Myslím si, že by trenéři měli zodpovědněji zvažovat starty svých svěřenců. V tomto závodě bylo 13 střelců, kteří nenastříleli 450 bodů.(554,501,315)

Ve stejný den na 50m střelnici závodníci ulehali k disciplíně SM60. Z boje 74 závodníků, kteří zápasili s větrem vzešla vítězně Ďurišová z ČB nástřelem 577 bodů. Druhé a třetí místo obsadili shodným nástřelem 575 bodů Janeček z SSK Bižuterie Jablonec a Čadek z Poděbrad. Třináctiletý Čadek již na sebe upozornil v kole prvním, kdy vyhrál s 589 body. Potvrdil, že nešlo o náhodu. Poděbradská líheň dává o sobě vědět. V tomto závodě jsme zaregistrovali tři 11 leté děti. Přestože nejhorší z nich Cejpa z Manušic s výkonem 548 bodů nechal za sebou ještě 23 starších závodníků, dovolím si z titulu předsedy SMK apelovat na jejich osobní trenéry, aby v budoucnu jejich starty dobře zvažovali. Třináct závodníků nenastřílelo 540 bodů.(577,555,508).

Následný den v neděli na 25m střelnici nastoupilo ve dvou směnách 12 rychlopalníků. Plná polovina borců z domácího SSK50. Vyhrál Okurek před Křesťanem, oba z Brna, shodným nástřelem 508 bodů. Křesťan přenechal vítězství Okurkovi slabší poslední položkou. Třetí místo vybojoval Větříček ze SŠ Plzeň výkonem 504 body. Čtyři rychlopalníci stříleli s LR pistolemi, ostatní se SH. (508,483,433).

Na padesátce se představilo 42 střelců ve SM3x20. Zvítězil patnáctiletý Janeček z Bižuterie Jablonec výkonem 550 bodů. Na druhém a třetím místě stejným nástřelem 547 bodů se umístili Kupka z Ostravy a Bartošek z Poličné. Hranici 520 bodů pokořilo 23 střelců. Nejmladší závodník byl dvanáctiletý Kremser z Opavy. Nastřílel 513 bodů. Jestliže jsem zmínil Čadka z Poděbrad, nemohu se nezmínit o Janečkovi z Jablonce. I zde začínají sklízet plody dobré práce. Práce, která byla vidět již při MČR mládeže. (550,525,465).

Na druhé polovině střelnice nastoupilo 30 štechrovkářů k závodu v LP60. Přesvědčivě zvítězil čtrnáctiletý Pecháček z Bruntálu slušným výkonem 521 bodů. Se ztrátou 17 bodů nástřelem 504 bodů skončil na druhém místě Gierczak z Ostravy. Třetí pozici vybojoval Jadrníček z H.Benešova nástřelem 497 bodů. (521,464,241). Nejmladší třináctiletý Hanzl se umístil na 21 místě s 444 body.

Tolik výsledky. Další dvě kola proběhnou v Plzni na armádním stadionu v Lobzích. Doufám, že pořadatelé budou s účastí závodníků stejně spokojeni jako my v Brně. Takže, těšme se na další osobní rekordy jednotlivců.

Z rozhodnutí SMK i v tomto kole nebyly rozlišeny kategorie dorostenky a dorostenci. ČPTM, byť se jedná o závod 1. kategorie je podpůrnou soutěží pro sledování talentů v ČR. Pro hodnocení a nominaci do FČPTM se pracuje pouze s výsledky, nikoli s pořadím. Navíc rozložení chlapců a děvčat je nerovnoměrné. Při FČPTM však kategorie budou samostatně vyhlašovány.

Ohlédnu-li se za proběhlým kolem z hlediska organizátora, musím přiznat, že stejné kladné hodnocení práce rozhodčích jako v kole minulém by bylo falešné. Přestože se vědělo kolik střelců bude střílet na kolika stanovištích a směnách, nepodařilo se KR a KIRČ Jmk tuto akci zabezpečit v potřebném rozsahu. Pořadatelé byli nuceni si vypomoci z řad doprovázejících trenérů, kteří měli rozhodcovskou licenci. (Tarant, Polívková, Konigová, Krejča).

Nebýt obětavosti Ostravských rozhodčích (Tomečka, Starečkové, Bohma) a HR p. Tomsy, závody by nedopadly tak jak dopadly. U řízení závodů pistolových disciplín se opět objevily z řad trenérů hlasy nespokojenosti.

Brněnská dvě kola napověděla potřebné změny v programu při budoucích soutěžích. Nedostatek kvalifikovaných rozhodčích je dán souběhem dvou náročných závodů. Jsou to SP se 30 závodníky a SM s 80 závodníky. Pro každou disciplínu je zapotřebí nejméně 12 rozhodčích. Ve stejném čase pracuje 25 sudích bez možnosti výměny. To je náročné. Zejména jde-li o soutěž mládežníků, která vyžaduje zvýšeného dozoru na palebné čáře. Proto připravujeme změnu pořadu disciplín, aby se tyto silně obsazované disciplíny časově nesetkávaly.

V oblasti kontroly zbraní se nevyskytly žádné nedostatky. Provedené namátkové kontroly předem vylosovaných střelců proběhly bez závad. Jediné, co lze vyčíst je skutečnost, že ne vždy po celou dobu soutěže je za nezletilým závodníkem bez ZP jeho zákonný zástupce nebo trenér.

SMK minule upozornila na sporné momenty týkajících se věku závodníků (11-13let). Bylo rozhodnuto, že ČPTM pro příští rok zaznamená následující změny. O programu jsem se již zmínil. Důležitou změnou této otevřené soutěže bude, že se sportovci a jejich SSK nebudou moci přihlašovat samostatně, nýbrž pouze cestou příslušného RSCM. Pokud vedoucí RSCM v přihlášce uvede sportovce mladšího 13 let, má pro to pádné důvody. Zamezí se tak startům nejen dětem, nýbrž i těm, kteří zatím na takto vrcholnou soutěž výkonnostně nemají. I v tomto kole se objevilo nemálo střelců, kterým tato soutěž určena není.

Vždy se sluší poděkovat těm , kteří rozhodli o úspěchu akce. Tentokrát, lépe o zmírnění neúspěchu. Jmenovitě to jsou rozhodčí Tomsa, Tomeček, Starečková, Staněk a Sotona. Osoby zabezpečující obsluhy pak p. Weisz a opět pan Sotona. Pokud jsem nejmenoval další, pak ne proto, že jsem zapomněl, nýbrž proto, že ostatní stáli od organizace závodů trochu nebo dokonce zcela stranou. Ano, nebojím se říct, co všichni viděli. Tentokrát to o víkendu v Brně netepalo tak, jak při kole prvním. Díky Ostravákům na organizaci obou kol nezůstal SSK50 sám. Děkuji Vám, Ostraváci.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 20.6.2005

Spolupracujeme