Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Trnitá cesta do FČPTM

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 29.08.2005
e-mail: jidolcss@volny.cz

Trnitá cesta do FČPTMMěsíc září je ve znamení blížícího se konce kulové sezony. Poslední kolo ČP dospělých v Brně, MČR v Plzni a Finále ČPTM v Českých Budějovicích završí letošní malorážní sezonu. Věnujme se převážně mladým, t.zn. jaké jsou výchozí pozice talentů před FČPTM. Stručně zbilancujme předcházející 4. kola ČPTM. První dvě kola proběhla v Brně, zbylá dvě v Plzni. To čtvrté proběhlo poslední prázdninový víkend. Dobře připravený závod díky perfektní, bezchybné organizaci pořadatele, které řídili pánové Sedlák a Fidler byl umocněn nádherným teplým a slunným počasím. Ze strany organizátora byly vytvořeny maximální podmínky, aby Ti, kteří to ještě potřebovali, mohli vylepšit své pozice a zamíchat tak s nominací na FČPTM, konané třetí víkend v září na střelnici v Českých Budějovicích. Jako garant soutěže a předseda SMK jsem byl tomuto rozhodujícímu klání osobně přítomen. Tentokrát se vyhnu statistice o KS a RSCM. Tu si ponechám pro konečné hodnocení až po úplném skončení kulové sezony. Přesto se nemohu nepodělit o některá zajímavá data a vyzdvihnout dosažené výsledky některých talentů.

V puškových disciplínách se v průběhu čtyř kol představilo 250 talentů, kteří startovali ve třech disciplínách. Nejsilnější obsazení bylo v disciplíně SM 60 ran. Sítem bylo zachyceno 106 závodníků. Z toho 71 talentů střílelo tři starty, z kterých byla stanovena nominace 29 střelců pro FČPTM. Ve Finále se představí 10 dorostenek a 19 dorostenců. Poslední účastník postupující do Finále má průměr 571 bod. Nejvyššího nástřelu v této disciplíně bylo dosaženo dvakrát 589 bodů. Čadek Zdeněk v Brně a Lupač Milan v Plzni. Průměr nejlepšího Čadka činí 583 bodů, nejnižší průměr posledního hodnoceného talenta byl 534 body.

V disciplíně VzPu 40 ran se představilo 82 střelců. Z tohoto počtu bylo pro hodnocení pojato 57 závodníků a z nich nominováno do FČPTM 29 střelců. Skupinu dorostenek bude tvořit 13 dívek a zbytek 16 dorostenců. Poslednímu finalistovi pro účast ve Finále postačil průměr 368 bodů. Nejhodnotnějším nástřelem bylo 387 bodů Malinové Jany při prvním kole v Brně. Tragedií této sportovkyně bylo, že nedostála podmínek nominace, nestartovala v potřebných třech kolech a proto se FČPTM nezúčastní. Přesto, že její průměr ze dvou startů je vyšší, než prvního postupujícího. Proto uvádím druhý nejlepší nástřel 386 bodů Bartošky Marka z kola stříleného v Brně. Průměr nejlepšího Bartoška činí 382 body, posledního hodnoceného na 57 místě představoval 317 bodů.

V disciplíně SM 3x20, v nejnáročnější disciplíně jsme registrovali 62 střelců. 45 jich splnilo podmínky pro zařazení do nominace. Do FČPTM nastoupí 23 nejlepších. 9 dorostenek a 14 dorostenců. Poslednímu postupujícímu postačil průměr 530 bodů. Nejvyššího nástřelu a současně nejhodnotnějšího výkon vyvolal obdiv státního trenéra. Bylo to neskutečných 579 bodů, kterými se představil na posledním kole v Plzni Janeček Aleš. Ten také postupuje do FČPTM z první pozice průměrem 564 body.

Pistolové disciplíny lze hodnotit takto. Ve SP 30+30 se nám představilo 61 talentů, mladších 18 let. Podmínky pro hodnocení splnilo 39 střelců. Do FČPTM SMK nominovala 24 střelců. To proto, že v první polovině nebyl potřebný počet šesti dorostenek, aby mohla tato kategorie být samostatně hodnocená. K účasti ve Finále stačil průměr posledního finalisty 493 bodů. Z první pozice nastupuje Voříšek Jan s průměrem 553 body. Nejlepšího výsledku ve čtyřech kolech dosáhl právě Voříšek s 561 bodem nastříleným na posledním kole v Plzni.

Ve VzPi 40 ran střílelo ve čtyřech kolech celkem 75 talentů. Těch, kteří mohli být hodnoceni bylo 55. Do FČPTM mohlo postoupit 28 závodníků. Protože mezi nimi chyběla šestá dorostenka, byla nominace o následující dorostenku rozšířena. Do Finále nastoupí celkem 29 střelců. 6 dorostenek a 23 dorostenců. Poslednímu finalistovi stačil průměr 340 bodů. Naopak z první pozice nastupuje Pecháček Martin s průměrem 367 bodů. Nejvyššího nástřelu v průběhu čtyř kol nastříleli v posledním kole v Plzni Pecháček Martin a Inderková Lenka. Oba s nástřelem 372 body.

Olympijská disciplína LP 60 nám předvedla 39 střílejících talentů. 27 dorostenců splnilo podmínky hodnocení a do FČPTM nastoupí 14 střelců. Poslednímu postačil průměr 467 bodů. Z prvního místa s průměrem 525 bodů nastupuje Pecháček Martin. Právě Martin dosáhl v posledním kole v Plzni výkon zasluhující velké pozornosti. Dosáhl 539 bodů. S takovýmto výkonem by se nezastyděl kterýkoli juniorský representant.

Disciplínou, která se díky náročnosti na zbraně a radikálním změnám pravidel stala doslova popelkou je RP 2x30 ran. V letošním ročníku se představilo pouze 12 talentů. 11 jich mohlo být vzato do hodnocení. Vzhledem k tomu, že se jedná o olympijskou disciplínu, SMK v souladu s požadavkem státního trenéra rozšířila nominaci do FČPTM na osm finalistů. Poslední postupující finalista dosáhl průměru 491 bod. Nejlepším finalistou postupujícího z prvního místa je Větříček Darek s průměrem 523 body. Nejlepšího nástřelu ze všech startů dosáhl právě Větříček na posledním startu v Plzni. Nastřílel 542 bodů. A střílel to pistolí LR.

Tolik ke stručnému pohledu na jednotlivé disciplíny. Proběhlá čtyři kola přinesla náměty pro další vylepšení budoucího ročníku. Na základě rozhodnutí SMK dojde k úpravě časového programu disciplín, které přinesou ekonomickou úsporu nákladů za rozhodčí a zjednoduší organizaci jednotlivých kol. Z hlediska rovnoměrné ekonomické náročnosti vystavené jednotlivým střelcům a vysílajícím SSK, zůstanou v pořadu soutěže 4. kola. Dvě v Brně a dvě v Plzni. Na plánovacím semináři doporučíme konání příštího FČPTM 2006 v Ostravě. Pro hodnocení zůstane v platnosti účast na třech kolech s posílením pravomoci SMK korigovat účast finalistů s ohledem na potřeby ČSS, zejména olympijských disciplín SP kat. dorostenky a RP. SMK dohlédne na vyvážené zastoupení účasti dorostenců a dorostenek. Chceme se vyvarovat potíží, které vyvstaly při zveřejnění předběžné nominace ihned po čtvrtém kole. Dobrý záměr pomoci věci se nakonec obrátil proti dobré myšlence a důsledné dodržení pravidel přineslo jen další omezení účasti ve Finále pěti střelcům.

Jménem předsedy SMK děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli na uspořádání předchozích čtyř kol ČPTM. 437 nových jmen, které nám soutěž mládeže v letošním roce přinesla je dobrým příslibem pro roky příští. Abychom navázali na úspěšnost dospělé reprezentace, musíme v nynější cestě pokračovat a vytvářet dobré podmínky pro výběr nejlepších talentů do podporované kategorie „M“. Děkuji osobním, klubovým trenérům za jejich práci a obětavost. Věřím, že se jim jejich svěřenci ve Finále odmění svými osobními rekordy. Seznamy jednotlivých finalistů pro jednotlivé disciplíny jsou již zveřejněny na stránkách ČSS. Tato nominace je závazná a již neměnná. Jména vítězů, medailistů FČPTM a jejich trenérů se dozvíme za necelý měsíc. Přeji všem nominovaným závodníkům ve finálovém klání na střelnici v Českých Budějovicích úspěch.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 30.8.2005

Spolupracujeme