Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VC SSK50 mládeže kralovaly Kaštánková, Mazurová a Rebhánová

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 07.11.2005
e-mail: jidolcss@volny.cz

VC SSK50 mládeže kralovaly Kaštánková, Mazurová a Rebhánová

První víkend měsíce listopadu, v sobotu 5.11.2005 se na Brněnské střelnici konal 6. ročník podzimní VC SSK50 mládeže ve vzduchových zbraních v disciplínách VzPu 30 vleže do 12 a 14let a VzPu40 do 16 let. Letošní VC SSK50 byla netradiční, neboť poprvé se pořadatelé z popudu ČZ Uherský Brod rozhodli rozšířit soutěž o „nultý“ ročník VC ČZ UB v disciplíně VzPu 3x20. Sponzor ČZ pro tuto příležitost přivezl kompletních 15 ks. vzduchovek CZ200. Právě závod 3x20 se střílel těmito zbraněmi.

Pořadatelé připravili prostředí sportovní haly tak, že v levé části haly se střílela VzPu40, v pravé části stříleli mládežníci VzPu30 a dostřel 20K. Uprostřed haly bylo výpočetní středisko s projekčním plátnem, dataprojektorem, stupněmi vítězů a vystavenými hodnotnými cenami. Na balkoně haly bylo zřízeno servisní centrum ČZ UB, kde se plnily kontejnery se stlačeným vzduchem, zkoušely se připravené vzduchovky k zapůjčení, rozdávaly drobné suvenýry firmy ČZ UB. Dole v hale při presenci závodníků všichni startující v disciplínách VzPu30 a VzPu3x20 obdrželi 500 ks. diabolek.

Účast tohoto ročníku byla oproti předchozím letům nízká. Snad to bylo nepochopením záměru pokusit se vstoupit do soutěže s novinkou, novou dosud neustavenou disciplínou, o kterou se dosud nikdo nepokusil. Žádný SSK v ČR se o organizaci třípolohového standardu ve VzPu mládeže zatím neodhodlal. Celková účast mladých puškařů byla jen 30 závodníků.

Po ukončení presence, představení funkcionářů a poučení v 10 hodin padly první výstřely VzPu30 a VzPu40. Střílelo se na terče Edelmann a hodnotilo se na zařízeních Rica. Automatické lapače pro výměnu terčových pásů pracovaly bezchybně. Zpracování výsledků programem „ing. Doležal“ bylo průběžně promítáno na velké promítací plátno uprostřed haly. On-line výsledky přitahovaly mnoho diváků a těšily se nesmírnému zájmu.

V disciplíně VzPu30 se střílelo ve dvou směnách. Zde mohli všichni přihlášení závodníci střílet vlastními zbraněmi. To proto, aby mohli nastřílet výsledky k započtení pro možnou nominaci pro účast na MČR mládeže. I když byl závod vypsán pro kategorie do 12 a 14 let, pro nedostatek čtrnáctiletých byly kategorie v souladu s řádem soutěží ČSS a propozicemi sloučeny. V závodě „30 ran“ se od první položky praly o vedení Mazurová Nikola z Doudleb n. Orlicí, Vognarová Gabriela z Nových Lesů a Rebhánová Monika z domácího klubu. Nakonec nejcennější medaili vybojovala Mazurová nástřelem 299 bodů. Při shodě položek zvítězila díky 16 středovým desítkám oproti 14 desítkám Vognarové. Ta stejným nástřelem 299 bodů získala stříbrnou medaili. Třetí Rebhánová skončila třetí výkonem 298 bodů.

V disciplíně VzPu40 startovalo 13 závodníků. Suverénně si vedla Kaštánková Petra Slatina. Zvítězila hodnotným nástřelem 397 bodů. Druhý skončil Šůna Jan ze stejného klubu výkonem 385 bodů. Třetí místo vystřílel Obrovský Jiří opět z SSK Slatina nástřelem 382 bodů.

Po odstřílení VzPu30 nastoupili závodníci do 14 let k poloze vkleče. Po ukončení směny se střelci přestěhovali k přitahovacímu zařízení Spieth pro dostřel polohy 20S. V disciplíně VzPu3x20 si suverénně vedla Rebhánová Monika z domácího SSK. Vyhrála s obrovským náskokem nástřelem 561 bodů. Druhá skončila Vognarová Gabriela výkonem 507 bodů. Třetí, bronzovou příčku vybojoval Pešek Lukáš z Prahy nástřelem 473 body.

Tři minuty po poslední ráně do soutěže pořadatelé přistoupili k slavnostnímu vyhlašování vítězů. Za účasti předsedy SSK50 Brno pana Vitáska, zástupce sponzora ČZ UB pana Červíka a ředitele závodu pana Doležala, proběhlo důstojné vyhlášení vítězů. První tři závodníci v každé disciplíně obdrželi medaile a věcné ceny. Navíc vítězové jednotlivých disciplín volbou náhodného čísla vylosovali počítačem další tři hodnotné věcné ceny. Štěstí měli závodníci na 14, 4 a 12 místě. Vrcholem ukončení bylo vyhlášení nejlepšího střelce ve vypsaném „nultém“ ročníku VC ČZ UB. Zástupce ČZ UB pan Červík předal vítězce Rebhánové Monice hlavní cenu soutěže. Novou VzPu CZ200. Poté vítězka vylosovala další dva účastníky závodu 3x20, kteří obdrželi po 2500 ks. sponzorských diabolek. Putovní pohár 6. roč. VC SSK50 mládeže získala celkovým součtem výkonů (298 a 561) bodů Rebhánová Monika z Brněnského SSK50. Výsledky byly týž den uveřejněny na internetových stránkách.

Nevynucujeme si přízeň. Pořadatelé však byli zaskočeni nízkou účastí. O to víc si považovali účasti střelců z dalekého Mostu, Prahy a bližších z Nivnice a Ostrohu. Tito nehleděli na výši startovného 150,- Kč, ani náklady za cestu do Brna. Překvapením byla záměrná abstinence účasti jednoho z nejsilnějších Brněnských SSK Slatina. Důvodem bylo údajně „vysoké“ startovné. Dovolte mi na tento argument reagovat a podívat se na proběhlou soutěž z pohledu ekonoma. Možná bude pro mnohé čtenáře toto srovnání zajímavé. Na startovném bylo vybráno 3500,-Kč. Pořádající SSK50 není vlastníkem střelnice ČSS a pro uvedenou akci si musí střelnici (sportovní halu) pronajmout. Nájem haly v topné sezóně (při dotaci ČSS) činí 1500,- Kč na jeden den. Dále 10% odvodu ze startovného, však min 500,- Kč. Zapůjčení dataprojektoru s pojištěním představuje 2000,- Kč. Bylo rozdáno 20 tis. diabolek, což představuje 4500,- Kč. Nepočítáme 1200 terčů Edelmann, bezplatné plnění bomb stlačeným vzduchem, ani upomínkové propisky. Práce rozhodčích z pořádajícího klubu byla samozřejmě bezúplatná. Bylo rozdáno 23 cen v hodnotě 4000,- Kč, Hlavní cena - VzPu CZ200 v akční ceně 10000,- Kč. Odečteme-li sponzoring ČSS (platíme pouze 1500,-Kč), spotřeba plynu a el. energie v jednom dni činila v přepočtu na současné ceny ve skutečnosti 2900,- Kč. Odečteme-li od nákladů příjmy za startovné dostaneme zápornou částku – 18000,- Kč. Ekonomické startovné pro rovnováhu nákladů a výnosů (bez zisku) při účasti 30 střelců by mělo správně činit více než 500,-Kč. Náklady by se pokryly zhruba při účasti 100 a více střelců. Skutečnost letošní VC SSK50 nás vede k úvahám, kterým se chceme ubránit. Zda příště podobnou soutěž organizovat. Mnohým rodičům, kteří investovali do vlastních dětí 40 tis. Kč na nákup vzduchovky, pak kvůli „neúměrným“ 150,-Kč startovného budou muset utratit za cestovné daleko více, neboť na podobnou soutěž budou muset vyjíždět daleko mimo okres Brno. Za tuto úvahu se omlouvám všem, kteří se cítí dotčeni. Neprávem.

Jako ředitel soutěže chci poděkovat aktivistům pořádajícího SSK50, pánům Sotonovi, Vitáskům a ing. Bielovi za přípravu závodu. Velké poděkování patří ČZ Uherský Brod zastoupené panem Červíkem za bezplatný servis a výraznou spoluúčast při organizaci.

Ředitel VC SSK50 D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 6.11.2005

Spolupracujeme