Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Pohled za letošní presentací talentů

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 29.11.2005
e-mail: dolezal@shooting.cz

Pohled za letošní presentací talentůLetos to je již čtvrtý rok, co se podařilo SMK vnést do života ČSS novou soutěž pro mládež – ČPTM. Tato soutěž se ujala, protože dovoluje zpřístupnit starty všech mladých zájemců o náš střelecký sport. Kdy nedochází k nominacím a starty jsou otevřené. Během čtyřletého období soutěž mládeže prodělala několik změn. Vždy se zohlednily zkušenosti předešlých ročníků až ČPTM dostal dnešní podobu. V letošním roce 2005 se od června do září střílela čtyři kola. První dvě na střelnici ČSS v Brně, druhé dvě na armádním stadionu v Plzni. Ti lepší se pak probojovali do Finále ČPTM, které proběhlo v Českých Budějovicích na střelnici Borek. Připočteme-li k těmto závodům MČR a MČR mládeže, dostáváme slušný přehled o aktivitě střelců jednotlivých SSK a výsledků jejich dorostenců. Mapujeme-li tyto sledované závody u mládeže do 18 let věku, zjistíme, že se nám letos postavilo na palebné čáry puškových a pistolových disciplín v ČP a ČPTM celkem 437 mladých střelců v celkem 7 disciplínách. Z toho 187 pistolářů a 250 puškařů. Z puškových disciplín byly co do počtu nejvíce obsazovány SM60 (106 střelců) a VzPu40 (82 střelců). U pistolářů zase VzPi40 (75 střelců) a SP30+30 (61 střelců). Tito mladí střelci ve všech kolech ČP, ČPTM, MČR a jednotlivých disciplínách dosáhli rekordního počtu startů. Neuvěřitelných 2438 startů. A v tomto počtu nejsou zahrnuti mladí střelci brokových disciplín. Počet mladých závodníků, kteří letos předstoupili před zraky střediskových a státních trenérů je dobrým znamením a příslibem, že střelecký sport zejména mládeže ve své činnosti nestagnuje. Zejména, když uvážíme, že všechna kola včetně Finále stříleli „kadeti“ na vlastní náklady, nebo náklady svých mateřských SSK. Bez dotací ČSS. To svědčí o nesmírné oblibě této soutěže. V letošních sledovaných kolech se představili střelci z 80 SSK celé CR. Dovolím si zmínit 20 nejlepších SSK v ČR na poli práce s mládeží se jmény hlavních trenérů. Jedná se o počty startů.

SSK Název Body Trenéři

25 Brno“50“ 191 Weisz, Sotona, Vodáček

200 Manušice 153 Kučera, Brabec, Kučerová, Stupka, Balog

398 Benešov 110 Konigová, Konig

232 Rapid Plzeň 104 Hyková,

162 Slatina Brno 98 Škoda, Richterová,

4 Opava 95 Gavenda

368 Ostrava Poruba 91 Tomeček, Bohm, Sabák

113 Bižuterie 83 Růžička

253 Sezemice 73 Čihák, Kolář, Adamová

224 Policie Ostrava 70 Gregor

381 SŠ Plzeň 66 Kalná, Hyková

235 Ostrava Vítkovice 65 Šťastný

462 Poličná 63 Malúšek

190 Přezletice 57 Novák

370 Dukla Plzeň 56 Černoch,

899 Ročov 56 Stich

525 Cheb 54 Získal, Hyka

126 Opava 52 Bauer

834 Třinec 50

258 Sokolov 50 Tarant, Polívková

Na dalších místech figurují SSK Stromovka ČB, Ruprechtice, Nivnice, Kuřim, Borek ČB, Vrchlabí, Znojmo, DDM Benešov, Kolín, Bruntál. I tyto SSK jsou úzce spojeny se jmény trenerů Regner, Vaštík, Pavlok, Březina, Šmol, Musil, Smejda, Munduch Vala, Chmel, Pokorný, Novotný. Oprostíme-li se od pohledu kdo všechno střílí a zaměříme se na to, jak střílí, dostáváme se k další statistice.

Následující tabulka znázorňuje úspěšnost deseti nejlepších SSK za přední umístění ve FČPTM a MČR.

SSK Název Body střelci

200 Manušice 37 Brabcová, Němcová

812 Bruntál 24 Pecháček, Krajčová, Ringová

381 SŠ Plzeň 23 Srb, Větříček, Malinová

162 Slatina Brno 22 Šůnová, Vojáček, Dudová

113 Bižuterie 21 Janeček, Wunsche, Leksa

175 DDM Benešov 20 Tůma, Jonáková, Čichovská

25 Brno 50 18 Rebhánová, Křestan, Košárek, Zahrádka, Pečeňa

272 Šumperk 18 Inderková

253 Sezemice 14 Halmešová, Holubová

232 Rapid Plzeň 13 Voříšek, Oulík

Jaké jsme viděli maximální nástřely v jednotlivých disciplínách? V disciplíně SM60 nejlepšího nástřelu ze sledovaných kol dosáhli dva střelci. Lupač z Nivnice, svěřenec trenéra Vaštíka a Čadek z Poděbrad, svěřenec trenéra Tomsy. Oba dosáhli shodných 589 bodů. V disciplíně SM3x20 jsme viděli při čtvrtém kole fantastických 579 bodů Janečka z SSK Bižuterie, svěřence trenéra Růžičky. Ve VzPu40 byl nejlepší s 386 body Bartošek z Poličné od trenéra Malúška. V pistolových disciplínách byly maximální výsledky následovné. Ve SP30+30 byl ze 4 kol nejúspěšnější Voříšek z Rapidu Plzeň, svěřenec Hykové, který nastřílel 561 bodů. Ve VzPi40 byl nejlepší Větříček ze SŠ Plzeň, rovněž svěřenec trenérky Hykové. Ten vystřílel 373 bodů. V královské disciplíně LP60 byl suverénem Pecháček z Bruntálu s výkonem 539 bodů. Pecháčka trénuje p. Novotný. V poslední disciplíně RP2x30 byl nejlepší opět Větříček z Plzně. Ten nastřílel 542 bodů.

Aniž bychom vypisovali anketu nejpozoruhodnějšího objevu v řadách talentované mládeže, jeví se mi jako důležité vyzdvihnout finálový Hattrick Brabcové z Manušic. Ta ve svých 13 letech dokázala zvítězit ve FČPTM ve všech puškových disciplínách ve kterých startovala. Je potěšitelné, že většina zmiňovaných maximálních nástřelů dosáhli střelci věku 15-16 let, kteří mají před sebou slibnou budoucnost několik let juniorské kategorie. SMK v součinnosti se státními trenéry a vedoucími RSCM zohlednila letošní výsledky mládeže a doporučila VV ČSS ke schválení 59 střelců pro zařazení do podporované kategorie „M“. Tito střelci budou zařazeni do spádových RSCM s materiální podporou a metodickou péčí. Věřme, že ze schválených „M“ pro rok 2006 vzejdou budoucí šampióni. Kteří, že to střelci jsou?

V puškových disciplínách a kategorii dorostenci tito:

Janeček, Kohout, Hromada, Dvořák, Obrovský, Hynek, Gotvald, Šeliga, Hrdlička, Šůna, Binder, Čihák, Kupka a Bartošek.

V dorostenkách to byly:

Olšovcová, Fučíková, Hájková L, Brabcová, Ouředníková, Masaříková, Halmešová, Hájková P, Topičová, Lauermannová, Bartošová a Králová.

V pistolových disciplínách byly navrhovány tyto střelkyně:

Gabrielová, Pilátová, Beerová a Šakičová.

Pistoláři dorostenci se specializací LP:

Pecháček, Vodáček, Cihlář, Ryšavý, Voříšek a Gierczak.

Pistoláři se specializací RP:

Větříček, Křesťan a Boček.

Mezi brokaři v disciplíně skeet byli zařazeni:

Leskovec, Cíleček, Málek, Habán, Lengyel, Šín, Červenka, Němec, Tomeček a Šafařík.

Pro disciplínu trap byli zařazeni:

Žůrek, Novák, Souček, Macešková, Hronová, Daněk, Rykr, Hanzlík a Sedláček.

Nejaktivnější SSK pracující s mládeží budou stejně jako v roce loňském oceněni dle možností ČSS dotací kvalitním střelivem. Tento rozdělovník bude zveřejněn ve Zpravodaji ČSS a na internetových stránkách. Střelivo bude připraveno k odběru začátkem roku ze skladu ČSS v Brně.

Příští sezóna ČPTM doznává další změny v hodnocení. Systém hodnocení je uveden ve zveřejněné prováděcí směrnici ČPTM vydané pro příští rok. Z původního záměru uspořádat Finále ČPTM v Ostravě sešlo. FČPTM proběhne na střelnici ČSS v Brně.

Sledování výkonnosti talentů se promítá do finanční podpory a dotace jednotlivým spádovým RSCM. Tato střediska dostávají finanční a materiální podporu dle možností ČSS na základě samotné činnosti a dosažených umístění ve FČPTM a MČR.

SMK si je vědoma dobré práce trenérů v přípravě mládeže. Také nově koncipovaná TMK (trenérsko metodická komise) při SMK plánuje pracovní seminář s aktivními trenéry na úseku mládeže v únoru příštího roku.

Vážení trenéři, dovolte mi poděkovat Vám všem, i těm, které jsem nejmenoval. Poděkoval za obětavou každodenní práci v klubech a vynaložené úsilí ve prospěch střelecké přípravy mládeže. Věřme, že z Vašich sportovců v budoucnu vzejdou nové Kůrkové a Hykové. Máme „zaděláno dobře“. 2438 startů v letošní sezóně hovoří víc, než přesvědčivě.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 20.11.2005

Spolupracujeme