Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Republika „malých“ v Poděbradech.

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 04.04.2006
e-mail: jidolcss@volny.cz

Republika „malých“ v Poděbradech.

První víkendovou sobotu v měsíci dubnu, lázeňské město Poděbrady hostilo účastníky Mistrovství ČR mládeže ze vzduchových zbraní. Významné akce se k uspořádání chopilo Středočeské KS, které věnovalo akci náležitou pozornost. Organizátoři pozvali na toto Mistrovství 136 nejlepších závodníků do 12 a 14 let, kde se startovalo v kategoriích chlapci a dívky. Nemalé starosti způsobila organizátorům, ale i zástupcům města, které bylo garantem akce, každou hodinou narůstající výška stoupající hladiny rozvodněné řeky Labe. V pátek, den před akcí, hladina Poděbradských jezer ležících v těsné blízkosti sportovní tenisové haly kde se závody měly uskutečnit, se blížila k úrovni palebné čáry závodníků. Hrozilo reálné nebezpečí odvolání tohoto Mistrovství. Protože však informace o zrušení akce by neoslovila všechny účastníky a mnozí by stejně přijeli, nezbývalo organizátorům, než všemi dostupnými silami a možnostmi pokusit se o zpomalení zvyšujícího se sloupce vody Labe. To se podařilo hasičům, kteří po celou noc „pytlovali“ a stavěli hráz blížící se vodě. Ještě v pravé poledne starosta města s vrtulníkem kontroloval stav zátop. Nakonec vše dopadlo dobře a všichni závodníci i doprovod si sportovní svátek hezky užili, aniž věděli o skutečnosti, že rozdíl výšek hladiny jezer a podlahy sportovní haly činil necelé 4 cm. Jen všímavý pozorovatel viděl, jak se odpoledne spodní voda dere na povrch přilehlého parkoviště.

Uvnitř sportovní haly velké 46x46 metrů bylo postaveno při stěnách celkem 50 střeleckých stanovišť. Po 25 na každé straně – střílelo se však na 23 stanovištích na každé straně. Uprostřed byl prostor pro diváky, trenéry a korektory. Za střelci byly připraveny stolky pro doprovod, které oddělovaly veřejný prostor diváků od soutěžících. Každá dvě stanoviště byla osvětlena jedním halogenovým svítidlem. Střílelo se bez podložek na tartanové protismykové podlaze. Jedna strana haly byla vyzdobena státní vlajkou a vlajkou ČSS, stupni vítězů, stolky s medailemi a cenami sponzorů. Ve druhé části haly byly stánky střeleckých potřeb firem Varga a Hitex. Při vstupu do haly čekala závodníky přísná kontrola zbraní a výstroje. Rozhodčí se zaměřili na přísnou kontrolu váhy zbraní a předepsané volnosti střeleckých kabátů. Přestože byli rozhodčí vyzváni ke shovívavosti u tuhosti kabátů, ukázalo se, že závad u přejímky bylo dost. Tyto nedostatky nejsou vinou samotných závodníků. Spíše doprovázejících trenérů, kteří sami často neznají PSS. Šlo hlavně o sílu rukavic, přesah tunelů mušky přes hlaveň, předepsané volnosti knoflíků kabátů. Protože se jednalo o závod vleže, přejímací komise se nezabývala kontrolou kalhot a obuvi. Přísná přejímka byla také dobrou a poučnou zkušeností pro výrobce střeleckých kabátů. Některé zcela nové kabáty nevyhovovaly požadovaným parametrům a přejímkou neprošly. Slzavá očka dětí otupily přísnost arbitrů a ti nakonec start v závodě povolili. Nemělo by se však stávat, aby renomovaná firma nabízela k prodeji nepředpisové oblečení.

Úderem 10 hodiny, ředitel soutěže pan Tomsa za účasti zástupců Středočeského kraje a města Poděbrad, čestných hostí a sboru rozhodčích, provedl slavnostní zahájení. Pověřený zástupce ČSS, pan Doležal pak MČR zahájil a předal řízení závodu hlavnímu rozhodčímu.

V 11 hodin nastoupila k závodu první směna složená ze smíšených kategorií chlapců a dívek do 12 let. V kategorii do 12 let celkem startovalo 30 chlapců a 17 dívek. Hned první směna naznačila, že na titul Mistra ČR bude asi potřeba absolutního nástřelu. Dudová Veronika ze Slatiny Brno „vysypala“ třicet desítek a nastřílela plných 300 bodů. Hned za ní se přiřadila její mladší, teprve desetiletá sestra Lucka. Ta trefila devítku v poslední položce a nástřelem 299 bodů se zařadila na průběžné druhé místo. Třetí průběžnou příčku obsadila Strnadová Tereza z Pelhřimova nástřelem 296 bodů.

Ve druhé směně ještě dostřelovalo několik jednotlivců „dvanáctek“. Jinak obě poslední směny byly určeny závodníkům 13 a 14 let. V kategorii dvanáctiletých i v této směně byl dosažen maximální nástřel. Postarala se o něj Zyklová Tereza z Hradce. Na výsledkové listině se objevilo na dvou prvních řádcích 300 bodů. Průběžná druhá Lucka Dudová se posunula o jedno místo níž a uvolnila svou pozici Zyklové. Letošní MČR „dvanáctek“ děvčat tak má dvě mistryně s absolutním nástřelem. Bronzovou příčku získala Lucka Dudová s 299 body.

Chlapci ve stejné kategorii do 12 let se umístili následovně. Vyhrál Sváček Petr z Pelhřimova s 299 body před svým kolegou ze stejného SSK, Pavlem Vránkem. Ten nastřílel 297 bodů. Třetí bronzovou příčku vybojoval Pospíšil Jan z Hradce nástřelem 295 bodů.

Poslední dvě směny byly obsazeny silněji. Startovalo celkem 77 střelců, z toho 65 chlapců a 12 dívek. Z děvčat úlohu favoritky splnila Brabcová Aneta z Manušic, která přidala další, toho dne třetí „třístovku“. O stříbro si řekla Vognarová Gabriela z Nových Lesů nástřelem 299 bodů. Třetí příčku vybojovala Peterková Lenka z Bižuterie Jablonec. Ta minula desítku třikrát a se svými 297 body získala bronz. Nejpočetnější kategorie chlapců 13 a 14 let postavila na čáru několik favoritů. Byli to Pešek z Prahy, Řehoř z Příbrami, Petřík z Uničova, Kubelbeck ze Sokolova a domácího Čadka z Poděbrad. Nakonec v dramatickém závodě, kde o pořadí musely rozhodnout i středové desítky se o medaile podělili následovně. Domácího prostředí využil Čadek Zdeněk. Jako jediný zástupce hochů nastřílel také 300 bodů. Na druhém místě skončil Petřík Tomáš z Uničova s 299 body. O třetím pořadí na shodný nástřel 299 bodů rozhodoval počet středových desítek. Přepočítávaly se terče Peška a Řehoře. Bronzovou medaili nakonec vybojoval Řehoř Adam z Příbrami, který měl o jednu středovou desítku více, než čtvrtý Pešek.

V soutěži smíšených družstev mezi „dvanáctkami“ vyhrálo družstvo Slatiny Brno s 887 body před Agrostrojem Pelhřimov „A“ s 883 body a Agrostrojem Pelhřimov „B“ s 877 body. U „čtrnáctek“ zvítězilo družstvo Středočeského KS nástřelem 893 bodů před Novým městem n. Moravě se 886 body. Třetí bylo družstvo Unitop Sokolov s 885 body.

MČR kromě hodnotných výsledků přineslo i jiné poznatky. Nejmladším účastníkem byl devítiletý Wunsche Lukáš s Jablonce. Škoda, že stejně stará Nikola Mazurová, patřící mezi přední kandidátky na medaili se MČR nezúčastnila. Z metodického hlediska jsme si všimli, že plná polovina startovního pole, 70 střelců, střílelo zbraněmi TAU 100, nebo CZ 200. Všechny absolutní nástřely i výsledky 299 a 298 bodů byly dosaženy zbraněmi Anschutz nebo Walther (21), FWB (27), Steyr (4). Rád bych požádal trenéry, aby kladli důraz na polohy střelců. Přestože paže a ruce dětí jsou krátké, neměl by to být důvod k nerespektování pravidel o nízkých polohách. Některé polohy z pohledu požadavku dodržení úhlu 30 stupňů byly hraniční.

V 15,30 byli ředitelem závodu panem Tomsou svoláni účastníci Mistrovství ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Hlavní rozhodčí vyhlásil výsledky jednotlivých kategorií jak jednotlivců, tak družstev. Ředitel soutěže se zástupcem ČSS předali tituly, diplomy, medaile a drobné upomínkové ceny deseti nejlepším závodníkům všech kategorií. Na tomto místě je nutné poděkovat paní Lacinové, mamince tragicky zesnulého Josefa Laciny (Mistr ČR v této soutěži v roce 2003 a držitel rekordu České republiky jednotlivců a družstev) za věnování čtyř dortů pro vítěze.

MČR mládeže ukončil pan Doležal. Poděkoval všem trenérům za přípravu závodníků k soutěži a organizátorům za důstojné provedení a uskutečnění této významné akce. Popřál všem šťastný návrat domů.

Až po odjezdu posledního účastníka si všichni zainteresovaní funkcionáři, kteří věděli o nebezpečí vody vydechli. „Dopadlo to dobře, ustáli jsme to. Neplavali jsme“. Hasičům skončila pohotovost v 18 hodin. Díky. Díky organizátorům, kteří přizvali i televizi a věnovali tomuto Mistrovství náležitou publicitu.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 3.4.2006

Spolupracujeme