Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Poděkování trenérům

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 18.08.2006
e-mail: sanak@shooting.cz

Poděkování

Mezinárodní střelecká sezóna pomalu končí, v myslích závodníků a trenérů, kteří se zúčastnili Mistrovství světa ve střelbě 2006 v Zagrebu postupně ustupují vzpomínky na tuto soutěž do pozadí v důsledků nových událostí. Dosažené výsledky budou v blízké době zhodnoceny v trenérských radách i v příslušných orgánech řízení reprezentace Českého střeleckého svazu. Očekává se, že ve struktuře přípravy a řízení by mohlo dojít k drobným korekcím, jež budou výsledkem společného kolektivního posouzení jednotlivých složek přípravy a účasti v soutěžích. Tyto postupy, obvyklé vždy po skončení delší etapy a po absolvování vrcholného závodu sezóny se týkají spíše profesionální sféry – tedy trenérů a funkcionářů Českého střeleckého svazu a resortů školství, armády a vnitra.

My všichni, kteří se o střelectví a střelce staráme profesionálně, si však naléhavě uvědomujeme důležitou skutečnost: současné i budoucí výsledky reprezentace závisí na tom, jak se nám podaří doplňovat jednotlivá družstva ve všech disciplínách a kategoriích mladými talenty. Bez doplňování „mladé krve“ nelze řešit generační problém, který se nám již ve velké míře zvláště v seniorských olympijských disciplínách projevuje. Mladé střelce, ze kterých je možné vybírat talenty, vychovávají obětaví trenéři ve střeleckých klubech. A právě jim patří naše poděkování za to, že se podíleli na počáteční výchově střelců, kteří to „dotáhli“ třeba až do nominace na Mistrovství světa.

Chtěl bych nyní těmto konkrétním trenérům jmenovitě poděkovat. V puškových juniorských disciplínách jsou to Václav Haman starší, otec medailisty Vaška Hamana. Díky jeho obětavosti má Vašek doma střelnici na 10 i 50 metrů, otec jej všestranně podporuje a vytváří téměř profesionální podmínky. Podobně obětavě směrem k synovi jedná i otec Adama Hrabovského, podporuje jej a doprovází při soutěžích. Adam začínal u trenéra Antonína Hluchého, který již není bohužel mezi námi. Poděkování patří také trenérům klubu Stromovka v Českých Budějovicích, kde začínal držitel zlaté medaile z ME 2005 Petr Šmol a Radkovi Klimešovi, který jej přivedl k mezinárodnímu úspěchu. Obdiv a poděkování patří zkušenému trenérovi v klubu Ostroj Opava Oldřichu Gavendovi, který má podíl na přípravě Jiřího Hromady a Gabriely Krečmerové, která možná zdědila část talentu po své mamince, bývalé střelkyni. Talentovaní střelci se objevili také v soutěžích vleže, odkud trenér Stanislav Hlaváček přivedl Petru Kaštánkovou od trenéra Karla Marka z Nového Města. Trenérské práci se systematicky věnuje v SSK policie Sokolov i Petr Tarant, bývalý vynikající střelec, u něj začínala a vyrostla Michala Vondrášková. Mnoho let pracuje s mladými zkušený trenér a funkcionář Jiří Vala, kterému vděčíme za výchovu mnoha střelců, tou poslední v řadě je asi Terezka Munduchová, spolupracující nyní se svým bratrem Jaroslavem Munduchem.

Co do úspěšnosti asi nejlepší trenér mladých talentů v pistolových disciplínách v České republice Vladimír Novotný v klubu Astra Bruntál „přivedl na svět“ Martina Pecháčka, pátého střelce ze Zagrebu. Nemohu nepřipomenout, že tento úspěšný trenér měl na MS i dalšího bývalého svěřence, Josefa Procházku. Poděkování míří také do klubu SSK Poličná, odkud trenér Jiří Lerch přivedl Malůška. O výkonnostní růst Josefa Papírníka se starala zkušená trenérka SSK SG Plzeň Bedřiška Hyková, která závodníka převzala od úspěšného trenéra mládeže Karla Chmela. Paní Hyková vychovává i další talentovanou juniorku, Gabrielu Pitrovou a zvláštní poděkování jí patří za trvalý „přísun“ talentů do reprezentace. Mimořádný talent se objevil i v Českých Budějovicích, kde díky svému otci panu Musilovi stoupá mezi nejlepší závodnice jeho dcera Michala, k čemuž přispěl i trenér František Kubec. Děkujeme také trenérovi, který vychoval talentovanou Janu Brabcovou, Josefu Jeremiášovi.

Vraťme se ještě na počátek sportovní dráhy Tomáše Caknakise, mistra světa. Dnes se o něj stará v Dukle Ján Kermiet. Tu nejdůležitější, mravenčí, trpělivou práci, za kterou jí patří ohromný dík, udělala s Tomášem v jeho začátcích paní Zdena Tobiášková. Stejně tak ocenění patří Eduardu Mayerovi v SSK Lesnická škola Písek, trénoval v začátcích Františka Lososa a děkujeme také mamince střelce, která se Františkovi na střelnici, kterou má doma, věnuje. Za sportovní činností Josefa Nikla stojí trenér Otto Janouš, kterému vděčíme za mnoho. On to byl, kdo se snažil po celý život hledat talenty v disciplíně BT, on našel a vychoval našeho nejúspěšnějšího střelce všech dob Miroslava Januše.

V disciplíně skeet juniorů, kde na MS startovali Hilšer, Kaláb a Zapletal, to je s poděkováním za práci velmi jednoduché. Patří totiž bývalému vynikajícímu střelci, dnes trenérovi Lubošovi Adamcovi. V disciplíně trap velice oceňujeme práci trenéra Janoty, u kterého začínal Jan Hilšer s tím, že následně se připravoval u Petra Zvolánka. Ten má „na svědomí“ výchovu Michala Hojného, kterou si pak převzal jeho otec, olympionik Josef Hojný. Martina Navrátila vede od jeho prvních krůčku trenér Radek Zaoral.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že si práce všech uvedených trenérů velice vážíme a přál bych si, aby ještě jednou přijali naše poděkování. To ovšem patří i těm trenérům, kteří se starají o mladé talenty ve střeleckých klubech a jejichž svěřenci zatím ještě nedorostli mezi reprezentanty. Byl bych rád, kdyby všichni trenéři mládeže cítili svůj podíl na dosažených dobrých výsledcích a byli na ně patřičně hrdí. Mají totiž na nich svůj důležitý podíl.

V Praze, 18.8.2006

Vladislav Šaňák, sportovní ředitel, vedoucí výpravy na MS v Zagrebu

Spolupracujeme