Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Ohlédnutí za MČR pohledem manažera mládeže

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 03.03.2001
e-mail: dolezal@shooting.cz

Ve dnech 23.-25.2.2001 ČSS uspořádal MČR ve vzduchových zbraních na nejmodernější střelnici, v hale ASD Dukly v Plzni. Volba Plzně pro toto Mistrovství nebyla náhodná. Sportovní hala svými kapacitními možnostmi dovolovala naplnit záměr podpory střelectví zejména v mládežnických, dorosteneckých kategoriích. V úzké spolupráci SMK a STK byla provedena nominace, ve které nakonec startovalo v kategorii staršího a mladšího dorostu celkem 85 puškařů, 76 pistolářů a 9 střelců disciplíny BT.

Pozornost se záměrně vyhýbá juniorům, juniorkám a seniorské kategorii, neboť středem zájmu manažera mládeže jsou dorostenci do 18 let věku. Stejně tak se vyhnu hodnocení dosažených výsledků jednotlivců. To je prostor pro klubové trenery a vedoucí RSCM.

Toto Mistrovství se dostalo pod přísný úhel pohledu v oblasti materiálního zabezpečení talentované mládeže, pro nás tak nezbytného předpokladu další úspěšné činnosti. Proběhlou přejímkou zbraní a výstroje byla dosud nejlépe zmapována situace v přehledu používaných sportovních zbraní a střelecké výstroje. Považuji za potřené, podělit se s Vámi o tento pohled.

V disciplíně VzPu 40 (Dci a Dky, mladší a starší) prošlo přejímkou 85 zbraní. Z toho:

48 - zbraní typu FWB 600 a vyšší třídy, 19 - zbraní typu Anschutz a Anschutz 2002,

9 - zbraní typu STEYR, 2 - WALTHER, 4 - FWB 300S, 3 - HAENEL 550, 1 - TAU200.

Rozdělím li zbraně na kvalitní a "méně kvalitní" (FWB 300S, HAENEL 550 a TAU 200) dostanu poměr 85/8, což je 92% špičkových a 8% méně kvalitních zbraní. Teoreticky každý desátý talent, jenž startoval na MČR, neměl možnost střílet se špičkovou zbraní. Avšak z hlediska dosažených nástřelů jsme byli svědky, že nejnižší nástřely pod 340 bodů (333, 336) byly nastříleny zbraněmi STEYR. Devět výsledků střílených zbraněmi WALTHER a FWB 600 a lepších, nedosáhlo úrovně 360 bodů (od 341 - 358). Obecně to znamená, že nižší výkonnost talentů není otázkou špatného technického vybavení, nýbrž zatím krátké treninkové práce. V oblasti sportovní výstroje a oblečení je vybavenost sportovců dobrá. Potěšitelné je to, že někteří nespoléhají pouze na dotaci ČSS, ale pomáhají si i vlastními prostředky.

U pistolových disciplín bylo převzato 76 zbraní. Z toho: 47 - zbraní TAU 7, 12 - FWB 34,

8 - MORINI, 7 - STEYR, 2 - AERON.

Zde je poměr oproti puškařům opačný. 40% kvalitních a 60% tzv. méně kvalitních zbraní. Zde jsem však daleko od názoru, že TAU 7 je z hlediska potřeb talentovaných dorostenců zbraň nekvalitní. Vždyť pod 320 bodů byly nastříleny pouze 3 výsledky. Stejně tak 3 výsledky pod 320 bodů byly nastříleny zbraněmi MORINI a FWB 34. Z celkem 30 ti špičkových pistolí plných 40% nedosáhlo výkonu 360 bodů a 20% nedosáhlo ani 340 bodů. I zde je patrné, že výkonnost nekoreluje s technikou. Úroveň, kvalita zbraní a jejich stav zjištěný při letošním mistrovství, jak puškařů tak pistolářů, opravňuje mít k dosaženým výsledkům kritičtější postoj.

Přes náročný pohled na výkonnost je celkový dojem příznivý. Účast 170 dorostenců sama o sobě vypovídá o drtivém nástupu nové mladé generace střeleckého pokolení. Dík patří regionálním základnám, jejich trenerům věnující se mládeži, všem, jenž naplňují program péče o talentovanou mládež v ČSS. Je to vklad do budoucna, kde odměnou za tuto náročnou práci určitě budou medaile z evropských a světových kolbišť.

Doležal Jiří

Spolupracujeme