Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Novela zákona o účetnictví.

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 26.01.2008
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Novela zákona o účetnictví.

Sbírka zákonů ČR, částka 108 z roku 2007 – Zákon č. 348/2007 Sb. ze dne 5. 12. 2007, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů:

§ 38a zní:

Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou a honební společenstva, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,ve znění zákona č.117/1994 Sb., zákona č. 227/19978 Sb.,zákona č. 492/2000 Sb.,zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhne 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

Účinnost zákona: 1. ledna 2008

L. Janoušek, tajemník ČSS

Spolupracujeme