Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Světový pohár v americkém Fort Benningu

Zdroj: Kateřina Frantalová
Datum: 06.06.2011
e-mail: katka.frantalka@email.cz

Světový pohár v americkém Fort Benningu

Světový pohár v americkém Fort Benningu byl již třetím Světovým pohárem v řadě. Oproti dvěma předchozím Světovým pohárům v Austrálii a Koreji byla účast v kategorii žen početnější.

V disciplíně vzduchová puška 40 ran reprezentovaly Kateřina Emmons, Adéla Sýkorová a Pavla Kalná, MQS v této disciplíně startovaly Nikola Mazurová a Gabriela Vognarová. V disciplíně SM 3x20 reprezentovaly Adéla Sýkorová, Nikola Mazurová a Gabriela Vognarová. (V této disciplíně měla původně startovat Kateřina Emmons, ta se ovšem se zdravotních důvodů rozhodla ze soutěže odstoupit.) Celkem Český střelecký svaz vyslal pět reprezentantek, Kateřina Emmons měla zajištěné ubytování soukromě, nebydlela tedy dohromady s naší výpravou, dopravu na střelnici si také zajišťovala individuálně.

Po zpožděném nočním příletu do Atlanty jsme se nejprve ubytovali v místním hotelu blízko letiště. Teprve druhý den jsme vyřídili zapůjčení aut a za horkého slunečného počasí následoval přesun do hotelu do cílového města Columbus, ze kterého jsme vyráželi do střeleckého areálu do vojenské základny Fort Benning.

První den byl pouze odpočinkový s možností nakoupit si potřebné potraviny. Střelnice byla v sobotu 14.5. ještě uzavřená, nicméně jsme střelecký areál navštívili, abychom zjistili, jestli již pořadatel nevydal nějaké pokyny apod. Se závodníky jsme se na střelnici vydali až následující den, tj. v neděli 15.5. Na tento den byl dle platného rozpisu od pořadatele plánován trénink na vzduchovku v hale. Přednost měli muži pistoláři, ale jak jsme druhý den zjistili, na puškaře se jaksi zapomnělo úplně. Mimo jiné, díky včasné intervenci Kateřiny Emmons, která byla na střelnici asi o půlhodinu dříve, nežli naše výprava, byly nakonec pro puškové tréninky vyčleněny dva stavy, na které se vzápětí vytvořil slušný pořadník. Možnost krátce trénovat na těchto stavech měla Kateřina Emmons a Pavla Kalná. Naše další závodnice mezitím bez potíží prošly přejímkou.

V pondělí 16.5. měla již děvčata PET trénink na 3x20. Tréninkový čas využila beze zbytku všechna děvčata. Počasí se již začalo měnit, byla tedy možnost vyzkoušet si střelbu ve větrných podmínkách. Následující den, tj. 17.5., proběhla eliminace do hlavního závodu na SM 3x20. Počasí bylo velmi větrné, jednu chvíli začalo velmi silně pršet, takže na střelišti panoval klid. Závodnice čekaly, až déšť přejde. Naše reprezentantky se s podmínkami snažily vyrovnat, jak nejlépe uměly. Adéla Sýkorová předvedla dobrou práci, hlídala si podmínky na střelišti a dovedla včas reagovat a využít tak chvilkové vhodné podmínky pro dobrý výstřel. Bohužel, provázela jí spousta ran v hodnotě 9,9 – tyto rány byly ve své podstatě kvalitní a bylo nutné mít trpělivost při další práci. Výsledek 581 bodů jí zajistil hladký postup do hlavní soutěže. Gabriela Vognarová, juniorská reprezentantka, odvedla také dobrou práci. Uměla čekat na vhodný okamžik, kdy vítr nebyl tak silný a bylo možné střílet. Předvedla se výkonem 574 bodů a do hlavního závodu postoupila. Větší problémy s prací ve větru měla naše další juniorská závodnice Nikola Mazurová. Podmínky nenahrávaly rytmické práci a Nikole se nedařilo sladit svojí práci s podmínkami na střelišti. S výsledkem 566 bodů nepostoupila do hlavní soutěže 3x20, ale věřím, že v jejím případě se jedná o cennou zkušenost do budoucna.

Ve středu 18.5. proběhl hlavní závod na 3x20. Obě postupující závodnice Adéla Sýkorová a Gabriela Vognarová si v začátku závodu vedly velice slibně. Počasí bylo opět doprovázeno proměnlivým větrem. Obě naše závodnice ale měly praporky pod kontrolou a bylo vidět, že jsou schopné vyčkávat na okamžik vhodný pro výstřel. Za práci, kterou předváděly, se skutečně nemusely stydět. Byla to trpělivá a taktická střelba. Po dvou odstřílených polohách, tj. vleže a ve stoje, se Adéla Sýkorová pohybovala na 5. průběžném místě a Gabriela Vognarová na 8. průběžném místě. Ovšem ve třetí poloze - v kleče došlo u obou děvčat ke zvratu. U Adély Sýkorové nastal okamžik, kdy se jí opět nakupily rány 9,9, ze kterých bylo velmi těžké se dostat zpět do desítkových zásahů. Rány 9,9 v podstatě vyhodnocovala jako dobré rány, opět bylo nutné obrnit se trpělivostí. Zřejmě došlo k tomu, že byla nastřelená na lehký vítr a v okamžiku, kdy chvilku přestalo foukat úplně, zásah směřoval do devítkového kruhu i při technicky správném výstřelu. Adéla Sýkorová opakovala výsledek z eliminace – 581 bodů, který jí vynesl 16.místo a znamenal, že Adéle Sýkorové finále uteklo o dva body . (První závodnice Marguet Annik do finále vstupovala na výsledek 588 bodů a shot-off do finále byl na výsledek 583 bodů.) Gabriela Vognarová se ve třetí poloze dostala do časové tísně. Po poloze ve stoje jí zbývalo na poslední polohu 40minut, což není špatný čas. Bohužel, došlo k technické závadě, Gabriela se v nástřelu vkleče neustále pohybovala v sedmičkách a osmičkách. Na cvakání dioptr nereagoval. Teprve po zvednutí z polohy, kdy sundala celý dioptr včetně nástavců a znovu jej k pušce připevnila, se vše zlepšilo. Ale dostala se tak do situace, kdy jí na celých dvacet ran zbývalo 10 minut a ona se ještě nastřelovala. Nakonec zbytek závodu odstřílela v šíleném tempu. Nebyl čas na to hlídat směr větru případně jiné věci. Hlavní bylo závod dostřílet v časovém limitu. To se jí nakonec povedlo, ale položky v kleče celý výsledek posunuly až na 567 bodů. Bylo z toho pro Gábinu veliké zklamání. Nicméně opět je to do budoucna cenná zkušenost, kterou věřím, že tato závodnice zúročí.

Ve vzduchové pušce následoval ještě ve středu 18.5. volný trénink, který postupně využila všechna děvčata. Díky PET tréninku následující den, měly závodnice dostatek prostoru pro to, aby si vyzkoušely zdejší vzduchovkovou halu. Tato hala měla skutečně svá specifika. Jednalo se především o prostor, kterého se v této hale nenacházelo nazbyt. Závodníci jsou orientováni stejným způsobem, jako v hale v Mnichově. Nicméně zde byl prostor mezi závodníky tak malý, že v okamžiku, kdy se do haly dostavili ještě trenéři či diváci, byli tito nalepení takřka za zády závodníků. A to ještě museli za závodníky procházet rozhodčí.

Vzhledem k tomu, že závod ze vzduchovky byl v programu až po malorážkových závodech, byla na děvčatech znát již lehká únava. V den závodu organizátoři do haly nepouštěli závodníky dřív jak půlhodinu před startem závodu. Závodníci tak stáli namačkaní u vchodu do haly a se všemi věcmi v ruce čekali, kdy budou moci vstoupit na svůj stav. Je pravda, že mezi první a druhou směnou byla 30ti minutová pauza a organizátoři se snažili neznevýhodnit právě závodníky z druhé směny. Ale nakonec druhá směna startovala s 15ti minutovým zpožděním. Rozhodčí nejprve vyklidili halu od závodníků a trenérů z první směny a pak teprve vpouštěli závodníky z druhé směny do haly. Bylo to vskutku chaotické a vyčerpávající pro všechny.

V první směně startovala Adéla Sýkorová a MQS Gabriela Vognarová. Ve druhé směně Kateřina Emmons, Pavla Kalná a MQS Nikola Mazurová. Adéla Sýkorová měla závod rozjetý poměrně dobře, bohužel, ve třetí položce přišel zásah do osmičky a v ten moment bylo jasné, že již není možné tuto ztrátu dohnat. Adéla po velkém boji podala výkon 392 bodů. Pavla Kalná se potýkala s velkým množstvím devítek, které i přes velkou snahu nebyla schopna eliminovat. Nicméně pokračovala usilovné práci a podala výkon 394 bodů. Myslím, že její zklamání bylo na místě, protože ambice této závodnice byly větší.

Kateřinu Emmons provázela řada obtíží. Nástřel závodu byl velmi pěkný, vstup do závodu také. Bohužel, druhou ranou do závodu byla osmička. Po celý závod bylo patrné, že není vše v pořádku. Kateřinu velice bolela kyčel, bylo těžké se složit do polohy tak, aby vše fungovalo, jak fungovat má. Závod nicméně dokončila v plném nasazení. Výsledek 388 bodů je jistě velkým zklamáním nejen pro ni samotnou. Po tomto závodě Kateřina projde sérií lékařských vyšetření, která snad stanoví příčinu potíží a cestu, jak tyto potíže řešit a jak postupovat v další závodní přípravě.

Gabriela Vognarová a Nikola Mazurová tento závod střílely v mimo soutěž. Gabriela podala výkon 391 bodů, ze kterého sama nebyla spokojená. Vyrovnat se s podmínkami této specifické haly bylo těžké a Gábina to nezvládla tak, jak by si ona sama představovala. Nikola Mazurová adaptaci na halu zvládla dobře. Předvedla metodickou a rytmickou práci, která jí vynesla pěkný výsledek 395 bodů a Nikola mohla být po závodě spokojená.

Z tohoto světového poháru jsme se vraceli bez zisku kvalifikačního místa pro OH v Londýně, což jistě není nic optimistického. Světová špička se rozšiřuje a my na to musíme umět odpovědět. Toto je hlavní úkol do budoucna. Nicméně tento světový pohár sloužil také jako součást přípravy na ME v Bělehradě a já věřím, že střelkyně udělají vše proto, aby tuto část přípravy zúročily správným směrem.

V Plzni, 31.5. 2011

Kateřina Frantalová

Spolupracujeme