LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Zlatá děvčata cesta ke slávě

Zdroj: Petr Hrdlička
Datum: 01.09.2011
e-mail: Petr Hrdlička [hrdlap@volny.cz]

Zlatá děvčata cesta ke slávěKdyž odešel Juraj Sedlák tehdy z Komety jako reprezentant na skeetu zpět na Slovensko, začal pracovat jako státní trenér pro Slovensko v olympijské disciplíně skeet. Tehdy nám přišlo úsměvné, když začal hledat schopné střelce mezi mladými slovenskými děvčaty. Ale netrvalo dlouho, kdy se slovenské skeetařky začaly prosazovat na světových kolbištích.

Když se v roce 2005 v Brně založila RSCM (regionální střelecké centrum mládeže) po tehdejší ZVT (základna výběrů talentů), začal jsem angažovat pro brokovou střelbu taktéž děvčata, tak trochu po vzoru mého kamaráda J. Sedláka. I tehdy této myšlence někteří kolegové i příznivci brokové střelby nedávali moc nadějí. Jako první byly vybrány děvčata Dagmar Filoviatová, Lucie Rylichová a Gabriela Michálková.

V průběhu tří let usilovného tréninku a absolvování soutěží v republice i v zahraničí se děvčata zařadila v roce 2008 do podporované kategorie mládeže, později do juniorské reprezentace a odcestovali jsme společně na ME do Kyperské Nicosie ve složení Rylichová a Michálková. Mou cestu a působení na ME tehdy sponzorovali rodiče. Dvojici mladých děvčat doplnila zkušená střelkyně z Komety M.Macešková, která jako první česká juniorská střelkyně se účastnila evropského finále, kde obsadila skvělé čtvrté místo a zbývající dvě se umístnily v první polovině startovního pole. Tímto momentem dle mého názoru dala děvčata o sobě hlasitě vědět a bylo jasné, že do dalších let se s nimi musí počítat. Byl jsem rád, že má vynaložená trenérská námaha nebyla zbytečná.

Následující rok 2009 odcestovala děvčata ve složení Rylichová, Michálková a Filoviatová na ME do Chorvatského Osijeku, zde jsem působil jako doprovod pod ČSS. Děvčata zde získala v družstvech 3. místo a Lucie Rylichová ve finále obsadila skvělé 5. místo. Již Chorvatsko napovědělo, že je nutné mít větší počet v kádru. Následovalo MS ve Slovinském Mariboru v téže sestavě obsadily 6. místo

Úspěch v Chorvatsku přivedl do RSCM Brno nová mladá děvčata, která se záhy vypracovala do české juniorské reprezentace.

V dalším roce 2010 odjela na ME do ruské Kazaně Rylichová a Filoviatová

Posléze následovalo MS v Mnichově ve složení Rylichová, Machačová a Filoviatová, kde děvčata skončila čtvrtá.

V roce 2011 na ME do Srbského Bělehradu se po předchozích soutěžích nominovala děvčata Rylichová, Michálková a Vojkůvková, kde vybojovaly 1. místo v družstvech a staly se MEj.

Děvčata v průběhu své sportovní kariéry přestupovaly do vrcholového sportu Kometa Brno, jimiž jsou členy a starají se tam o ně kvalifikovaní trenéři pan Machan a pan Zaoral. Zisk zlaté medaile je pro Kometu Brno velkým úspěchem a doufejme, že o dalších ještě uslyšíme.

Závěrem je třeba říct, že je nezbytné se starat o mladé talentované střelce, kteří mají šanci proslavit Českou republiku na světových střelnicích. Je nutné jim vytvořit podmínky a zajistit větší motivaci k lepším výsledkům, protože jen správně motivovaný sportovec je schopen podávat ty nejlepší výkony. Věřím, že pokud bude o naše děvčata náležitě postaráno s patřičnou motivací, tak vše vrátí střeleckému sportu příkladnou reprezentací.

PhDr.Petr Hrdlička vedoucí trenér RSCM – broky Brno, Olympijský vítěz ve střelbě disciplína trap Barcelona 1992.

Spolupracujeme