Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Nové rekordy na M ČR mládeže!

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: 09.04.2012
e-mail: sanak@shooting.cz

Nové rekordy na M ČR mládeže!

Díky tomu, že v programu přípravy střelců na Olympijské hry v Londýně nastal po soustředění v zahraničí na několik dnů „klid zbraní“, měl jsem možnost se spolu s presidentem Českého střeleckého svazu panem Petrem Barochem a dalšími funkcionáři a trenéry ČSS zúčastnit se jako host vrcholné soutěže letošní zimní halové sezóny, určené pro mládež do 14 let. Zajímalo mě, zda a jaký je o soutěž ze strany střelců a trenérů zájem, jaké jsou dosahovány výsledky, jaké je vybavení mladých závodníků a zda bychom mohli mít naději na to, že se mezi mladými talenty najde nějaká nová Kateřina Emmons nebo Martin Tenk. Soutěž na mě udělala velký dojem a tak jsem se rozhodl se o některé myšlenky se střeleckými příznivci podělit.

Nejdříve ale celkový přehled: 20. Mistrovství České republiky mládeže se uskutečnilo dne 7. dubna 2012 v Brandýse nad Labem v disciplíně 30 ran vleže na deset metrů vždy samostatně pro chlapce a dívky do 14 let a stejně tak do 12 let. V daných věkových kategoriích startovala i družstva, která mohla být složena z chlapců i dívek. Celkově se M ČR zúčastnilo 147 střelců a 35 týmů ze 36 sportovně střeleckých klubů. Nejvíce závodníků vyslal do soutěže klub Dukla Plzeň – celkem 19, dále SSK Brandýs nad Labem – 12, SSK Horní Cerekev – 11, SSK DDM Kolín – 11 atd. Český střelecký svaz pověřil pořádáním mistrovství střelecký klub ASK Brandýs nad Labem a soutěže se uskutečnily ve dvou sousedících tělocvičnách 5. Základní školy. Novinkou, o které se již několik let uvažovalo, ale do praxe ji na MČR mládeže převedla až skupina osob, soustředěná kolem ředitele organizačního výboru pana Ladislava Gurtlera, se stala střelba finále na elektronické terče v soutěži starších žáků a žákyň.

Sledování průběhu soutěží, včetně finále, přinášelo nevšední zážitky. Společně s tím jsem měl rovněž pocit, že i přes pokračující invazi počítačů do světa školou povinné mládeže stále ještě existují kluby, kde se díky obětavým trenérům a rodičům daří udržet děti u střeleckého tréninku a závodů. Důkazem toho je i celkový počet účastníků mistrovství v Brandýse. K dalším mým výrazným pocitům patří i obdiv, jak vysokých výkonů jsou někteří mladí střelci schopni dosáhnout. Pokud vítězné družstvo tří střelců ztratí z 900 možných bodů pouze jediný bod, je to už téměř zázrak. Je mi přitom jasné, že podmínkou k dosažení vynikajících výsledků je mimo pravidelného tréninku i kvalitní materiál, tedy moderní vzduchová puška, střelecké oblečení, diabolky a další vybavení. Zde patří obdiv a poděkování rodičům střelců, kteří nesou největší díl finančních nákladů (pokud ne veškeré) na materiální vybavení svých dětí. Bez jejich pomoci by většině případů děti ani neměly možnost dojíždět pravidelně na trénink a soutěže.

Přehled výsledků je uveden na internetových stránkách, proto má každý možnost si je prostudovat a posoudit. Já bych si ale chtěl uložit do paměti alespoň několik jmen střelců, kteří nastříleli absolutní výkon, tedy 300 bodů. Byli to mezi „staršími“ dětmi Martin Tuček (ve finále rovněž samé desítky) a Kateřina Divíšková z Manušic, Milan Hospr z Dukly Plzeň, Pavel Kříž z Horní Cerekve a Kateřina Procházková ze Sezemic. U „mladších“ dětí do 12 let se bezchybný výkon povedl pouze Tomášovi Dvořákovi z DDM Kolín. Za zmínku stojí také některé výkony, dosažené ve finále, např. fantastických 106,6 Filipa Nepejchala z DDM Kolín, 105,9 Martina Tučka z Manušic a 105,6 Dominika Sobotky z Dukly Plzeň. Pevně doufám, že se někteří mladí závodníci a to nejen z uvedené skupinky, prosadí v budoucnu do skupiny sledovaných talentů a následně do juniorské reprezentace.

Na závěr mého stručného vyjádření bych rád poděkoval těm, bez nichž by se mistrovství nemohlo uskutečnit. Velké díky patří zvláště panu Ladislav Gurtlerovi, řediteli závodu (jeho všechny tři děti střílí!), dále paní Petře Cestrové, která byla hlavní koordinátorkou a „duší“ M ČR, panu Jiřímu Tulachovi, předsedovi SSK a tahounovi klubu a v neposlední řadě panu Otakaru Lachmanovi, trenérovi a obětavému funkcionáři klubu. Významné poděkování patří vedení města Brandýs nad Labem, které pravidelně podporuje sportovní aktivity klubů na území města a které věnovalo mimo jiné nádherné poháry. Velké ocenění patří také sponzorům, mezi kterými je snad nejblíže potřebám sportu výrobce diabolek JSB Match Diabolo, kteří věnovali také nádherné ceny a další dárky. Samozřejmě, velké ocenění zaslouží všichni, kteří se o uskutečnění soutěže zasloužili. Moje osobní poděkování posílám trenérům a rodičům, bez jejich práce by v budoucnu reprezentace nemohla existovat.

Vladislav Šaňák

9.4.2012

Spolupracujeme