Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Novoroční ceně Brna vládly ženy

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 10.01.2001
e-mail: dolezal@shooting.cz

Na sklonku r. 2000 SSK50 Brno uspořádalo VC pro mládež do 16ti let ve vzduchových zbraních. Pro velký úspěch a z důvodu, že se pořadatelé cítili dlužni připravit podobnou soutěž také pro dospělé, uspořádali o prvním víkendu nového Milénia, Novoroční VC SSK50 ve vzduchových zbraních ve všech olympijských disciplínách. Přední střelci, včetně representantů ČR startovali v puškových a pistolových disciplínách, včetně disciplíny na běžící terč. Na tento první ročník, který si teprve buduje svou tradici jsme pozvali zahraniční závodníky ze Slovenska, Polska a Maďarska. Pozvání přijali pouze závodníci ze Slovenska. Po dva soutěžní dny zápolilo o nejlepší výsledky přes 210 závodníků. Nejpočetnější zastoupení měly pistolové disciplíny. Pořadatelé vyšperkovali střelnici a díky dvěma hlavním sponzorům TSB Brno, a.s. a JME, a.s. připravili nevídanou, velkolepou akci. S pomocí zapůjčení nejmodernější projekční techniky, uvítalo účastníky VC uprostřed vzduchovkové haly velké promítací plátno, které v on-line nabízelo nejen startovní listinu, úvodní slovo ředitele soutěže, ale především průběžné informace o výsledcích závodníků v jednotlivých disciplínách. Střeliště bylo rozděleno na dvě části. 20 stanovišť vlevo pro závody v 60 ti ranách a dvacet vpravo pro soutěžící na 40 ran. Uprostřed na 5ti volných stanovištích se počítačem zpracovávaly výsledky. Jednotlivé soutěžní terče byly hodnoceny elektronicky pomocí zařízení Rica, takže se předešlo veškerým možným protestům. Terče neopustily halu a proto se treneři a závodníci stali svědky tolik neobvyklého. Tři minuty po poslední vystřelené závodní ráně byly známy výsledky a rozdávány výsledkové listiny. Organizátoři byli na tuto skutečnost pyšní, zejména, když veškeré dění v hale řídili pouze dva rozhodčí.

Ozdobou závodu bylo společné exhibiční finále pro deset nejlepších závodníků v závodě na 60 ran a deset nejlepších závodníků v závodě na 40 ran. V obou dnech, jak v puškových, tak pistolových disciplínách se s pevnějšími nervy projevily ženy a juniorky. Pořadatelé v tomto neobvyklém vyřazovacím finále nabídli každému ze zúčastněných finalistů možnost získat Jackpot do výše 5 tisíc korun. Snad vidina tučného zisku podlomila mnoha favoritům kolena. Stále, každou ranou se navyšující Jackpot, padající bankovky do broušeného poháru a neuvěřitelně rychle ubíhající 60 vteřinový limit, to byly faktory, které se ukázaly rozhodující. Za velké podpory diváků v hale, projevů radosti docházelo k nečekaným překvapením. Hned v úvodu opouštěli střeliště vyřazení favorité, vítězové základního závodu. V puškovém finále se hvězdní střelci jako Bakeš, Novák, Kalný, Malinký, Opelka "hluboko uklonili" dorostence Katce Kůrkové. Té stačilo k vyřazení celé palebné čáry pouhé čtyři desítky. V pistolovém finále nám známá bývalá representantka ČSSR, Katarína Kučová "odstavila" všech patnáct nastoupivších finalistů již po dvou ranách. I před touto ženou "smekli" Šafránek, Wohlmut a další. Exhibiční finále se tak stalo příjemným osvěžením závěru každého soutěžního dne. Nemělo však vliv na výsledky dosažené v základním závodě. Vítěz hlavního závodu na 60 ran v puškových disciplínách, Milan Bakeš se stal s dosaženými 594 body držitelem broušeného putovního poháru. Ve stejném závodě, ale v disciplíně 40 ran zvítězila Marcela Zachařová s 396 body. Mezi pistoláři v disciplíně 60 ran zvítězil díky lepší poslední položce 99 b. Juraj Remeň ze Slovenska s 579 body a stal se rovněž držitelem putovního poháru. V kategorii žen, juniorek a dorostu s dostatečným náskokem nástřelem 378 bodů vyhrála Veronika Piecuchová. Pořadatelé odměnili vždy šest nejlepších v disciplíně 60 ran a 9 nejlepších v disciplíně 40 ran cenami v hodnotě dvacet tisíc korun. K výsledkům zasluhující zvýšenou pozornost určitě patří osobní rekord 591 bod šestnáctiletého Ondřeje Malinkého v disciplíně VzPu60. Delegace Slovenska si odvezla nový Slovenský rekord v disciplíně VzPu40, vytvořený Márií Ďulovou s výkonem 396 bodů.

Sportovní vzduchovková hala nebyla jediné místo, kde probíhaly soutěže. Na střelišti BT na třech stanovištích probíhal v sobotu závod v disciplíně BT30+30. V neděli pak BT20+20Mix. Závodu se zúčastnili všichni přední střelci Dukly, včetně Račanského a Lízala. Potěšitelná byla velká účast talentované mládeže z líhně Vlašimi, Plzně, Krnova a Bystřice. Primát mezi juniorkami si drží SSK Bohumín. V hlavním závodě 30+30 zvítězil Miroslav Lízal z Dukly nástřelem 672,4 bodu. V nedělním závodě 20+20 Mix si nejlépe vedl junior Vít Velíšek s 378 body. Kategorii dospělých ovládli závodníci plzeňské Dukly.

Novoroční VC SSK50 položila základ příštím deseti ročníkům. Tohoto vysloveného předsevzetí z úst ředitele soutěže pana Doležala, se organizátoři nebojí. Generálku si odbyli při soutěži mládeže v listopadu. Dnes se jen utvrdili, že to umí. A navíc už mají nové náměty na další vylepšení. Z čeho si však dělají vrásky již nyní, jsou obavy z příliš obrovského zájmu v budoucích letech.

Děkuji všem funkcionářům, kteří se nemalou měrou na úspěšné organizaci Novoroční VC SSK50 podíleli. Neodpustím si nepoděkovat na tomto místě a nejmenovat hlavní rozhodčí pány Karla Beneše a Františka Vobra. K těm, bez jejich pomoci bychom se neobešli patří pan Ota Janouš. Děkujeme Vám.

ředitel VC SSK50 - Doležal Jiří v.r.

Informační tabule, putovní poháry

Upřené pohledy trenérů na tabuli, v pozadí HR Pu, Pi pan Beneš, zády ředitel p. Doležal ze sluchátek přijímá informace o dění na střelišti BT

Vítěz juniorské kategorie ve VzPu60 Ondřej Malinký

Nabídka finančního Jackpotu pro exhibiční finále

Střeliště BT

Spolupracujeme