Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Mistrovství Evropy (ME) Maribor 2015

Zdroj: Petr Zvolánek
Datum: 31.08.2015
e-mail: p.zvolanek@seznam.cz

Mistrovství Evropy (ME) Maribor 2015

Českým brokovým střelcům je střelnice v Mariboru, resp. v Gaj, Pragersko u Mariboru, velmi dobře známá. Před lety byla cílem cest mnoha našich střelců ať už z důvodu kvalitní přípravy, tak i účasti na mezinárodních soutěžích. Především střelci Trapu byla takto dobře vybavená, moderní střelnice, velmi vyhledávaná. Bohužel co bývalo, není již dnes pravdou.

Většina střelců přijala zprávu o pořádání ME v Mariboru s rozporuplnými pocity. Pro hovořila krátká dojezdová vzdálenost, znalost místního prostředí a možnost naplánovat přípravu reprezentantů přímo na střelnici, kde se bude ME odehrávat. Oproti tomu panovaly obavy z toho, jak se pořadatelé postaví k takto zodpovědnému úkolu a zda budou schopni a ochotni připravit soutěž co nejlépe.

V souvislosti s uspořádáním ME bylo nutné na střelnici provést několik velmi důležitých změn. Dobudovat dvě střeliště pro skeet, aby bylo k dispozici pět střelišť. Vznikla tak střeliště 6 a 7. Zároveň pořadatelé přistoupili ke kompletní výměně technologie jak na Skeetu, tak i na Trapu. Italské vrhačky Mattarelli byly nahrazeny anglickými ProMatic, byl však zachován původní systém vypouštění terčů od firmy Elfipa. Veškeré tyto zásadní změny sebou přinášejí vždy mnoho problémů. Převážně se práce dokončují na poslední chvíli, systém není důkladně odzkoušený, rozhodčí nemají dostatek zkušeností a nejsou v dostatečném předstihu seznámeni s novinkami.

O tom, jak to na brokové střelnici bude fungovat při ME, se mohli přesvědčit i naši střelci v rámci plánované přípravy před ME. Přijížděli na zcela nepřipravenou a v mnoha aspektech i nefungující střelnici. Některé výpravy střelců dokonce odjížděly i zpět bez toho, že by si vystřelily. Situace byla podobné té, která panovala na střelištích pro kulové disciplíny. Ještě během příjezdů prvních střelců na ME a během neoficiálních tréninků se dodělávaly zásadní věci. Usazovaly vrhačky, ladil se systém vypouštění, neustále něco nefungovalo a improvizovaně se opravovalo. Chyběl ochotný a proškolený personál. Vznikaly zcela absurdní situace, kdy trenéři museli doplňovat svým střelcům terče ve vrhačkách, případně si sami museli nastavovat vrhačky, aby terče létaly aspoň trochu v souladu s předepsanými trajektoriemi. Bez toho nebyli schopni absolvovat naplánované tréninky. Jediné, v čem byli pořadatelé velmi pružní, bylo razantní navýšení cen za tréninkové terče a střelivo prodávané na střelnici, kdy ceny vzrostly až o 30% oproti normálu.

Přes všechna negativa a oprávněné obavy dorazila do Mariboru absolutně celá evropská špička. Nejen boj o medaile a tituly, ale především vidina zisku jedněch z posledních rozdělovaných kvalifikačních míst na Olympijské hry (OH) v Riu 2016 byly důvodem hojné účasti ve všech disciplínách a kategoriích. V mužských kategoriích se přidělovala tři místa jak ve Skeetu, tak i Trapu. V ženských kategoriích to bylo pouhé jedno místo v každé disciplíně.

Program brokových soutěží zahajovali střelci Skeetu. Česká výprava dorazila pod vedením trenérů Jana Hůly a Petra Luštického. V kategorii mužů byli nominováni Jan Sychra, Aleš Hutař a Daniel Herberger, ženy reprezentovala Libuše Jahodová. V juniorech to byli Jan Zámečník, Ondřej Chocholatý a Matěj Novota, v juniorkách Barbora Šumová, Jitka Pešková a Radka Mančíková. Střelce čekalo velmi horké počasí s teplotami vysoko na 30°C. Pořadatel bohužel nezajistil žádné vhodné prostory pro střelce jak v zázemí střelnice, tak i poblíž střelišť. Jediný vojenský stan v tomto počasí fungoval spíše jako sauna. Střelci se schovávali před sluncem kde se dalo. Celá soutěž byla negativně poznamenána i technickým stavem střelišť, kdy terče si doslova „létaly kam chtěly“. Odchylky o několik metrů na každou stranu byly zcela běžné. Taktéž velké množství rozbitých terčů bylo pro střelce velmi nepříjemné. Střelecké položky byly také často přerušovány, buď z důvodu chyb rozhodčích způsobených jejich neznalostí práce s vypouštěcím systémem na střelišti, nebo z důvodu poruch tohoto systému. Scoreboardy a výsledkové tabule často ukazovaly nesmysly, nebo neukazovaly vůbec. Ještě dlouho po odstřílení základních soutěží nebylo nikomu známo pořadí střelců, či jména účastníků finále nebo případných rozstřelů. O pořadí týmů v soutěžích družstev neměl do poslední chvíli informaci absolutně nikdo. Trenéři si navzájem porovnávali svoje výpočty a dohadovali se o tom, kdo má asi medaili.

Cílem našich Skeetařů byl kromě zisku medailí především vytoužené kvalifikační místo na OH. To se bohužel v soutěži mužů nepodařilo. Jan Sychra nástřelem 121/125 skončil na 12.místě dva terče za finále. A.Hutař trefil 119 terčů a obsadil 23.místo a D.Herberger skončil 53. se 115 trefenými terči. V soutěži družstev obsadili naši muži 8.místo. V soutěži juniorů výborně zabojoval Jan Zámečník. Druhou střeleckou položku střelil sice „pouhých“ 22/25, ale v dalších třech položkách neudělal ani jednu chybu, střelil třikrát po sobě „čistou“ 25 a s nástřelem 121/125 postoupil jako třetí nejlepší junior do finále. Ve finále bohužel nezopakoval svoje skvělé výkony ze základní části a obsadil šesté místo. Jeho výkon je však velkým příslibem do budoucnosti. Dokázal se prosadit v silné konkurenci, měl stejný nástřel jako náš nejlepší muž a střelit tři čisté 25 po sobě dokázal v Mariboru jako jediný ze všech střelců Skeetu. Dalšími našimi juniory byli O.Chocholatý, který s nástřelem 116 skončil 15. a M.Novota, který zůstal hluboko za svými možnostmi a se 110 obsadil 33.místo. V soutěži družstev obsadili naši junioři 6.místo, pouhé tři body za bronzovou příčkou. Po loňském stříbru z ME v Sárlospusztě (HUN), kde startoval tým juniorů ve stejném složení je to výrazné zhoršení.

Následovaly soutěže žen a juniorek. Ty nakonec, pochopitelně společně se Zámečníkem, zachraňovaly čest českého Skeetu. Libuše Jahodová podala v soutěži žen fantastický výkon a s nástřelem 71/75 skončila na 9.místě, pouhý jeden terč za finále. Je zřejmé, že spolupráce Libuše s osobním trenérem Luborem Novotou se ubírá správným směrem, o čemž svědčí i její další letošní výsledky (např. vítězství na Letní světové Univerziádě v Koreji). Skvělý výkon podaly také všechny tři naše juniorky. Barbora Šumová si nástřelem 69/75 zajistila účast ve finále. Jitka Pešková se nástřelem 67 kvalifikovala do rozstřelu o finále, který následně i vyhrála. Měli jsme tedy dvě účastnice finále juniorek. Radka Mančíková trefila 66 terčů a výrazně také přispěla k zisku zlaté medaile v soutěži družstev. Po bronzové medaili na ME 2014 a stříbrné medaili na MS 2014 dokázaly naše juniorky obhájit své kvality a získaly titul mistryň Evropy. Medaile je o to cennější, že ji získaly s velkým náskokem 6 terčů před druhým týmem z Německa a vytvořily nový evropský rekord. O kvalitách výkonu našich juniorek hovoří i ten fakt, že jak B.Šumová, tak i R.Mančíková si na ME zlepšily svůj osobní rekord. Zbývalo čekat, jak dopadne finále a zda nebude ještě nějaká medaile. Finále bylo velmi negativně poznamenáno diskvalifikací italské závodnice DiMarzantonio z důvodu nevyhovujícího střeliva. Obě naše střelkyně v semifinále nepodaly zcela ideální výkon a v následném souboji o bronzovou medaili se bohužel utkaly proti sobě. Ze souboje vítězně vyšla Jitka Pešková, čímž získala bronzovou medaili. Barbora Šumová obsadila čtvrtou příčku.

Po Skeetu následovaly soutěže střelců na Trapu. Trenéři Petr hrdlička a Radomír Zaoral vybrali pro ME následující tým střelců. V kategorii mužů David Kostelecký, Jiří Lipták a Pavel Vaněk, junioři Vladimír Štěpán, Matěj Vaněk a Josef Navrátil. Ženy a juniorky odjely reprezentovat pouze dvě a to Rozálie Vojkůvková a Antonie Vojkůvková.

Počasí se v Mariboru oproti Skeetu výrazně změnilo. Ochladilo se o více jak deset stupňů, bylo neustále pod mrakem a často pršelo. I v tomto případě se negativně projevila absence zázemí pro střelce. Také stav střelnice velmi ovlivňoval sportovní výkony střelců Trapu. Vypouštěcí systém špatně komunikoval s novými vrhačkami, terče vyletovaly se zpožděním, často se rozbíjely.

Také trapaři přijeli s cílem pokusit se vybojovat další kvalifikační místo na OH. Jelikož David Kostelecký již místo má (vybojoval jej na Světovém poháru v Al Ain), připadl tento nelehký úkol především na Jiřího Liptáka.

Bohužel celá další soutěž a její průběh byla negativně ovlivněna diskvalifikací Davida Kosteleckého po druhé střelecké položce z důvodu nevyhovujícího střeliva. David byl vyloučen z důvodu nadměrné navážky broků v náboji. V tu dobu měl David nástřel 49/50 a pohyboval se mezi šesti nejlepšími střelci. Český tým vyvinul maximální snahu toto rozhodnutí zvrátit, bohužel marně. Nikdy pravděpodobně nezjistíme, kde se stala chyba. Zda se jednalo o omyl, či úmysl jiné osoby, použití chybných přístrojů pro měření, či o chybu výrobce. Jeden fakt je však zcela jistý. Český střelecký svaz, ani žádný z českých sportovců, či žádný z jejich trenérů, by si nikdy nedovolil vědomě použít střelivo, které neodpovídá pravidlům daným ISSF. To, že případ Davida nebyl ojedinělý (v průběhu soutěží ME byli vyloučeni ještě tři další sportovci pro stejný problém) svědčí spíše o nutnosti změnit pravidla pro kontrolu střeliva, zajistit její absolutní korektnost a transparentnost, a následně, v případě zjištění chybného střeliva, za tuto chybu trestat spíš výrobce nábojů. Není v silách žádného střelce kontrolovat, zda nemá v náboji náhodou o 2-3 broky více než je limit. Je tudíž chybné trestat sportovce vyloučením za to, co není schopen sám zjistit, či ovlivnit.

Atmosféra v týmu, výsledky ostatních jednotlivců i družstva byla následně ovlivněna děním okolo Kosteleckého. J.Lipták střelil 119/125, 13.místo,pouhé dva terče za finále, P.Vaněk 118 a 22.místo. Vyloučením Kosteleckého přišel český tým pravděpodobně přinejmenším o medaili v soutěži družstev. V kategorii juniorů výborně zabojoval Vladimír Štěpán a nástřelem 117 si zajistil účast ve finále. M.Vaněk s nástřelem 114 skončil na 17.místě a J.Navrátil se 106 obsadil 34. příčku. V soutěži družstev skončili naši junioři na 4.místě, šest terčů za bronzem. Následovalo finále juniorů s našim V.Štěpánem. Bohužel přišla další špatná zpráva pro český tým, diskvalifikace českého střelce ze stejného důvodu jako v případě Kosteleckého. Opět přes veškerou snahu toto rozhodnutí zvrátit byl V.Štěpán vyřazen z finále a obsadil tak 6.místo.

Program trapových soutěží zakončily ženy a juniorky. Bohužel bez výraznějšího českého úspěchu. R.Vojkůvková střelila 59/75 a v kategorii žen obsadila 35.místo, juniorka A.Vojkůvková dosáhla nástřelu 60 a skončila na 9. místě.

Brokoví střelci bývali zvyklí na větší příděl medailí. Především v kategoriích dospělých to bývalo standartem. Bohužel výkonnost v Evropě i ve světě se neustále vyrovnává. Dříve stačilo ve Skeetu 120, 121 na finále. Dnes, pokud sportovec udělá za celý program více jak tři chyby, výsledek 122 a méně ho posouvá okamžitě daleko za finále. Totéž je v Trapu a dokonce už i v mládežnických kategoriích obou disciplín. Také změna pravidel a nový způsob střelby finále velmi poškozuje střelce a devalvuje sportovní hodnotu jejich výkonu v základní části soutěže. To vše, společně s často subjektivním posuzováním některých rozhodčích dělá z brokové střelby sportovní disciplínu plnou nejistoty, mnoha proměnných a často i překvapivých zvratů. Vezměme si za příklad střelce Skeetu George Achilleose (CYP), který v letošním roce dvakrát střelil absolutní nástřel 125/125, dvakrát vyrovnal absolutní světový rekord, přesto v obou případech odešel bez medaile a bez zisku kvalifikačního místa na OH.

V následujících dnech čeká naše střelce Mistrovství světa v italském Lonatu. I tam se budou přidělovat místenky do Ria a medaile těm nejlepším. Držme jim tedy palce, ať jsou úspěšní.

Petr Zvolánek – pracovník ČSS, vedoucí výpravy brokových střelců na ME Maribor.

Spolupracujeme