Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Novinky z ISSF aneb přečetli jsme za Vás

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: (?)
e-mail: sanak@shooting.cz

V nejnovějším vydání časopisu ISSF č.1 2000 jsou uvedeny všechny důležité informace, týkající se kvalifikace na Olympijské hry v Sydney. Na základě toho, že se v měsíci lednu letošního roku uskutečnila poslední soutěž celého systému kvalifikací, bylo možné spočítat a zhodnotit všechny údaje, které jsou pro rozdělení Q.P. důležité. Abychom mohli vcelku komplikovanému systému lépe porozumět, bude nejspíše vhodné připomenout hlavní zásady kvalifikace.

Jak mnozí víme, celkem bylo na začátku olympijského cyklu s vrcholem v Sydney vyčleněno pro sportovní střelbu 410 kvalifikačních míst (Q.P.). Z tohoto množství už předem "ukrojila" ISSF 73 míst, které budou rozděleny zvláštním způsobem. Na přímé kvalifikace v jednotlivých olympijských disciplínách zůstalo tedy celkem 337 míst. A právě po zmíněném Asijském mistrovství, které se konalo začátkem roku v malajském Langkavi, časopis ISSF uvádí přesný soupis všech závodníků, kteří získali pro své země Q.P. Rozbor zastoupení jednotlivých států na OH ponechme na pozdější část článku a pojďme se podívat na to, jak se budou nyní rozdělovat zbývající Q.P. Předně - deset míst je rezervováno pro hostitelskou zemi Austrálii. Tím se počet využitých Q.P. zvýšil na 347. Další, podle mého názoru příliš vysoký počet míst, celkem 35, je rezervováno jako "prezidentské" divoké karty. Ty budou sloužit, tak jak je uvedeno v úvodním slově presidenta ISSF O.V. Rani k tomu, aby byly rozděleny státům, jejichž závodníci mají sice splněné kvalifikační limity, nezískali však pro svou zemi žádný Q.P. Tím se docílí toho, že na střeleckém stadionu v Sydney zavlají vlajky ze stovky států. Podle mého názoru mimo jiné tímto způsobem chrání světová střelecká federace náš sport před názory a nevhodnosti zařazení střelectví v olympijském programu. Přičtením presidentských karet jsme se dostali k číslu 382 Q.P. Stále ještě zbývá 28 míst pro nominaci. A tato kvalifikační místa jsou využita podle mého názoru dosti podivně. Celkem 12 Q.P. je určeno pro tzv. "bodový systém", kdy se body přidělují za A státům, s největším počtem obsazených soutěží ISSF, za B podle počtu účastníků na soutěžích ISSF, dále za C státům s největším počtem vítězů v soutěžích a za D podle počtu medailí získaných na předešlých OH v Atlantě. Tato část kvalifikací je rovněž uzavřena a nejlepší státy získaly vyčleněná místa. Paradoxně jsou to země, které je vůbec nepotřebují, jako Rusko, USA, Čína, Austrálie atd. Zbývající počet 16 míst jsou tzv. "zvláštní" divoké karty, které mají být poskytnuty střelcům bez Q.P., avšak s výtečným výsledkem v některé z kvalifikačních soutěží.

V souvislosti s popsaným systémem si nyní můžeme položit otázku, zda vůbec máme nějakou teoretickou šanci na získání divoké karty, o kterou jsme žádali pro disciplínu Běžící terč a pro puškové disciplíny žen. K této úvaze je třeba vědět ještě jeden drobný údaj a sice to, ne všechny Q.P. z přímých kvalifikací (z počtu 337) byly rozděleny. ISSF sděluje, že z různých důvodů nebylo využito 5 Q.P. (Africké mistrovství LM 3x40 a BT, Panaemerické hry Tr Ž, DT Ž a Skeet Ž). Tyto vrácené Q.P. použije spolu s divokými kartami k distribuci mezi střelce. Náš požadavek o zmíněná kvalifikační místa by se snad mohl "vejít" právě někam mezi "zvláštní" presidentské karty, pro střelce bez Q.P:, ale s dobrým výkonem v soutěžích ISSF. Naděje to však je minimální.

V časopise je podrobně vyjádřená statistika dosavadní kvalifikace. Do konce února počítač oznámil celkem 18086 splněných limitů M.Q.S., které získalo celkem 4760 závodníků ze 109 zemí. Z těchto údajů ještě počítač vyčetl, že 52 členských federací má jednoho nebo více střelců se splněným limitem, ale bez Q.P. Naši střelci jsou s celkem 108 dosud splněnými limity a 8 Q.P. někde mezi dvanáctým a patnáctým místem mezi celkem 109 započítanými zeměmi. Statistiku suverénně vedou USA s 212 splněnými limity před Německem s 201 a Ruskem s 192 splněnými limity. V nejdůležitějším hodnocení, podle získaných Q.P. vedou opět USA s 28 Q.P., následuje Austrálie s 25, Čína a Německo s 23 a Korea s 22 kvalifikačními místy.

ISSF v souladu s přijatými pravidly do poloviny května zašle všem federacím seznamy výsledků kvalifikace a stejné seznamy obdrží i národní olympijské výbory. Členské federace budou muset potvrdit využití Q.P:, případně požádat o změny nebo Q.P. vrátit. Teprve potom bude rozhodnuto o rozdělení divokých karet s tím, že definitivní seznamy celé kvalifikace obdrží jednotlivé státy do 15. srpna. Následně do 25. bude celá olympijská střelecká kvalifikace definitivně uzavřena.

Na závěr připomenutí našich získaných Q.P. LM 60 vleže, Bečvář. LM 3x40 Bakeš. LP Tenk. Skeet Hlaváček, Sychra, Trap Kostelecký, DT Gach. BT Januš.

Vladislav Šaňák

Spolupracujeme