Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Zpráva vedoucího o tréninkovém kempu olympijského družstva střelců v Sydney

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: (?)
e-mail: sanak@shooting.cz

Sportovní svaz: Sportovní střelba

Termín konání: 3.-17.11.1999

Místo konání : Sydney, areál olympijské střelnice všech disciplín

Počet sportovců: 9 střelců zařazených do přípravy na OH

Počet doprovodu : 7 osob

Seznam sportovců a doprovodu:

1. Milan Bakeš - puškové disciplíny

2. Václav Bečvář - puškové disciplíny

3. Martin Tenk- pistolové disciplíny

4. Miroslav Januš - disciplína Běžící terč

5. Jan Sychra - bokové disciplíny Skeet

6. Petr Málek- bokové disciplíny Skeet

7. Bronislav Bechyňský - bokové disciplíny Skeet

8. Jiří Gach - brokové disciplíny Trap a Doubletrap

9. David Kostelecký - brokové disciplíny Trap

10. MUDr. Václav Zeman - lékař výpravy

11. Petr Kůrka - trenér puškových disciplín

12. Jiří Lerch - trenér pistolových disciplín

13. Bohumír Pokorný - trenér disciplíny Běžící terč

14. Jan Hůla - trenér disciplíny Skeet

15. Jan Dvořák - trenér disciplíny Trap a Doubletrap

16. Vladislav Šaňák - vedoucí výpravy

Cíl účasti: Poznání podmínek olympijské střelnice, vyzkoušení aklimatizace, ověření způsobu přepravy a celních formalit se zbraněmi, dlouhodobý pobyt uzavřené skupiny v novém prostředí

V plánu přípravy reprezentace na OH v Sydney ČSS původně uvažoval se dvěma tréninkovými pobyty svých olympioniků v Austrálii. První pobyt se měl uskutečnit přesně jeden rok před konáním OH (měl sloužit k poznání klimatických podmínek v době her, k získání zkušeností s aklimatizací a tréninku), druhý byl orientován k účasti na předolympijském testu (měl sloužit k poznání olympijské střelnice ). Do tohoto záměru však vstoupily dvě důležité okolnosti. Jednak vznikla možnost přípravy přímo v olympijském střeleckém areálu díky tomu, že stavba byla již kompletně dokončena a dále pořadatelé Oceánských her připustili účast v soutěžích i "hostům", což umožnilo našim střelcům v místě konání OH závodit. Proto po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto vyslat ve výše uvedeném termínu plně organizačně, metodicky a lékařsky zabezpečenou výpravu s tím, že se předpokládá již jen symbolická účast našich závodníků při předolympijském testu v březnu 2000 (jen Januš s trenérem Pokorným). Základní záměry pro pobyty v Austrálii (klimatické podmínky, aklimatizace, poznání střelnice) mohly být takto splněny najednou v rámci jedné cesty.

V následujícím popisu se budu stručně věnovat problematice jednotlivých fází pobytu s návrhy na řešení pro OH:

1. Doprava

K přepravě jsme využili lety společnosti Malaisian Airines, která je smluvně zajištěna i pro OH. Letenky byly nakoupeny za výtečnou cenu 27.500,- Kč/ks, nadváhu jsme po předběžném projednání neplatili (min. 100 kg nadváhy). Kvalita přepravy je na solidní, běžné úrovni, novými obřími letadly. Domnívám se, že volba dopravy na OH je vyhovující. Naše výprava měla při cestě tam problémy, po zpoždění letu z Vídně do Malaisie jsme nestihli spojení do Sydney a museli zůstat o 12 hodin déle v Kuala Lumpuru. Získali jsme tím ovšem zkušenost navíc, která se promítá do doporučení zvolit při cestě na OH stejnou trasu, ale s přestávkou jednoho dne v Kuala Lumpuru. Únava z cesty by měla být menší a aklimatizace přitom postupně pokračuje. Pro cestu zpět nejsou žádné požadavky, zvolit nejrychlejší cestu domů.

2. Ubytování

Využili jsme nabídky pořadatele a ubytovali se v motelu cca 18 km od střelnice v Blacktownu ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. S kvalitou ubytování jsme byli velmi spokojeni, nedaleko se nacházela restaurace s pestrou nabídkou jídla formou švédského stolu za přijatelnou cenu. V okolí motelu se nachází travnaté plochy hřiště na fotbal a kriket, které jsme denně využívali k doplňkových sportům a regeneraci.

3. Klimatické podmínky

V době našeho příjezdu bylo v Sydney slunečné počasí, nejvyšší teplota kolem 20 stupňů. Po několika dnech se změnilo a bylo oblačno s deštěm, s ranními teplotami kolem 12 stupňů, tedy pro střelbu citelné chladno. Změny počasí provází silný nárazový vítr, který velmi nepříznivě ovlivňuje podmínky na střelnici. Po těchto několika dnech se vrátilo slunečné počasí, dva dny před odjezdem odhaduji teplotu na více než třicet stupňů. Charakteristické je, že se počasí díky větru rychle mění, dá se očekávat jak citelné chladno ráno kolem 10 stupňů, tak vyšší teploty. Měsíc před naším pobytem, tedy v době konání OH v září, může být počasí ještě drsnější. Slunce svítí velmi ostře a to již v ranních hodinách, důležité bude chránit si oči slunečními brýlemi. Při zajišťování olympijského sportovního oblečení bude třeba mít na paměti potřebu vybavení na teplé i chladné počasí.

4. Sportoviště

Střelnice pro všechny disciplíny je kompletně připravená, včetně elektroniky. Tréninky i soutěže probíhaly bez nejmenších technických problémů. Venkovní střelnice na 25 a 50 m se neliší od běžného standardu, světelné podmínky jsou dobré. Vítr, který do střeliště proniká otevřeným prostorem pod střechou, působí střelcům problémy jednak tím, že fouká do "polohy", ale i ovlivněním zásahu do stran. Pokud bude foukat při soutěži, projeví se zejména zkušenosti a vyzrálost závodníka. Broková střelnice je umístěna v otevřeném prostoru, což při nárazovém větru velmi ztěžuje střelbu a vytváří ze soutěže "loterii". Považujeme za velmi důležité, že závodníci měli možnost si střelnici vyzkoušet. Budeme i doma hledat podmínky, které by se olympijské střelnici podobaly, např. typu vrhaček (rychlost výletu a pohybu terče po dráze), pozadí, větru atd.

5. Aklimatizace

Účastníci výjezdu strávili na cestě z Prahy do Sydney celkem asi 40 hodin a z toho obě noci v letadle. Proto došlo k úplné ztrátě režimu bdění a spánku a nemělo smysl programově čekat na večerní dobu pro spánek. Každý se postupně vyspal, jak jeho organismus potřeboval. Nejtěžší to měli dva střelci brokaři, kteří hned následující den po příjezdu stříleli soutěže, přičemž jejich disciplína Trap je absolutně závislá na rychlosti reakce. Přestože jejich výsledky byly dobré, stěžovali si na ranní nevolnost. Jednoznačně se prokázalo a další výsledky ostatních našich střelců v jiných disciplínách to potvrdily, že není možné závodit ani trénovat brzy po příjezdu. Trenéři považují za optimální, aby od příjezdu do místa konání her do závodního startu bylo k dispozici 7 - 8 dnů. V této době proběhnou tréninky, regenerace i potřebná aklimatizace. Pokud by se pobyt před závodem v Sydney prodlužoval, nastává již nebezpečí, že dojde k oslabení motivace, únavě z prostředí a ponorkové nemoci. Toto zjištění však vyžaduje, aby příjezd závodníků a trenérů byl řešen po menších skupinkách, podle programu jednotlivých disciplín střeleckých soutěží na OH.

6. Lékařsko pedagogické sledování

Lékař výpravy si pro svůj pobyt v Sydney stanovil úkol (mimo běžné lékařské péče) objektivizovat stav organizmu sportovců z hlediska jeho připravenost na sportovní výkon. K tomu použil metod, doporučených sportovní medicínou i své vlastní lékařské postupy. Po konzultacích s trenéry potvrdil výše uvedený závěr, že pro střelecký výkon, kde hraje zvýšenou úlohu nejen fyzická, ale i odpovídající psychická kondice, je třeba cca 7-8 dnů pobytu. Lékař ještě před odjezdem a dále v průběhu pobytu řešil několik nesnadných záležitostí. Jednak těsně před odjezdem odvolal z účasti na soustředění nemocného Leoše Hlaváčka. Přímo v Sydney po příjezdu dostal Sychra angínu, což se včasným nasazením antibiotik podařilo zvládnout do té míry, že střelec mohl v druhé části startovat v závodě. Dále ošetřoval poraněný kotník a několik dalších drobných záležitostí.

7. Přeprava zbraní a střeliva

Pořadatel zaslal všem účastníkům soutěží asi čtyři měsíce předem podrobné tiskopisy SH1 a SHB, které byly vyžadovány pro vystavení australské licence pro vstup na území Austrálie se sportovní zbraní a dále pro použití zbraně ke sportovnímu výkonu. Tyto vyplněné formuláře jsme v daném termínu odeslali. Po příletu do Sydney byly licence skutečně účastníkům předány s tím, že všechny nahlášené zbraně (včetně vzduchových) byly na celnici důkladně překontrolovány. Z informací ostatních výprav vím, že kdo neměl potřebné doklady na zbraně řádně vyřízeny, musel nechat zbraně na celnici a teprve v průběhu pobytu se snažit vše vyřídit. Zbraně i střelivo pořadatel po příjezdu sám transportoval do úschovny na střelnici, odkud byly vydávány pouze na tréninky a soutěž. Při našem odletu pořadatel odvezl zbraně na letiště a kontrola se opakovala. Předpokládám, že stejným způsobem bude postupováno i při OH. Při přepravě střelců je třeba počítat s nadváhou v průměru cca 20 kg na osobu, přičemž není možné tento do poslední chvíle používaný materiál přepravovat kargem. Bude však třeba přepravit předem (1 měsíc ?) do Austrálie brokové střelivo Sellier a Bellot o váze cca 100 kg, neboť střelci jsou vázáni sponzorskou smlouvou a nemohou jiné střelivo použít.

8. Návrhy na zajištění podmínek pro střelce na OH

- dopravu zajistit s přerušením na 24 hodin v Kuala Lumpuru

- přepravit závodníky do místa her po menších skupinkách cca 8 dnů před konkrétní soutěží

(na ČOV bude předán přesný časový harmonogram pro jednotlivé účastníky)

- před zahájením OH přepravit do Sydney kargem cca 100 kg střeliva

- počítat s nadváhou u jednotlivých přepravovaných skupinek, cca 20 kg na osobu

- včas předat na ČSS potřebné formuláře pro import zbraní a střeliva do Austrálie

- ve výbavě sportovců a doprovodu počítat s oblečením do chladného a teplého počasí

- u sportovní střelby počítat s vybavením také pro podpůrnou skupinu, která nebude v olympijské vesnici

- doplnit výbavu účastníků o kvalitní sluneční brýle, případně ve dvou variantách

- uvažovat o nějakém lékařském postupu pro zvýšenou ochranu organizmu ve fázích po příletu, kdy je organizmus méně odolný proti nachlazení, případně viróze

- zpáteční cestu řešit brzo po skončení konkrétních startů v soutěžích

9. Závěr

Spolupracujeme