Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Diskuse o změnách kvalifikace na OH

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: (?)
e-mail: sanak@shooting.cz

Prezidium ČSS

PRAHA, 15.7.99

Diskuse o změnách způsobu kvalifikace na OH

Na základě jednání prezidia ČSS o průběhu kvalifikace na OH v Sydney, které se konalo dne 7. Června 99 ve Znojmě rozhodl jsem se využít možnosti osobního setkání s vicepresidentem ISSF panem Gary Andersonem při Světovém poháru ve střelbě v Atlantě. Předal jsem mu osobní dopis, ve kterém vyjadřuji připomínky některých zahraničních trenérů a rovněž mé vlastní návrhy k systému kvalifikací na OH, jež je v současné době uplatňován. (Kopii dopisu v českém jazyce i v angličtině přikládám). Tento dopis se stal pro pana Andersona impulsem ke svolání schůzky přítomných trenérů.

Na této schůzce vicepresident ISSF poděkoval České střelecké federaci za připomínky, vyjádřené v dopise a ocenil písemnou formu sdělení nových návrhů. Současně vyzval přítomné trenéry, aby vyjádřili své názory na více otázek, které postupně předkládal. Protože to byly záležitosti, které mohou naprosto zásadním způsobem ovlivnit střelecký sport již v blízké budoucnosti, rozhodl jsem se je zaznamenat. Postupně byla diskutována tato níže uvedená témata:

Systém kvalifikace na OH - ze strany téměř všech přítomných trenérů byla vyjádřena podpora návrhu na to, aby každý závodník mohl pro svůj stát získat pouze jeden Q.P. Žádné jiné změny nebyly doporučeny, včetně toho, aby zůstal určitý počet míst pro "Wild Card" v zájmu účasti co největšího počtu států na OH.

Finále - diskutovalo se o zamýšleném snížení počtu finalistů v disciplíně BT a RP z osmi na šest. Trenéři zásadně nesouhlasí, je to diskriminace těchto disciplín. Dále se diskutovalo o délce času na jednotlivé výstřely (zkrácení času), množství ran ve finále ( např. 20), nezapočítání výsledku základního závodu pro pořadí po finále (začínat ve finále od nuly) atd. Všichni jednoznačně podporují názor pokračovat i další cyklus beze změn ve střelbě finálových částí závodů

Někteří trenéři vyjádřili názor, že by měla být možnost získat Q.P. i v roce OH. Po delší diskusi, věnované způsobu rozložení Q.P. ve světových a kontinentálních soutěžích se většina shodla na tom, že např. ME ve vzduchových zbraních, konané v roce OH by mělo být spojené se získáním Q.P. Tím by se také zohlednila česká připomínka, vyjádřená v bodě 2) dopisu vicepresidentovi.

Změny terčů - přesto, že se ve VzdPu začínají výsledky blížit absolutním nástřelům, trenéři nedoporučují další zmenšení vzduchovkových terčů, s výjimkou zmenšení devítky. Nesouhlasí rovněž s počítáním výsledků na desetiny při použití elektronických terčů.

Střelecká výstroj - je jednou z příčin obrovského nárůstu špičkových výsledků. To spolu s vysokou cenou oblečení a zbraní odrazuje od střeleckého sportu další zájemce a brzdí rozvoj našeho sportu. Připomínky trenérů chudších států je asi třeba vzít v úvahu a nejspíše dojde k určitým kompromisům. Zdá se, že nejvíce zastánců má varianta ponechat střelecký kabát, který chrání záda v pase a zjednodušit kalhoty a boty. Nezdá se pravděpodobné, že by technická komise ISSF vyhověla požadavkům na zjednodušení zbraní a doplňků za účelem jejich nižší ceny a tedy i přístupnosti pro rozvojový svět. Ke snížení výsledků mohou vést i zavedení odporu spouště a další zkrácení časů na jednotlivé části soutěží. Určité úpravy je možno očekávat.

Změny pravidel - zazněl požadavek na zjednodušení pravidel pro pistolové disciplíny, jejichž nejasnost potvrdil i p. Anderson. Jiné výrazné změny nebyly požadovány. Zásadní požadavek trenérů však je neměnit pravidla v průběhu olympijského cyklu.

Reklama - vznesen požadavek na to, aby ISSF přestala omezovat umístění reklam na výstroj a zbraně závodníků. Brání to získání sponzorů a přílivu peněz do střelectví. (Pravidla pro OH samozřejmě respektovat). Reklamní využití ploch by mělo být zcela bez omezení.

Připomínky k práci sekretariátu ISSF - trenéři z východních států si stěžovali na pomalost a ignorování ze strany pracovníků sekretariátu ISSF, který neodpovídá na dopisy, dotazy atd. Vicepresident přislíbil pomoc.

Někteří trenéři BT lobovali za zařazení disciplíny BT ženy do OH programu. Současně se ale objevily názory, že tuto disciplínu provozuje velmi malý počet států a záležitost zůstává otevřená.

Vicepresident ISSF pan Gary Anderson na konci schůzky znovu vyzval trenéry, aby jednotlivé federace posílaly písemně své připomínky ke všem oblastem činnosti ve střelectví. Upozornil, že on sám nemá možnost vyřešit všechny náměty, které si z mítinku odnáší, ale že se zasadí o jejich prosazení.

Z absolvovaného jednání jsem získal dojem, že připomínky naší federace by mohly být zahrnuty do systému kvalifikací na příští OH 2004. Rovněž se domnívám, že ISSF bude hledat určité kompromisní řešení, které by vedlo k zastavení nárůstu výsledků k absolutním hodnotám v puškových disciplínách.

Spolupracujeme