Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Dopis panu Andersenovi o změnách systému kvalifikace na OH

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: (?)
e-mail: sanak@shooting.cz

(česká verze dopisu)

Pan Gary Anderson

Viceprezident ISSF

Atlanta, USA

Vážený pane,

rozhodl jsem se Vám napsat několik myšlenek, které se týkají kvalifikace střelců na Olympijské hry. K tomuto postupu mě vede diskuse jednak s trenéry v České republice, ale také s trenéry ze zahraničí. Rozhodl jsem se tlumočit Vám touto cestou naše společné názory.

Především si myslíme, že vytvořený systém kvalifikací funguje velmi dobře. Je jednoduchý, přehledný, srozumitelný. Díky používanému systému může střelecký sport reagovat na požadavky Mezinárodního olympijského výboru, které se týkají počtů účastníků soutěží v našem sportu na olympijských hrách. Jistě i díky užívanému systému střelectví udržuje svou velmi dobrou pozici mezi ostatními olympijskými sporty. Myslíme si, že účast závodníků ze stovky zemí na OH 96 v Atlantě byla důkazem správné politiky vedení ISSF směrem k MOV. Současně víme, že jedním z tvůrců revolučních přeměn ve střelectví, zahájených po roce 1984, které přinesly i zavedení střelby finálových závodů a systému kvalifikací, jste byl Vy osobně. Chtěli bychom Vám k tomuto úspěch pogratulovat.

Kvalifikace na olympijské hry probíhá již čtvrtý čtyřletý cyklus. Nyní jsme těsně před závěrem dvouleté etapy, vymezené bojům o Q.P. pro Sydney. Proto s maximální pozorností sledujeme postup kvalifikací. Chtěl bych Vás informovat, že jsme s dalšími trenéry dospěli k názoru, že by možná bylo dobré pro příští OH 2004 stávající systém kvalifikací mírně upravit. Dovoluji si Vám naše návrhy předložit.

Každý závodník by mohl pro svůj stát získat pouze jeden Q.P. (Dosud může jeden závodník získat počet Q.P. pro svůj stát bez omezení).

Vysvětlení: Dochází k situaci, kdy někteří výteční střelci, jako Di Donna, Debevec, Gonci, kteří dosahují skvělých výsledků ve více disciplínách, získají více Q.P. pro svůj stát. Na OH potom mohou cestovat i další střelci z dané země, kteří nemají vysokou výkonnost. Tato skutečnost ovšem brání ostatním kvalitním střelcům z jiných států v účasti na OH. Pokud by platilo navrhované pravidlo o možnosti zisku pouze jednoho Q.P. jedním střelcem, celkový limitovaný počet závodníků ze strany MOV by se nezměnil. Důsledkem by byl pouze větší počet střelců v jednotlivých disciplínách, neboť např. soutěže vleže by se jistě chtěli zúčastnit i závodníci, kteří získali Q.P. ze vzduchovce nebo ve standardu a splnili limit M.Q.S. Tento větší počet střelců v disciplínách (bez zvýšení limitu účastníků OH) ovšem nemůže být problém, dá se řešit více směnami, kvalifikacemi apod.

2. Všechna mistrovství jednotlivých kontinentů, kde je možné získat Q.P., by se měla konat současně buď před seriálem soutěží Světového poháru, nebo po jeho poslední soutěži.

Vysvětlení: Dochází k situaci, kdy závodníci jednoho kontinentu mohou být ve výhodě, neboť jejich šampionát se uskuteční až po seriálu SP. Např. mistrovství amerického kontinentu, spojené se ziskem Q.P. je v červenci. Američtí střelci získali Q.P. na SP před tím v Evropě a tak se otevírá možnost zisku Q.P. závodníkům ze střelecky "rozvojových" zemí. K tomu by však měly sloužit spíše divoké karty.

Cílem tohoto dopisu je otevřít společnou diskusi nad některými ustanoveními probíhající kvalifikace. Jsme si plně vědomi, že každý nový návrh bude mít své výhody i nevýhody. K vyjádření připomínek nás však vede zkušenost, že v současné době je získání Q.P. stále těžší. Účast na olympijských hrách je v mnoha zemích pro střelecký sport rozhodující k získání finančních prostředků a tím i jeho rozvoj. Proto nám tolik záleží na spravedlivém rozdělení přidělených účastnických míst na OH mezi nejlepší závodníky.

Pokud budete, vážený pane Andersone, sdílet s námi společný názor na některé úpravy v systému kvalifikací pro olympijské hry, můžete počítat v této věci s naší plnou podporou. Jsme připraveni vyjádřit svůj názor i na sránkách časopisu ISSF, pokud by jste uvážil, že celá záležitost potřebuje širší podporu.

Vladislav Šaňák

Sportovní ředitel reprezentace

Český střelecký svaz

Spolupracujeme