Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Kvalifikace na OH 2000 začíná

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: (?)
e-mail: sanak@shooting.cz

Sezona s vrcholem na ME 97 ve Finsku velmi rychle uplynula a tak jsme se ocitli na prahu bojů o účast na olympiádě v Sydney. Protože Mezinárodní střelecká federace UIT ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem poněkud upravily pravidla pro účast na příštích hrách v Austrálii, bude podle mého názoru právě nyní vhodné připomenout si tato základní pravidla a postupy pro nominaci na OH, spolu s upozorněním na provedené změny.

Základní filosofie způsobu nominace zůstává nezměněna. To znamená, že převážně (s výjimkou brokových MS) v průběhu dvou let (1998 a 1999) je možné na určených soutěžích (MS, mistrovství kontinentů a SP) získat na základě umístění tzv. kvalifikační místo (QP) pro svůj stát. Změny se týkají následujících oblastí:

a) Byl zvýšen celkový počet střeleckých disciplín z 15 na 17, rozšířením o brokové disciplíny pro ženy Trap a Skeet s tím, že v těchto disciplínách se bude rozdělovat pouze 12 QP v každé disciplíně a je povolen start pouze jedné střelkyni z každého státu.

b) Celkový počet rozdělovaných QP byl snížen z 432 v Atlantě na 410 v Sydney. Z toho důvodu byl snížen počet účastníků

v brokových disciplinách mužů (Skeet, Trap) ze tří na dva. Další snížení o několik QP se týká i ostatních disciplín.

c) Přidělování tzv divokých karet bylo specifikováno upravenými pravidly. Prezident UIT bude disponovat celkem 35 kartami, které bude podle svého uvážení rozdělovat zemím, jejichž střelci nezískali QP. Dále má UIT k dispozici 16 tzv. zvláštních divokých karet, jež bude rozdělovat zemím, jež mají sice střelce bez QP, ale s dosaženým vysokým bodovým nástřelem v soutěži. Posledních 8 karet má být rozděleno podle tzv. bodovacího systému, kde budou karty rozděleny podle součtu bodů těm státům, jež by na OH neměly zastoupení. Tento součet bodů závisí na množství absolvovaných soutěží UIT v průběhu posledního OH cyklu.

d) Byl omezen automatický zisk QP pro hostitelskou zemi z dosavadních 15 na 10 QP.

Stejně jako dosud platí pravidlo, že QP získává vítěz soutěže, případně další počet střelců podle množství rozdělovaných QP. Pokud již závodník QP získal, přechází zisk kvalifikačního místa na dalšího střelce v pořadí. Podmínkou účasti na OH je tak jako dosud splněný kvalifikační limit, M.Q.S., jehož hodnota byla většinou snížena. Nemění se ani pravidlo, že závodník získá QP pro svou národní federaci, která rozhodne o obsazení tohoto místa na OH.

Rozšíření počtu disciplín na OH na 17 se setkalo s rozporuplnou odezvou. Na jedné straně je zde tlak MOV na to, aby se

v jednotlivých sportech snižovaly počty účastníků her tak, aby se z olympiády nestal organizačně nezvládnutelný podnik.

Na druhé straně J.A.Samaranch souhlasil s návrhem střelecké federace počet disciplín rozšířit, což při celkovém nižším počtu rozdělovaných QP znamená snížit počty účastníků v jednotlivých disciplínách. Je však olympijská soutěž např. v rychlopalbě nebo v BT o počtu 18 střelců ještě důstojným vyvrcholením celého čtyřletého snažení závodníků a národních střeleckých federací? Další otázky vzbuzuje i značný počet prezidentských divokých karet. Je dobře, aby v zájmu účasti co největšího počtu států na OH zůstalo tolik QP stranou přímých kvalifikačních závodů? Budeme se asi muset smířit s tím, že prezident UIT O.V.Raňa prosazuje politiku téměř rovnocenného zastoupení žen v olympijských soutěžích, dále prezentace co největšího počtu států na OH a asi také ústupků přáním pořadatelských zemí v zařazení disciplín. Možná, že z hlediska životně důležité nutnosti zachovat střelbu v programu budoucích olympiád je to politika správná. Přesto si myslím, že rozšiřování počtu disciplín, tak jak UIT postupovala např. v disciplíně BT žen a juniorek, vede jen k dalšímu zmenšení průhlednosti střeleckého sportu pro veřejnost a ve svém důsledku k devalvaci případných dosažených úspěchů.

Spolupracujeme