LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Charakteristika sportovních zbraní dle zákona č. 288/1995 Sb.

Zdroj: ČSS
Datum: (?)
e-mail: shooting@shooting.cz

K současně platnému zákonu o zbraních a střelivu č. 288/1995 Sb. a vyhlášky č. 50/1996 Sb. o střelných zbraních a novely č. 13/1998 Sb. zpracoval ČSS pro POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, Ředitelství služby správních činností, plk. Ing. Antonín KREML, ředitel, Strojnická 27, 170 89 PRAHA 7 (zasláno 10.3.1998) stručný výklad pojmu "sportovní zbraně" s odkazem na příslušné články výše uvedených pravidel pro registraci zbraní držitelů zbrojních průkazů skupiny "B" dle zákona č. 288/1995 Sb. a vyhlášky č. 50/1996 Sb. o střelných zbraních a novely č. 13/1998 Sb.

Sportovní zbraně dle mezinárodních pravidel ISSF a národních pravidel Českého střeleckého svazu:

 Všechny druhy pistolí, revolverů a pušek ráže 5,6 mm, náboj long rifle nebo short s okrajovým zápalem a olověnou střelou (všechny malorážní puškové a pistolové discipliny).

 Pistole a revolvery pro disciplinu "VELKORÁŽNÍ PISTOLE" ráže 7,62 až 9,65 mm (nebo .30 až .38), náboj se středovým zápalem a olověnou střelou (čl. 4.4, str. 10 pistolových pravidel).

 Pistole a revolvery pro disciplinu "EVROPSKÝ POLICEJNÍ PARKUR" a "STANDARDNÍ VELKORÁŽNÁ PISTOLE" ráže 9 mm (.38 Speciál nebo 357 Magnum) - str. 4 národních pravidel.

 Pušky pro disciplinu "VELKORÁŽNÍ TERČOVNICE" a "STANDARDNÍ PUŠKA" - ráže nesmí přesáhnout 8 mm, libovolný druh střeliva - mimo svítícího, průbojného či zápalného (čl. 4.10.3, str. 21 puškových pravidel).

 Pušky pro disciplinu "VELKORÁŽNÍ STANDARDNÍ PUŠKA S PUŠKOHLEDEM - 300 m", ráže 7,62 s těžkou střelou (čl. 4.1 a 4.2, str. 7 - 8 národních pravidel).

 Všechny typy brokovnic pro discipliny "TRAP", "SKEET" a "DVOJTRAP" s hladkým vývrtem hlavně včetně samonabíjecích s podmínkou, že ráže není větší než 12 (čl. 4.2, str. 7 brokových pravidel).

 Zbraně pro discipliny "PŘEDOVKY" dle čl. 4, str. 7 - 12 národních pravidel.

V příloze výše uvedeného dokumentu byly předány kompletní mezinárodní pravidla sportovní střelby platná v ČR od 1.4. 1997 a současně platná národní pravidla sportovní střelby.

Poznámka:

K této problematice byl vydán Metodický pokyn Policejního prezídia ČR č. 5 ze dne 31.3.1998, kterým se upravuje se postup OSSČ při registraci zbraní určených ke sportovní střelbě a používání zbraní zakázaných. Přílohu tvoří vyobrazení a popis zbraní zakázaných, které se nesmí zaregistrovat (Sa 58, Sa 61, Simonov, Tokarev, puška M2, puška AR 10, M 16A1).

Spolupracujeme