Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Přehled hlavních akcí ČSS v roce 2011-příloha k zápisu STK č.2-2010

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 27.10.2010
e-mail: kubalikova@shooting.cz
Následující dokument si můžete stáhnout a prohlédnout ve Vašem počítači.Kliknutím stáhnete (příp. otevřete) dokument:

101027-prehled_hlavnich_mezinarodnich_akci_04_10_2011.doc
Spolupracujeme