Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Jednání Výkonného výboru ČSS

Kategorie obsahuje tyto příspěvky:
Zápis VV 04/2023
Zápis VV 03/2023
Zápis VV ČSS 02/2023
Výsledky hlasování per rollam VV_02_2023
Zápis VV ČSS 01/2023
Výsledky hlasování per rollam VV_01_2023
Zápis VV ČSS 04/2022
Zápis VV ČSS 04/2022
Zápis VV ČSS 03/2022
Zápis o PR hlasování VV ČSS 02/2022
Zápis VV ČSS 02/2022
Zápis o PR hlasování VV ČSS 01/2022
Zápis VV ČSS 01/2022
Zápis VV 8/2021
Zápis VV ČSS 07/2021
Zápis VV ČSS 06/2021
Zápis VV ČSS 05/2021
Zápis VV ČSS 04/2021
Zápis VV ČSS 03/2021
Zápis VV ČSS 02/2021
Zápis VV ČSS 01/2021
Zápis o PR hlasování VV ČSS 02/2021
Zápis o PR hlasování VV ČSS 01/2021
Zápis VV ČSS 01/2020
Zápis VV ČSS 04/2019
Zápis VV ČSS 03/2019
Zápis VV ČSS 02/2019
Zápis VV ČSS 01/2019
Zápis VV ČSS 04/2018
Zápis VV ČSS 03/2018
Zápis VV ČSS 02/2018
Zápis VV ČSS 01/2018
Zápis VV ČSS 04-2017
Zápis VV ČSS 03-2017
Příloha k zápisu VV ČSS 03-2017
Zápis VV ČSS 02 / 2017
Zápis VV ČSS 01 / 2017
Zápis VV ČSS 04 - 2016
Zápis VV ČSS 03 - 2016
Zápis VV ČSS 02 - 2016
Zápis VV ČSS 01-2016
Zápis VV ČSS 4-2015
Zápis VV ČSS 03-2015
Zápis VV ČSS 02-2015
Zápis VV ČSS 01-2015
Zápis VV ČSS 3-2014
Zápis VV ČSS 2-2014
Zápis VV ČSS 1-2014
Zápis VV ČSS 05-2013
Zápis VV ČSS 04-2013
Zápis VV ČSS 3-2013
Zápis VV ČSS 2-2013
Statut KS ČSS - návrh pro sjezd
Statut RK ČSS - návrh pro sjezd
Stanovy - návrh pro sjezd
Zápis VV ČSS 1-2013
Zápis VV ČSS 4-2012
Zápis VV ČSS 3-2012
Zápis VV ČSS 2-2012
Zápis VV ČSS 1-2012
Návrh změn Stanov ČS
Zápis VV ČSS 4-2011
Zápis VV ČSS 3-2011
Zápis VV ČSS 02-2011
Zápis VV ČSS 1-2011
Zápis z jednání VV ČSS 04-10
Zápis z jednání VV ČSS 03-10
Zápis z jednání VV ČSS 02-10
Zápis z jednání VV ČSS 01-10
Odpověď Lesů ČR - Kývalka
Zápis z jednání VV ČSS 04-09
Stanovisko VV ČSS k prodeji střelnice Brno-Kývalka
Odpověď prim. Brna na žádost ČSS
Zápis z jednání VV ČSS 01-09
Zápis z jednání VV ČSS 02-09
Zápis z jednání VV ČSS 03-09
Spolupracujeme