Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Základní informace

Zdroj: ČSS
Datum: (?)
e-mail: shooting@shooting.cz

Sportovní střelba se vyvíjela do dnešní podoby disciplín několik století, především ale od konce 19. století (viz více v odstavci o historii). Všechny disciplíny mají podrobná pravidla, která kromě počtu ran, hmotnosti, tvaru a povolených úprav zbraně definují i oděv střelce, pomůcky, polohy ke střelbě a řadu dalších detailů. Ve sportovní střelbě jsou účastníci soutěží rozděleni podle věku a pohlaví do kategorií.

Kategorie - mezinárodní pravidla rozeznávají čtyři kategorie - muže, ženy, juniory (do 20-ti let) a juniorky (do 20-ti let). Národní pravidla, vydávaná pro potřebu ČSS pro soutěže v České republice, mají navíc kategorie mladších žáků, mladších žaček (do 12-ti let), starších žáků a žaček (do 14-ti let), mladších dorostenců a dorostenek (do 16-ti let), starších dorostenců a dorostenek (do 18-ti let), seniorů a seniorek (nad 45 let) a veteránů a veteránek (nad 55 let). Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Závody a soutěže ve střelbě se provádějí i v dalších disciplínách, které nejsou předmětem činnosti ČSS. Patří sem např. střelba na kovové siluety, organizovaná u nás Českou asociací střelby na kovové siluety (CzMSSA - Czech Metal Silhouette Shooting Association), členem mezinárodní unie IMSSU, nebo tzv. praktická střelba, prováděná formou parkuru na speciálně vybavené střelnici.

Sportovní střelba z palných, historických a brokových zbraní a z kuší zahrnuje řadu disciplín.

Spolupracujeme