Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Světová střelecká federace

Zdroj: Ladislav Janoušek
Datum: 23.11.2002
e-mail: janousek@shooting.cz


Mezinárodní střelecká federace (ISSF – International Shooting Sport Federation) - /do roku 1998 UIT/.
Dne 17.6. 1907 byla v Curychu založena Mezinárodní unie střeleckých federací a asociací (UIT = L´Union Internationale des Federations et Associations de Tir). Zakládajícími členy byli Argentina, Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Rakousko, Řecko a Švýcarsko).
Prvním prezidentem se stal Pierre Francois-Daniel Merillon z Francie. Hlavním úkolem této organizace bylo především sjednocení pravidel jednotlivých disciplin a pořádání významných mezinárodních soutěží, zejména mistrovství světa (MS) a střeleckých soutěží na novodobých olympijských hrách.
V období I. světové války byla činnost UIT přerušena, neboť řada států byla vzájemně ve válečném stavu.
Dne 20.1. 1920 vyzval P. F.-D. Merillon všechny bývalé členy k obnovení činnosti. V dubnu 1921 se sešlo v Paříži 14 zemí – Belgie, Československo, Francie, Itálie, Japonsko, Monako, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie a obnovilo činnost pod názvem Union Internationale de Tir - UIT. Od roku 1925 byl v čele Jean Carnot rovněž z Francie.
Po vypuknutí II. Světové války byla činnost UIT znovu zastavena a archiv se podařilo převést z Paříže do Stockholmu. V roce 1946 se činnost obnovila a třetím prezidentem UIT se stal Erik Carlsson ze Švédska. Nastává další rozvoj sportovního střelectví a rozšiřuje se počet členských zemí UIT. Vedle OH a MS se pořádají soutěže na kontinentech (první ME v roce 1955), jsou zavedeny samostatné soutěže žen, juniorů a juniorek.
V roce 1960 byl prezidentem UIT zvolen Dr. Kurt Hasler ze Švýcarska a tuto funkci vykonával až do roku 1976. Pátým prezidentem UIT byl Georges Vichos z Řecka, který byl výborným střelcem z pistole. Získal například v rychlopalbě bronzovou medaili na MS v r. 1935. Do funkce byl zvolen v roce 1976.
V současné době (od roku 1980) stojí v čele ISSF Olegario Vasques Raňa z Mexika (rovněž výborný střelec, který v r. 1975 na Panamerických hrách dosáhl svět. rekordu ve VzPu 40 ran výkonem 393 b.).
Od 1.11. 1960 bylo sídlo UIT ve Wiesbadenu (SRN), v současné době je v Mnichově (Německo).
ISSF patří k nejpočetnějším federacím (V r. 1958 sdružovala 66 zemí, v r. 1977 to již bylo 129 národních asociací z 98 zemí). V září 2001 dle materiálů ISSF bylo registrováno 158 zemí.
První mistrovství světa (MS) se konalo již v r. 1897 v Lyonu (Fr.) za účasti 6 zemí. V letech

1897 až 1914 a 1921 až 1931 se MS konala každoročně (výjimkou byl rok 1926, kdy Itálie

MS neuskutečnila). V období 1933 až 1939 se konalo MS po dvou letech. První MS po 2. svět. válce se uskutečnilo v r. 1947 (Stockholm), další v r. 1949 a 1952 a od r. 1954 se MS konají pravidelně po 4 letech. Do roku 1958 byla družstva pětičlenná, v období 1962 až 1982 čtyřčlenná a od roku 1986 tříčlenná.

Ženy na MS dlouhá léta startovaly v kategorii mužů. Byly určité pokusy zařadit samostatné soutěže žen, například v roce 1929 na MS ve Stockholmu střílely ženy na 12 m flobertkou (9 účastnic). Pravidelně mají ženy samostatné kategorie od MS 1958 v Moskvě (malorážka 3x30 ran a 60 vleže). Počet disciplin se postupně zvyšoval.

V roce 1987 se při MS střílel Světový pohár juniorů. Své samostatné kategorie mají junioři a juniorky od MS v roce 1989 (vzduchovky a broky). V roce 1990 na MS v Moskvě nebyly juniorské soutěže na programu.


Historie moderní sportovní střelby je úzce spjata se vznikem a rozvojem OH (např. P.de Coubertin byl výborným střelcem z pistole), i když velké mezinárodní střelecké závody existovaly již dávno před vznikem novodobých OH.


Podrobnosti o disciplinách a výsledcích na MS – viz Mistři světa.

Spolupracujeme