Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Mistři světa - běžíci terč

Zdroj: Ladislav Janoušek
Datum: 23.11.2002
e-mail: janousek@shooting.cz

Střelba na pohyblivé terče má dlouhou tradici. Svědectví o ní máme již ze druhé poloviny XVI. století. V roce 1585 se v Praze konaly velké slavnosti, při nichž se mimo jiné střílelo i na pohybující se figuru jezdce ve zbroji. Střelnice k tomuto účelu byla zřízena v dnešních Chotkových sadech. V XIX. Století, kdy se pohybující se cíl blížil spíše loveckým praktikám, vznikla disciplina pohyblivý terč (běžící jelen či kanec).


Z historie discipliny běžící jelen a běžící kanec

 

Běžící jelen byl zaveden britskými závodníky při soutěži ve Wimbledonu v roce 1862. Autorem návrhu terče (viz kapitola „Terče pro sportovní střelbu“) je známý britský umělec Sir Edwin Landseer. Vedle střelců Velké Británie se této disciplině věnovali zejména ve Skandinávii a mezi neúspěšnější medailisty OH patří především Švédové a Norové. Po druhé světové válce postupně převzali hlavní roli střelci SSSR a USA. Terč se pohyboval na průseku 10 m ve vzdálenosti 100 m střídavě zprava a zleva, vždy stejnou rychlostí. Používala se kulovnice. Závod se skládal z jednotlivých výstřelů (50 ran) a dvojvýstřelů (25x dva výstřely) . Střelba na běžícího jelena byla na programu OH 1908, 1912, 1920, 1924, 1952 a 1956 (podrobnosti najdete v kapitolách o střelectví na OH).
Na MS se střílel běžící jelen od roku 1949 do roku 1962. Až v roce 1947 schválilo valné shromáždění UIT (Mezinárodní střelecká federace) převzetí pohyblivého terče a brokových disciplin pod svou péči. Do roku 1947 organizovala mistrovství v brokové střelbě a na běžící terč F.I.T.A.S.C. (Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse).
Nutno připomenout, že tato disciplina nebyla široce rozšířena ve světě a proto UIT hledala možnost jejího zvýraznění. Řešení se našlo v použití malorážky a zmenšení vzdálenosti na 50 m. Terčem se měl stát srnec. Na ME 1959 v Monze se střílel experimentální závod, v němž zvítězil Švéd Rune Flodman a družstvo SSSR. Mezitím došlo ke stažení discipliny běžící jelen z programu OH a v malorážkové variantě na 50 m ji nahradil kanec. Průsek 10 m zůstal, střílí se pomalé (rychlost terče 2 m za sek.) a rychlé (4 m za sek.) běhy po 30 ranách. Pravidelně se střídá běh terče zprava a zleva. Na významných soutěžích se střílí první den pomalé běhy a druhý den rychlé běhy. Na siluetě kance jsou hodnotící kruhy „1“ (366 mm) až „10“ (60 mm) od roku 1974. Předtím se používaly kruhy „6“ až „10“. Na MS měla tato disciplina premiéru v roce 1966 a střílí se dosud. Navíc je v programu vrcholných soutěží (mimo OH a Světového poháru) od roku 1970 i disciplina 40 ran smíšené běhy (tzv. mix, kdy střelec neví, zda terč pojede jako pomalý nebo rychlý). V programu OH byl běžící kanec 30+30 malorážkou v období let 1972 až 1988.
V Německu se poprvé střílelo na terč kance v životní velikosti (pole zásahů mělo průměr 30 cm a bylo rozděleno na 11 kruhů, vzdálenost 60 m při délce trati běhu 4,5 m) v roce 1894. Disciplina běžící kanec malorážkou se již objevila v programu OH v roce 1900 v Paříži (střílelo se na 40 m 20 ran, podrobnosti neznáme). Na OH 1908 a 1912 byla zařazena disciplina mizící terč malorážkou (25 y vleže, resp. 25 m libovolná poloha).

Běžící terč – vzduchová puška

V sedmdesátých letech 20. stol. se zejména v Německu (SRN a NDR) začalo střílet na pohyblivý terč vzduchovkou na 10 m. Nejprve se jednalo o obrázek kance s kruhy hodnot „6“ (50 mm) až „10“ (10 mm). Šířka průseku 2 m. Mezinárodní premiéra této discipliny byla v roce 1979 na MS v Linci. Na siluetě kance byl terč pro střelbu vzduchovou puškou. Současný terč je kruhový (na jednom terčovém listu jsou dva terče pro běh zprava a zleva

s hodnotami „1“ až „10“, desítka má rozměr 5,5 mm, mezi oběma terči je záměrný bod).

Průběh závodu je stejný jako u malorážkové discipliny, 30 ran pomalé běhy a 30 ran rychlé běhy. Finále nejlepších šesti závodníků na 10 ran rychlých běhů. Od roku 1992 se takto střílí na OH. Na vrcholných soutěžích (MS, ME) je v programu i disciplina 40 ran mix (bez finále). Ta se poprvé představila na MS v r. 1979 a po delší přestávce byla na programu MS 1994. Stejné discipliny jako muži střílí i junioři (na MS poprvé v r. 1989 – 10 m). Kategorie žen a juniorek má na programu vrcholných soutěží (mimo OH) závod 20+20 a 40 ran mix vzduchovou puškou.


Značka pro opření pažby v pohotovostním postoji a stanovené rozměry zbraně pro BT
Postoj při střelbě (M. Januš)


Pro všechny zmíněné discipliny platí to, že střelec na stanovišti zaujme tzv. pohotovostní postoj a rozhodčí spustí do dvou sekund běh terče. V pohotovostním postoji musí střelec držet zbraň oběma rukama tak, že spodní hrana botky pažby je v úrovni nebo níže než značka na střelecké vestě v úrovni pasu (viz obrázek vlevo). Zasazení zbraně do ramene je možné až v okamžiku, kdy se jakákoli část terče objeví v průseku. Na rozdíl od puškových disciplin se při střelbě na BT levá ruka (u leváků pravá ruka) nesmí opírat o bok nebo hruď. Zbraň se smí opřít jen do ramene (viz obrázek vpravo).

Zbraně pro běžící terč

Vzhled zbraně se postupně měnil. Na jelena se střílelo kulovnicí, zpravidla loveckou, maximální ráže 8 mm. Malorážka (ráže 5,6 mm, povolen jen náboj LR s okrajovým zápalem) musí mít minimální odpor spouště 500 gramů (napínáček není povolen). U vzduchové pušky není odpor spouště stanoven (napínáček není povolen). Pro malorážku a vzduchovku platí celková hmotnost zbraně včetně zaměřovacího dalekohledu – max. 5,5 kg. U obou zbraní je povolen zamiřovací dalekohled (tzv. puškohled), u vzduchovky je povoleno max. čtyřnásobné konstantní zvětšení a max. délka 300 mm. U malorážky tyto hodnoty nejsou stanoveny. Povolené rozměry zbraně pro BT jsou na obrázku vlevo.

 

Mistři světa – běžící jelen – 100 m*

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1949 jednotlivé rány Larsen John Hary Norsko 210 -
dvojvýstřely Bergensen R. Norsko 194 -
celkem Bergensen R. Norsko 398 Norsko
1952 jednotlivé rány Larsen John Hary Norsko 210 Norsko
dvojvýstřely Larsen John Hary Norsko 206 Norsko
1954 jednotlivé rány Romaněnko Vitalij Petrovič SSSR 224 SSSR
dvojvýstřely Bobrun D. SSSR 213 SSSR
1958 jednotlivé rány Nikitin L SSSR 234 SSSR
dvojvýstřely Dickert J USA 223 SSSR
1961 jednotlivé rány Carov L. C. USA 226 SSSR
dvojvýstřely Foster J. R. USA 222 SSSR
1962 jednotlivé rány Zakurenov SSSR 229 SSSR
dvojvýstřely Zakurenov SSSR 223 SSSR

* 50 jednotlivých ran a 25 dvojvýstřelů

Mistři světa – běžící kanec 30 + 30 – 50 m - muži

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1966 Veselov Vladimir SSSR *164 SSSR
1967 Nordfors Martin Švédsko *171 SSSR
1970 Gaard Gote Švédsko 562 SSSR
1973 Kedjarov Alexander SSSR 567 SSSR
1974 Bellingrodt Helmut Kolumbie 577 SSSR
1975 Postojanov Valerij SSSR 577 SSSR
1978 Raunikko Juha Finsko 572 SRN
1981 Pfeffer Thomas NDR 590 SSSR
1982 Kadenaci Jurij SSSR 587 SSSR
1983 Sokolov Igor SSSR 591 SSSR
1986 Luzov Sergej SSSR 691

(594+97)

SSSR
1990 Poslov Alexej SSSR 594 Maďarsko
1994 Shu Quinquan Čína 592 Čína
2002 Stěpanov Maxim Rusko 592 Rusko

* v letech 1966 a 1967 se střílelo 40 ran „normální běhy“ a terč byl pětikruhový

V roce 1998 se discipliny na 50 m nestřílely.

Mistři světa – běžící kanec 30 + 30 – 50 m - junioři

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1994 Bendík Miroslav Slovensko 586 Slovensko
2002 Caknakis Tomáš Česká rep. 591 Česká republika

 

Mistři světa – běžící kanec 40 mix – 50 m - muži

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1970 Gaard Gote Švédsko 380 Švédsko
1973 Postojanov Valerij SSSR 383 SSSR
1974 Postojanov Valerij SSSR 385 SSSR
1978 Mezzani Giovanni Itálie 387 Itálie
1981 Rudnickij Alexej SSSR 391 SSSR
1982 Dědov N. SSSR 392 SSSR
1983 Savosianov Sergej SSSR 396 SSSR
1986 Solti Attila * Maďarsko 390 Čína
1990 Zhang Ronghuri Čína 369 SSSR
1994 Račanský Luboš Česká republika 389 Česká republika
2002 Sike Jozsef Maďarsko 395 Česká republika

* dodatečně byl diskvalifikován Tor Heiestad (Norsko) – 391 b.

Mistři světa – běžící kanec 40 mix – 50 m - junioři

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1994 Pelach Peter Slovensko 387 Česká republika
2002 Czapla Lukasz Polsko 395 Česká republika

 

Mistři světa – běžící terč 30 + 30* – 10 m - muži

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1979 Bodnar Tibor Maďarsko 579 Finsko
1981 Kadenaci Jurij SSSR 380 SSSR
1982 Sokolov Igor SSSR 378 SSSR
1983 Tricoire Jean-Luc Francie 386 SSSR
1986 Račanský Luboš Československo 382 SSSR
1987 Tricoire Jean-Luc Francie 386 Československo
1989 Solti Attila Maďarsko 671,6

(577+94,6)

Maďarsko
1990 Kurzer Manfred NDR 664,0

(575+89,0)

Čína
1991 Račanský Luboš Československo 675,0

(580+95,0)

SSSR
1994 Kurzer Manfred Německo 676,3

(574+102,3)

Česká rep.
1998 Niu Zhyuan Čína 678,8

(579+99,8)

Finsko
2002 Lykin Dimitrij Rusko 684,9

(582+102,9)

Německo

* v letech 1981 až 1987 se střílelo 40 ran (20+20), 1979 – normální běhy

 

Mistři světa – běžící terč 30 + 30* – 10 m - junioři

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1989 Januš Miroslav Československo 566 Československo
1991 Januš Miroslav Československo 566 Československo
1994 Plánovský Peter Slovensko 560 Slovensko
1998 Wang Dengjie Čína 579 Ukrajina
2002 Gan Lin Čína 577 Rusko

 

Mistři světa – běžící terč 40 mix – 10 m - muži

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1979 Gazov Alexander SSSR 387 SSSR
1994 Hill Roy USA 385 Česká republika
1998 Niu Zhyuan Čína 390 Česká republika
2002 Sike Jozsef Maďarsko 390 Rusko

 

Mistři světa – běžící terč 40 mix – 10 m - junioři

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1994 Wedman Pasi Finsko 377 Rusko
1998 Blinov Alexander Rusko 384 Rusko
2002 Romanov Dimitrij Rusko 384 Česká republika

 

Mistryně světa – běžící terč 20 + 20 – 10 m - ženy

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1994 Kim Moon Sun J. Korea 354 -
1998 Kovalenková Natali Kazachstán 376 Čína
2002 Xu Xuan Čína 391 Čína

 

Mistryně světa – běžící terč 20 + 20 – 10 m - juniorky

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
1994 Johannesová Silke Německo 354 -
1998 Soquetová Audrey Francie 367 Bělorusko
2002 Markavaová Volha Bělorusko 379 Rusko

 

Mistryně světa – běžící terč 40 mix – 10 m - ženy

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
2002 Soquetová Audrey Francie 390 Čína

 

Mistryně světa – běžící terč 40 mix – 10 m - juniorky

Rok Vítěz Stát Nástřel Vítězné družstvo
2002 Ma Hongxia Čína 377 Rusko


Pozn. U soutěží družstev neuvádím nástřely, protože do roku 1958 byla pětičlenná, v období 1962 až 1982 čtyřčlenná a od roku 1986 jsou tříčlenná.Terče pro jednotlivé discipliny viz kapitola „Terče pro sportovní střelbu“. Jak se střílí finále na vrcholných soutěžích najdete v kapitole „Vývoj střeleckých disciplin“.

Místa konání všech dosavadních MS jsou uvedena v dokumentu „Místa konání MS“.

 

Spolupracujeme