Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Evropská střelecká federace

Zdroj: Ladislav Janoušek
Datum: 23.11.2002
e-mail: janousek@shooting.cz

Evropská střelecká federace

Na jednotlivých kontinentech existují rovněž střelecké orgány, pro Evropu to je ESC (Europien Shooting Confederation). Vytvoření ESC bylo navrženo v roce 1960 na LOH v Římě. K oficiálnímu založení došlo 18.8.1969 na valném shromáždění při ME v Plzni. Přítomno bylo 23 zemí. Znamenalo to završení více než tříleté intenzívní přípravy a práce Evropského výboru UIT). Prezidentem byl zvolen prof. Gavrila Barani z Rumunska (dosud zastával funkci předsedy Evropského výboru UIT). Do prezidia byl zvolen i náš zástupce JUDr. Miroslav Hamerle (předseda Československého střeleckého svazu a prezident pistolové sekce UIT).

Prezídium UIT (nyní ISSF) uznalo v říjnu 1969 ve Wiesbadenu (NSR) ESC jako první oficiální kontinentální organizaci UIT (ISSF).

Sídlo ESC je v zemi, kde má sídlo prezident a sekretariát. Mají-li sídla v různých zemích, rozhodne o sídle prezídium. V současné době je sídlo a sekretariát ESC v Norsku. Na kongresu ESC v Záhřebu (před ME 2001) byla do funkce prezidenta zvolena paní Unni Nikolaysen z Norska.

Oficiální jazyky ESC jsou: angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština. Jako stálý pracovní jazyk se používá angličtina.

Česká republika má zastoupení v pistolové komisi ESC (Ing. Milan Sůva) a v komisi pro běžící terč (Ing. Bohumír Pokorný).


Mistrovství Evropy (ME) ve více disciplinách se poprvé uskutečnilo v r. 1955 v Bukurešti (Rumunsko). ME ve vzduchových zbraních se konalo poprvé v roce 1971 v Meziboří (Československo). Brokaři mají ME již od roku 1929 (Stockholm ­ Švédsko), nejprve jen v disciplině baterie (trap) a od roku 1965 i skeet. Od roku 1969 (Paříž) mají samostatné soutěže na ME junioři.Spolupracujeme