Menu – obsah stránek

Úvodní stránka – zde se zobrazují časově seřazené informace o tom, co bylo na propojených stránkách doplněno nebo změněno.

Členové výboru obsahuje seznam členů výboru KS, jejich telefony a e-maily.

SSK – kontaktní sdresy obsahuje seznam střeleckých klubů kraje a kontakty na ně. Pozor – kontaktní osoba nemusí být předseda!

E-mail adresy je seznam známých e-mailových adres střelců, rozhodčích, trenérů a všech funkcionářů, které byly kdy uvedeny v propozicích, zápisech ap. Kdokoliv může zaslat svou adresu k doplnění do seznamu.

Kalendář soutěží obsahuje seznam všech soutěží běžného roku a odkazy na starší kalendáře a odkaz na www stránky kalendáře AVZO.

Výsledky soutěží obsahuje archiv výsledků všech soutěží v kraji od r. 2000 členěný podle let.

Krajská liga obsahuje průběžné výsledky krajské ligy běžného roku ve všech zařazených disciplínách. Konečné výsledky jsou po ukončení roku přeřazeny do výsledků soutěží daného roku.

Webové stránky Českého střeleckého svazu je odkaz na www stránky svazu.

Webové stránky SSK kraje obsahuje odkazy na samostatné stránky SSK.

Nápověda, pokyny je tato stránka.

Zpět na úvodní stránku – návrat odkudkoli zpět na úvodní stránku

Kalendář soutěží

Kalendář soutěží obsahuje seznam všech soutěží běžného a starších roků (archiv je veden od r. 2011) a průběžně se zde vytváří kalendář roku příštího. Základní informace o jedné soutěži jsou vždy v jednom řádku. Pokud jsou k dispozici propozice, jsou propojeny ze jména soutěže jako odkaz. Jméno soutěže je v tom případě zpravidla zbarvené modře a podtržené, po najetí kurzoru se šipka kurzoru změní na ručičku a kliknutím se zobrazí propozice. Pokud jsou k dispozici výsledky, jsou propojeny z disciplín soutěže jako odkaz. Názvy disciplín jsou v tom případě zpravidla zbarvené modře a podtržené, po najetí kurzoru se šipka kurzoru změní na ručičku a kliknutím se zobrazí výsledky. Pokud jsou výsledkové listiny zpracovány odděleně pro jednotlivé disciplíny, jsou i odkazy na ně jednotlivě.

Krajská liga

Výsledky jednotlivých soutěží zařazených do krajské ligy jsou doplňovány průběžně ihned po jejich doručení správci krajských webových stránek. Tabulka průběžných výsledků zůstává otevřená vždy na tabulce poslední aktualizované disciplíny.

Soutěže, propozice, výsledky

Soutěže jsou do kalendáře vkládány průběžně tak jak jsou pořadatelem informace o nich zasílány. Je třeba vždy zaslat tyto informace: pořádající klub – kategorie soutěže – datum konání – název soutěže – disciplíny – místo konání – kontakt na pořadatele. Informace o soutěžích se zasílají pouze správci krajských webových stránek na adresu olomoucky@shooting.cz. Správce zveřejní soutěž jak v krajském kalendáři tak i v celostátním kalendáři.

Propozice soutěží a výsledkové listiny ze soutěží se zasílají jak správci krajských stránek tak i na sekretariát ČSS (souteze@shooting.cz). Každý z nich je zveřejňuje samostatně na svých webových stránkách.

Formát zasílaných informací

Propozice, výsledky příp. i jiné informace jsou zveřejňovány výhradně ve formátu PDF nebo JPG.  Dokumenty v ostatních formátech (DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, RTF, TXT, GIF, PNG, BMP, příp. i jiné) budou převedeny na PDF nebo JPG a podle potřeby budou i co do formátu (nikoli obsahu) upraveny tak, aby byly na stránkách umístěny co nejlépe a co nejpřehledněji.

Vše můžete posílat přímo v PDF nebo JPG – dokumenty budou vyvěšeny v původní podobě bez jakýchkoliv úprav, a to i když tím utrpí celková podoba nebo přehlednost stránek, u obrázků může být podle potřeby změněna velikost (rozlišení).

Fotografie – můžeme zveřejňovat pouze jednotlivé fotografie. Soubory fotografií ze závodů ap. musíte zpracovat jako fotografickou galerii a vyvěsit na webu střeleckého klubu nebo jiném webu s fotogaleriemi, na našich stránkách můžeme zveřejnit odkaz.